Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Viisasten klubi

Testaa tietosi! Viisasten klubi 8/2022

1. Debentuuri on

a) valtion liikkeeseen laskema joukkolaina

b) yrityksen liikkeeseen laskema joukkolaina

c) keskuspankin voimassa oleva suhdanne-ennuste.

 

2. Yhdysvaltain ja EU:n välinen kauppasopimus

a) ei ole tällä hetkellä voimassa

b) päättyy kuluvan vuoden lopussa

c) astuu voimaan vuoden 2023 alusta.

 

3. Teknologiateollisuuden mukaan Suomeen tarvitaan seuraavien 28 vuoden ajan vuosittain yli

a) 15 000 maahanmuuttajaa

b) 50 000 maahanmuuttajaa

c) 70 000 maahanmuuttajaa.

 

4. Pörssisäätiön mukaan Helsingin pörssin päälistalle sekä First North -markkinapaikalle listautui vuonna 2021 kaikkiaan 29 yhtiötä. Kööpenhaminan pörssin vastaava lukema oli 24 yhtiötä. Tukholman pörssiin listautui samana vuonna

a) 32 yhtiötä

b) 96 yhtiötä

c) 140 yhtiötä.

 

5. Yhdistelmärahasto on

a) sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin

b) vähintään kahdesta osakerahastosta koostuva sijoitusinstrumentti

c) markkinatakaajapankkien väline jälkimarkkinoiden säätelyyn.

 

Katso vastaukset kuvan alta.

VASTAUKSET:

1. Debentuuri on

b) yrityksen liikkeeseen laskema joukkolaina.

2. Yhdysvaltain ja EU:n välinen kauppasopimus

a) ei ole tällä hetkellä voimassa.

3. Teknologiateollisuuden mukaan Suomeen tarvitaan seuraavien 28 vuoden ajan vuosittain yli

b) 50 000 maahanmuuttajaa.

4. Pörssisäätiön mukaan Helsingin pörssin päälistalle sekä First North -markkinapaikalle listautui vuonna 2021 kaikkiaan 29 yhtiötä. Kööpenhaminan pörssin vastaava lukema oli 24 yhtiötä. Tukholman pörssiin listautui samana vuonna

c) 140 yhtiötä.

5. Yhdistelmärahasto on

a) sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

 

Viisasten klubi 7/2022

1. Sijoittamisen yhteydessä lyhenne CDP viittaa yleensä englanninkielisiin sanoihin

a) Closing Day Price; annin viimeisen merkintäpäivän keskimääräinen kurssitaso

b) Carbon Disclosure Project; kasvihuonekaasupäästöjen raportoimiseen ja vähentämiseen tähtäävä sijoittaja-aloite

c) Causal Divident Payment; tulokseen sidotun osinko-osuuden erääntyminen.

 

2. Yksityissijoittaja sijoittaa

a) henkilökohtaista varallisuuttaan

b) hallintarekisterin kautta

c) yksityisen sektorin yrityksiin

 

3. Q3 tulosjulkistuksessaan Wärtsilä kertoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna heinä–syyskuun 2022

a) liikevaihdon laskeneen, mutta tuloksen ja uusien tilausten kasvaneen

b) tuloksen laskeneen, mutta liikevaihdon ja uusien tilausten kasvaneen

c) uusien tilausten laskeneen, mutta tuloksen ja liikevaihdon kasvaneen.

 

4. Tänä vuonna monien pörssiyhtiöiden markkina-arvo on pienentynyt. Vuoden alusta lokakuun loppuun mennessä osakekurssi on noussut

a) Anoralla

b) Fiskarsilla

c) Orionilla

 

5. F-Securen hallituksen puheenjohtaja on

a) Pertti Ervi

b) Tapio Pajuharju

c) Kyösti Saarimäki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Sijoittamisen yhteydessä lyhenne CDP viittaa yleensä englanninkielisiin sanoihin

b) Carbon Disclosure Project; kasvihuonekaasupäästöjen raportoimiseen ja vähentämiseen tähtäävä sijoittaja-aloite.

