Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Selvitys: Listaamattomiin yhtiöihin sijoittavien rahastojen tuotto oli jopa 2,5-kertainen pörssiin verrattuna

Pääomasijoitusrahastojen tuotot ovat pysyneet hyvällä tasolla vaikeasta taloustilanteesta huolimatta, selvitti Tesi.
 

Myös suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuotot ovat laskeneet haastavassa taloustilanteessa, mutta vain maltillisesti. Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) arvioi selvityksessään, että suuri osa rahastojen pitkän aikavälin tuotoista on edelleen eurooppalaisia verrokkeja ja varsinkin listatun markkinan tuottoja edellä.

Vuosina 2009–2020 perustetuista pääomasijoitusrahastoista 75 prosenttia ylittää tuotoillaan pörssin tuotot. Rahastojen paras neljännes tuottaa melkein 2,5-kertaisesti listattuun markkinaan verrattuna.

− Yksityinen markkina seuraa markkinamuutoksia hitaammin kuin listattu markkina, selvityksen tehnyt Tesin seniorianalyytikko Arttu Suominen kertoo.

Erityisen hyvin ovat tuottaneet startupeihin sijoittavat venture capital -rahastot. Finanssikriisin jälkeen perustetut suomalaiset rahastot yltävät 20 prosentin vuosituottoihin. Tesin mukaan näistä rahastoista yli puolet sijoittuvat eurooppalaisiin verrokkeihinsa nähden parhaaseen tuottoneljännekseen. 
Suominen huomauttaa, että venture capital on riskisijoitusta.

− Venture capitalissa sijoittajat myös vaativat ylituottoa sijoitukselle, hän kertoo.

− Buyout- ja growth-rahastojen tuottokerroin ei yleensä pärjää venture capital -rahastoille.
Buyout- ja growth-rahastoissa on vakiintuneempia kasvuyrityksiä, joten niiden tuottokin on tasaisempaa. Vuoden 2023 tuottoprosentti on vanhemmissa (2009–2015) rahastoissa 16 prosenttia ja uudemmissa 13 prosenttia.

− Kiinnostavaa on, että tuoreemmat buyout- ja growth-rahastot ovat nostaneet vuosituottoprosenttiaan edellisvuodesta kahdella prosenttiyksiköllä. Hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa se on erittäin positiivinen uutinen, Suominen sanoo.

− Yleisesti ottaen näyttää siltä, että kotimaisten pääomasijoitusrahastojen salkkujen arvo ei ole juurikaan laskenut. Lopulliset tuotot toki saadaan vasta, kun irtautumiset on tehty. Hyviä arvioita kuitenkin on mahdollista tehdä, sillä arvostuksia lasketaan kansainvälisen ohjeistuksen avulla, eli data on vertailukelpoista.

Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta kertoo, että suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuotot ovat houkutelleet yhä laajempaa sijoittajakuntaa. 

− Esimerkiksi perheiden sijoitusyhtiöt sijoittivat suomalaisiin venture capital -rahastoihin ennätyssumman viime vuonna. Merkittävä sijoittajaryhmä on myös eläkeyhtiöt, Santavirta kertoo.

− Rahastosijoittajakuntaa on kuitenkin varaa vielä laajentaa: Suomessa korporaatioiden osuus venture capital -rahastosijoittajista on vain kaksi prosenttia, kun Euroopassa vastaava lukema on 31 prosenttia. Rahastosijoitukset tarjoavat korporaatioille erinomaisen näkymän tulevaisuuden innovaatioihin, mikä on Euroopassa hyvien tuotto-odotusten lisäksi tuonut korporaatioita pääomasijoittamisen pariin. Samaa kehityssuuntaa toivomme myös Suomeen.
 

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"