Lehti suomalaiselle sijoittajalle
Mainos

– Operatiivinen vakaus mahdollistaa yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen, Sotkamo Silverin toimitusjohtaja Mikko Jalasto sanoo.

Kumppaniartikkeli |

Sotkamo Silver

|
15.12.2023

Katse tulevaisuuteen

Sotkamo Silver on saanut operatiivisen toimintansa kannattavuuden hyvälle tasolle. On aika katsoa tulevaisuuteen.

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä. Tällä hetkellä yhtiön ainoa tuotannossa oleva kaivos sijaitsee Sotkamossa. Kaivos tuottaa hopean lisäksi myös kultaa, sinkkiä ja lyijyä.

Mikko Jalasto aloitti yhtiön operatiivisena johtajana vuoden 2021 alussa, ja siirtyi toimitusjohtajaksi reilu vuosi sitten.

– Sotkamo Silverin tilanne oli tuolloin haastava, johtuen pääasiassa hopean alhaisesta hinnasta, malmin suhteellisen alhaisesta hopeapitoisuudesta ja korkeasta energian hinnasta. Nyt on päästy siihen, minkä eteen on jo puolitoista vuotta sitten alettu tehdä työtä, eli operatiivinen toiminta on vakautettu ja liiketoiminnan kannattavuus näyttää hyvältä, Jalasto sanoo.

Vuoden 2023 toisella ja kolmannella kvartaalilla yhtiön kassavirta oli vahva, minkä johdoista yhtiö pystyy pyörittämään nykyisen kaivoksen toimintaa ja tekemään sen vaatimat perusinvestoinnit. Liikevaihto vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla kasvoi peräti 66 prosenttia vuoden takaisesta. Jalaston mukaan käänteen on mahdollistanut kolme isoa asiaa.

– Ensinnäkin alhaista hopeapitoisuutta rikastamon syötössä eli louhitussa malmissa on saatu nostettua kehittämällä prosesseja. Kovan ja systemaattisen työn tuloksena pystymme suunnittelemaan louhinnan aiempaa tehokkaammin ja pidemmälle tulevaisuuteen. Louhintasuunnitelmat tehdään useilta uusilta louhintatasoilta, minkä avulla uskomme hopeapitoisuuden pysyvän pitkän ajan keskiarvossa 90–110 grammaa tonnilta.

Lisäksi hopean, kullan ja lyijyn hinnat ovat nousseet vuoden 2022 notkahduksesta ja samalla sähkön hinta on tasaantunut viime talven jälkeen.

– Nyt pystymme keskittymään pitkän aikavälin tavoitteisiin ja kääntämään katseen tulevaisuuteen.

Hopea on vihreän siirtymän raaka-aine

Hopea on Sotkamo Silverin päätuote. Sen globaali kysyntä ylittää tarjonnan. Hopeaa tarvitaan esimerkiksi aurinkopaneeleissa ja muussakin elektroniikassa.

– Sitä kautta olemme vahvasti mukana vihreässä siirtymässä, Jalasto toteaa.

Kaivosteollisuudelle tyypilliseen tapaan myös sosiaalinen toimilupa on Sotkamo Silverille tärkeä.

– Vastuullinen kaivostoiminta on läpinäkyvää myös paikallisesti, alkaen naapureista kaivospiirin ympärillä, ja laajemminkin Suomessa. Se on strategiamme ytimessä.

Seuraava luonteva askel on nykyisen kaivoksen eliniän pidentäminen. Sitä varten aloitetaan tutkimuskairaukset, joilla kaivoksen elinikää on tarkoitus pidentää vuodesta 2030 vuoteen 2035. Toimitusjohtajan mukaan malminetsintää saatetaan tehdä myös nykyisen kaivospiirin ulkopuolella yhtiön malminetsintäalueilla.

– Jää arvioitavaksi, miten paljon panostamme ja millä aikataululla tulemme toteuttamaan tutkimuskairausta. Kerromme siitä vuoden 2024 alkupuoliskolla. On mahdollista, että tutkimuskairaukseen ja toiminnan laajentamiseen tarvitaan lisärahoitusta.

Kun liiketoiminnan kannattavuus näyttää hyvältä, on helpompi suunnitella tulevaa.

– Meillä on hyvät suunnitelmat ja hyvä tiimi kasassa, joten tästä on hienoa lähteä eteenpäin, Jalasto toteaa.

 

Katso webinaarimme Suomen Osakesäästäjien kanssa: 

 

Sotkamo Silver on listattu NGM Main Regulated Tukholmassa (SOSI). Yhtiön osakkeilla on myös toissijainen listaus NASDAQ OMX Helsingissä (SOSI1) sekä Börse Berlin-markkinapaikalla. Yhtiöllä on noin 20 000 osakkeenomistajaa, joista noin 80 prosenttia Suomesta.

Mainos