2. Yksityissijoittaja sijoittaa

a) henkilökohtaista varallisuuttaan.

3. Q3 tulosjulkistuksessaan Wärtsilä kertoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna heinä–syyskuun 2022

b) tuloksen laskeneen, mutta liikevaihdon ja uusien tilausten kasvaneen.

4. Tänä vuonna monien pörssiyhtiöiden markkina-arvo on pienentynyt. Vuoden alusta lokakuun loppuun mennessä osakekurssi on noussut

c) Orionilla

5. F-Securen hallituksen puheenjohtaja on

a) Pertti Ervi

 

 

 

 

Viisasten klubi 6/2022

1. Rahoitusmarkkinat voidaan jakaa primäärimarkkinoihin ja sekundääri- eli toissijaismarkkinoihin. Silloin sekundäärimarkkinoilla tarkoitetaan sitä, kun

a) yritykselle hankitaan uutta omaa pääomaa 

b) yrityksen rahoitusinstrumenteilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla 

c) yrityksen luottoluokitus on verrokkeja huonompi. 

2. Fundamenttianalyysi pohjautuu

a) yhtiön perustajien näkemykseen tulevasta kehityksestä 

b) vertailevaan rahastotutkimukseen 

c) sijoituspäätösten kannalta relevantin tiedon analysoimiseen 

3. Neste on käynnistänyt selvityksen

a) raakaöljyn jalostuksen lopettamisesta 

b) jalostamoinvestoinnista Haminaan 

c) maakaasun varastoinnista merenalaisiin säiliöihin

4. Valtionvarainministeriön arvion mukaan Suomen kestävyysvaje suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2026 tasolla mitattuna on noin

a) 3 prosenttia 

b) 30 prosenttia 

c) 300 prosenttia

5. Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson oli ennen Aspoon tuloaan toimitusjohtaja

a) Lifa Airilla 

b) VR-Yhtymässä 

c) Dovre Groupissa 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Rahoitusmarkkinat voidaan jakaa primäärimarkkinoihin ja sekundääri- eli toissijaismarkkinoihin. Silloin sekundäärimarkkinoilla tarkoitetaan sitä, kun

b) yrityksen rahoitusinstrumenteilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla 

2. Fundamenttianalyysi pohjautuu

c) sijoituspäätösten kannalta relevantin tiedon analysoimiseen 

3. Neste on käynnistänyt selvityksen

a) raakaöljyn jalostuksen lopettamisesta 

4. Valtionvarainministeriön arvion mukaan Suomen kestävyysvaje suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2026 tasolla mitattuna on noin

a) 3 prosenttia 

5. Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson oli ennen Aspoon tuloaan toimitusjohtaja

b) VR-Yhtymässä 

 

 

 

Viisasten klubi 5/2022

1. Ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä oli tämän vuoden kesä-heinäkuussa pienempi kuin vastaavien kuukausien rekisteröinnit

a) kolmeen vuoteen

b) kymmeneen vuoteen

c) 2000-luvulla

 

2. Uusia toiminimiä tai elinkeinonharjoittajia rekisteröitiin Suomessa viime vuonna kaikkiaan

a) 7556

b) 17 165

c) 28 887

 

3. Toivo Groupin toimialaa ovat

a) kiinteistökehitys ja -omistus

b) kongressi- ja messutapahtumat

c) palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät

 

4. Pasi Sydänlammi on toimitusjohtajana

a) EAB Groupissa

b) Oma Säästöpankissa

c) Optomedissa
 

5. Suomalaisten kotitalouksien asuntosijoittamiseen otettu lainakanta taloyhtiölainat mukaan laskettuina on yhteensä noin

a) sata miljoonaa euroa

b) miljardi euroa

c) kymmenen miljardia euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä oli tämän vuoden kesä-heinäkuussa pienempi kuin vastaavien kuukausien rekisteröinnit

c) 2000-luvulla

2. Uusia toiminimiä tai elinkeinonharjoittajia rekisteröitiin Suomessa viime vuonna kaikkiaan

b )17 165

3. Toivo Groupin toimialaa ovat

a) kiinteistökehitys ja -omistus

4. Pasi Sydänlammi on toimitusjohtajana

b) Oma Säästöpankissa

5. Suomalaisten kotitalouksien asuntosijoittamiseen otettu lainakanta taloyhtiölainat mukaan laskettuina on yhteensä noin

c) kymmenen miljardia euroa

 

 

 

 

 

 

Viisasten klubi 4/2022

1. Kiinan asukasmäärä kasvoi viime vuonna

a) 0,03 prosenttia

b) 0,3 prosenttia

c) 3 prosenttia

 

2. Siili Solutionsin toimialaa ovat

a) nestemäisen vedyn varastointiratkaisut

b) kotien murtosuojausjärjestelmät

c) tietojärjestelmien asiantuntijapalvelut

 

3. Osakkeiden shorttaaja eli lyhyeksi myyjä

a) operoi lainaosakkeilla

b) alentaa markkinahintoja

c) myy vain sisäpiirille.

 

4. Directors’ Institute Finland eli DIF

a) on hallitusammattilaisten yhdistys

b) kouluttaa listayhtiöiden johtoryhmiä

c) koordinoi EU:n koulutushankkeita Suomessa.

 

5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja on

a) Risto Murto

b) Timo Ritakallio

c) Matti Lievonen.

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Kiinan asukasmäärä kasvoi viime vuonna

b) 0,3 prosenttia

 

2. Siili Solutionsin toimialaa ovat

c) tietojärjestelmien asiantuntijapalvelut

 

3. Osakkeiden shorttaaja eli lyhyeksi myyjä

a) operoi lainaosakkeilla

 

4. Directors’ Institute Finland eli DIF

a) on hallitusammattilaisten yhdistys

 

5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja on

a) Risto Murto

 

 

 

 

 

Viisasten klubi 3/2022

1. Sijoitushorisontista puhuttaessa aiheena on

a) aika
 

2. Marraskuussa Orionin toimitusjohtajana aloittava Liisa Hurme on koulutukseltaan

b) biokemian tohtori
 

3. Huhtikuun päätöskurssin mukaan markkina-arvoltaan suurin yhtiö on

c) Tietoevry

 

4. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä työskentelee

c) Mikko Spolander

 

5. Tecnotree toimittaa

b) IT-ratkaisuja teleoperaattoreille

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

 

1. Sijoitushorisontista puhuttaessa aiheena on

a) aika

b) suhdanne

c) sijoitusinstrumentit

 

2. Marraskuussa Orionin toimitusjohtajana aloittava Liisa Hurme on koulutukseltaan

a) lääketieteen tohtori

b) biokemian tohtori

c) tekniikan tohtori

 

3. Huhtikuun päätöskurssin mukaan markkina-arvoltaan suurin yhtiö on

a) Konecranes

b) Sanoma

c) Tietoevry

 

4. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä työskentelee

a) Pasi Kuoppamäki

b) Markus Sovala

c) Mikko Spolander

 

5. Tecnotree toimittaa

a) tuotantolinjoja metsäteollisuudelle

b) IT-ratkaisuja teleoperaattoreille

c) vähittäiskaupan maksujärjestelmiä

 

 

 

 

 

 

Viisasten klubi 2/2022

 

1. Varainhoitopalveluja tarjoavien yhtiöiden yhteydessä lyhenne AUM kertoo

a) viranomaisen myöntämästä toimiluvasta

b) hallinnoitavan varallisuuden määrän

c) hallinnointipalkkioiden osuuden tuloksesta

 

2. Teemu Salmi siirtyy Nixun toimitusjohtajaksi toisesta pörssiyhtiöstä, joka on metsäteollisuudessa toimiva

a) Metsä Board

b) UPM Kymmene

c) Stora Enso

 

3. Quick ratio -tunnusluvulla kuvataan yrityksen

a) maksuvalmiutta

b) varaston kiertonopeutta

c) resilienssiä kriisitilanteissa

 

4. Nasdaq Helsingin First North -listalla noteeratun Remedy Entertainmentin toimialaa ovat

a) pelit

b) huvipuistot

c) elokuvat

 

5. Suomen ulkomaankaupassa Venäjä oli viime vuonna euromääräisesti

a) toiseksi suurin tuontimaa

b) kolmanneksi suurin tuontimaa

c) neljänneksi suurin tuontimaa

VASTAUKSET:

1. Varainhoitopalveluja tarjoavien yhtiöiden yhteydessä lyhenne AUM kertoo

b) hallinnoitavan varallisuuden määrän

 

2. Teemu Salmi siirtyy Nixun toimitusjohtajaksi toisesta pörssiyhtiöstä, joka on metsäteollisuudessa toimiva

c) Stora Enso

 

3. Quick ratio -tunnusluvulla kuvataan yrityksen

a) maksuvalmiutta

 

4. Nasdaq Helsingin First North -listalla noteeratun Remedy Entertainmentin toimialaa ovat

a) pelit

 

5. Suomen ulkomaankaupassa Venäjä oli viime vuonna euromääräisesti

a) toiseksi suurin tuontimaa

 

Viisasten klubi 1/2022

 

1. Keskisuomalainen osti hiljattain Sanomalta lehtipainon, joka sijaitsee

a) Turengissa

b) Joensuussa

c) Varkaudessa.

 

2. Sijoituskohteen arvonkehitystä kuvaava YTD-luku kertoo

a) arvonmuutoksen suhteessa valittuun vertailuindeksiin

b) arvonmuutoksen vuoden alusta tähän päivään

c) hankintahetken jälkeisen arvonmuutoksen.

 

3. Pörssiyhtiöiden tuloksen yhteydessä lyhenne EPS tarkoittaa

a) arvioitua hintaosuutta

b) osakekohtaista nettotulosta

c) satunnaiserien osuutta tuloksesta.

 

4. Maailman markkinoilla on erilaisia kryptovaluuttoja tällä hetkellä

a) yli sata

b) yli tuhat

c) yli kymmenen tuhatta.

 

5. Jos henkilö nostaa varoja osakesäästötililtä, jolle on kertynyt tuottoa, saako hän samana vuonna myydä osakkeita arvo-osuustililtä 900 eurolla ilman myyntivoittoveroa?

a) Ei, koska tuoton nostaminen osakesäästötililtä on luovutusvoittosäännösten alaista toimintaa

b) Saa, koska arvo-osuustililtä voi myydä osakkeita vuodessa enintään tuhannella eurolla ilman myyntivoittoveroa

c) Riippuu siitä, paljonko osakesäästötilille on kertynyt tuottoa.

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Keskisuomalainen osti hiljattain Sanomalta lehtipainon, joka sijaitsee

c)Varkaudessa.

 

2. Sijoituskohteen arvonkehitystä kuvaava YTD-luku kertoo

b) arvonmuutoksen vuoden alusta tähän päivään

 

3. Pörssiyhtiöiden tuloksen yhteydessä lyhenne EPS tarkoittaa

b) osakekohtaista nettotulosta

 

4. Maailman markkinoilla on erilaisia kryptovaluuttoja tällä hetkellä

c) yli kymmenen tuhatta

 

5. Jos henkilö nostaa varoja osakesäästötililtä, jolle on kertynyt tuottoa, saako hän samana vuonna myydä osakkeita arvo-osuustililtä 900 eurolla ilman myyntivoittoveroa?

b) Saa, koska arvo-osuustililtä voi myydä osakkeita vuodessa enintään tuhannella eurolla ilman myyntivoittoveroa

 

Viisasten klubi 8/2021

1. Tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä Nasdaq Helsingissä listautuneissa yrityksissä toimitusjohtajana

a) ei ole yhtään naista.

b) on yksi nainen.

c) on kolme naista.

 

2. Oman pääoman tuottoaste eli tuottoprosentti ROE (Return On Equity) kertoo yrityksen

a) kannattavuudesta

b) vakavaraisuudesta

c) kuluherkkyydestä

 

3. Poliittinen epävarmuus nostaa Valko-Venäjän maariskiä. Suomalaisista pörssiyhtiöistä tytäryhtiö Valko-Venäjällä on

a) Suomisella

b) Kemiralla

c) Olvilla

 

4. Elina Pienimäki on toimitusjohtajana

a) Wulff-konsernissa

b) Afarak Groupissa

c) Etteplanilla

 

5. APV1 ja APV2 ovat

a) sijoitusneuvonnan tutkintokoulutuksia

b) listautumisen valmisteluvaiheita

c) vaihtoehtoisten sijoitusten koreja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET

1. Tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä Nasdaq Helsingissä listautuneissa yrityksissä toimitusjohtajana

b) on yksi nainen.

 

2. Oman pääoman tuottoaste eli tuottoprosentti ROE (Return On Equity) kertoo yrityksen

a) kannattavuudesta

 

3. Poliittinen epävarmuus nostaa Valko-Venäjän maariskiä. Suomalaisista pörssiyhtiöistä tytäryhtiö Valko-Venäjällä on

c) Olvilla

 

4. Elina Pienimäki on toimitusjohtajana

a) Wulff-konsernissa

 

5. APV1 ja APV2 ovat

a) sijoitusneuvonnan tutkintokoulutuksia

 

 

 

 

Viisasten klubi 7/2021

1. Nixu Oyj:n toimitusjohtaja on

a) Janne Kärkkäinen

b) Björn-Erik Karlsson

c) Petri Kairinen.

 

2. Rahaston Beta-tunnusluku kuvaa rahaston

a) salkunhoitajan sijoituspäätösten vaikutusta rahaston kokonaistuottoon

b) arvon muutosherkkyyttä markkinan muutoksille

c) omistusosuuksien suhdetta arvioituun osinkotuottoon.

 

3. Handelsbankenilla on Suomessa

a) 14 konttoria

b) 27 konttoria

c) 36 konttoria.

 

4. Nasdaq Helsingin pörssissä listattu Solteq Oyj tekee

a) IT-palveluja ja ohjelmistoratkaisuja

b) aurinkoenergian keräimiä

c) puhdistusvälineitä ja -kemikaaleja.

 

5. Taloushallinnon ohjelmistoihin erikoistuneella Heeroksella on Suomen lisäksi toimipaikat

a) Tukholmassa ja Rotterdamissa

b) Tallinnassa ja Berliinissä

c) Vilnassa ja Varsovassa

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Nixu Oyj:n toimitusjohtaja on

c) Petri Kairinen.
 

2. Rahaston Beta-tunnusluku kuvaa rahaston

b) arvon muutosherkkyyttä markkinan muutoksille.
 

3. Handelsbankenilla on Suomessa

b) 27 konttoria.

 

4. Nasdaq Helsingin pörssissä listattu Solteq Oyj tekee

a) IT-palveluja ja ohjelmistoratkaisuja.

 

5. Taloushallinnon ohjelmistoihin erikoistuneella Heeroksella on Suomen lisäksi toimipaikat

a) Tukholmassa ja Rotterdamissa

 

Viisasten klubi 6/2021


1. Yhtiön maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku quick ratio saadaan jakamalla

a) tasearvo vieraan pääoman määrällä.

b) rahoitusomaisuuden määrä lyhytaikaisilla veloilla.

c) omavaraisuusaste osakepääomalla.

 

2. UPM-Kymmenen noin 18 000 työntekijästä Suomessa asuu noin

a) 2300

b) 4100

c) 6800

 

3. Vuoden 2008 alusta lääkeyhtiö Orionin toimitusjohtajana on ollut

a) Timo Lappalainen

b) Albin Koponen

c) Mikael Silvennoinen

 

4. Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon on erikoistunut sijoittamaan

a) kauppakeskuksiin

b) hoivakiinteistöihin

c) teollisuusrakennuksiin

 

5. Jos omaisuus on omistettu alle kymmenen vuotta, verotuksessa käytettävä hankintameno-olettama on

a) 20 prosenttia

b) 30 prosenttia

c) 40 prosenttia

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Yhtiön maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku quick ratio saadaan jakamalla

b) rahoitusomaisuuden määrä lyhytaikaisilla veloilla.

 

2. UPM-Kymmenen noin 18 000 työntekijästä Suomessa asuu noin

c) 6800

 

3. Vuoden 2008 alusta lääkeyhtiö Orionin toimitusjohtajana on ollut

a) Timo Lappalainen

 

4. Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon on erikoistunut sijoittamaan

a) kauppakeskuksiin

 

5. Jos omaisuus on omistettu alle kymmenen vuotta, verotuksessa käytettävä hankintameno-olettama on

a) 20 prosenttia

 

Viisasten klubi 5/2021

 

1. Nykyisenkaltainen pankkitoiminta Suomessa alkoi, kun postitoimipisteissä toimiva Postisäästöpankki perustettiin

a) 1862

b) 1887

c) 1895

 

2. Shorttaaja

a) myy osakkeita lähipiirilleen.

b) myy kaikki osakkeensa.

c) myy osakkeita, joita ei omista.

 

3. Euroopan suurin kartongin ja kartonkipakkausten valmistaja on

a) Huhtamäki

b) Metsä Group

c) Mayr-Melnhof Group

 

4. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn toimitusjohtaja on

a) Aki Kangasharju

b) Ilkka Haavisto

c) Carl Haglund

 

5. Musti Groupin liikevaihto tilikaudella 2020 oli

a ) 284,4 M€

b )427,3 M€

c )745,6 M€

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Nykyisenkaltainen pankkitoiminta Suomessa alkoi, kun postitoimipisteissä toimiva Postisäästöpankki perustettiin

b) 1887

2. Shorttaaja

c) myy osakkeita, joita ei omista.

3. Euroopan suurin kartongin ja kartonkipakkausten valmistaja on

c ) Mayr-Melnhof Group

4. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn toimitusjohtaja on

a) Aki Kangasharju

5. Musti Groupin liikevaihto tilikaudella 2020 oli

a) 284,4 M€
 

 

 

 

 

Viisasten klubi 4/2021

1. Lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkuri Oriolan liikevaihto oli viime vuonna

a) alle puolitoista miljardia euroa

b) yli puolitoista, mutta alle kaksi miljardia euroa

c) yli kaksi miljardia euroa

 

2. Suomen Pankin mukaan sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli huhtikuun lopussa

a) 5,3 %

b) 7,9 %

c) 12,8%

 

3. Tilastokeskuksen pääjohtaja on

a) Mika Horelli

b) Kimmo Tiilikainen

c) Markus Sovala

 

4. ASP-lainan enimmäismäärä riippuu hankittavan ensiasunnon sijaintikunnasta. Tampereella ja Turussa lainan enimmäismäärä on

a) 110 000 euroa

b) 140 000 euroa

c) 170 000 euroa

 

5. Oman pääoman tuotto eli ROE-tunnusluku kuvaa

a) yhtiön taseessa olevalle osakkeenomistajien varallisuudelle saatua tuottoa

b) yhtiön tuloksesta laskettua osuutta pääomalainasta

c) Osakepääoman ylittävää tuottoa vuosituloksesta

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkuri Oriolan liikevaihto oli viime vuonna

b) yli puolitoista, mutta alle kaksi miljardia euroa

 

2. Suomen Pankin mukaan sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli huhtikuun lopussa

b) 7,9 %

 

3. Tilastokeskuksen pääjohtaja on

c) Markus Sovala

 

4. ASP-lainan enimmäismäärä riippuu hankittavan ensiasunnon sijaintikunnasta. Tampereella ja Turussa lainan enimmäismäärä on

b) 140 000 euroa

 

5. Oman pääoman tuotto eli ROE-tunnusluku kuvaa

a) yhtiön taseessa olevalle osakkeenomistajien varallisuudelle saatua tuottoa

 

 

 

Viisasten klubi 3/2021

1. Vanhin Tukholman pörssissä listattu osake on

a) Handelsbanken

b) Investor

c) Sandvik

 

2. Kaupan liiton ja Suomen Ekonomien perustaman uuden myyntikoulun nimi on

a) Myyntitykit

b) School of Sales

c) Initiativ

 

3. Erkki Etolan sijoitusyhtiö on nimeltään

a) Etola Invest

b) Etra Capital

c) Etevä-Sijoitus

 

4. Sijoittajakin voi tehdä verotuksessaan tulonhankkimismenoihin kuuluvan työhuonevähennyksen, jos hän käyttää työhuonetta tulolähteiden tai tulolajien tulon hankintaan. Enimmäisvähennys vuoden 2020 verotuksessa on

a) 450 euroa

b) 700 euroa

c) 900 euroa

 

5. P/S-tunnusluku voidaan määritellä myös tappiollisille yrityksille, toisin kuin osakkeen tuloskerroin eli P/E-luku. P/S-luku on yhtä kuin

a) Osakekannan markkina-arvo / tilikauden liikevaihto

b) Osakkeiden lukumäärä / tilikauden tulos

c) Osakkeen pörssikurssi / osakekohtainen oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Vanhin Tukholman pörssissä listattu osake on

a) Handelsbanken

 

2. Kaupan liiton ja Suomen Ekonomien perustaman uuden myyntikoulun nimi on

b) School of Sales

 

3. Erkki Etolan sijoitusyhtiö on nimeltään

b) Etra Capital

 

4. Sijoittajakin voi tehdä verotuksessaan tulonhankkimismenoihin kuuluvan työhuonevähennyksen, jos hän käyttää työhuonetta tulolähteiden tai tulolajien tulon hankintaan. Enimmäisvähennys vuoden 2020 verotuksessa on

c) 900 euroa

 

5. P/S-tunnusluku voidaan määritellä myös tappiollisille yrityksille, toisin kuin osakkeen tuloskerroin eli P/E-luku. P/S-luku on yhtä kuin

a) Osakekannan markkina-arvo / tilikauden liikevaihto

 

Viisasten klubi 2/2021

1. Vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin puheenjohtaja tänä vuonna on?

a) Marja Karttunen Sitrasta.

b) Anna Hyrske Suomen Pankista.

c) Mikael Lindqvist Aktia Pankista.

 

2. Enersensen toimitusjohtajana on vuoden 2013 alusta alkaen ollut

a) Risto Takkala

b) Jaakko Leivo

c) Jussi Holopainen

 

3. Kapitalisaatiosopimuksella tarkoitetaan

a) porvarihallituksen muodostamiseksi tehtyä kassakaappisopimusta.

b) vakuutusyhtiön kanssa tehtyä määräaikaista sijoitus- tai säästämissopimusta.

c) osakeyhtiön osakkaiden yhteenliittymää.

 

4. Maturiteetilla tarkoitetaan

a) kypsää markkinaa, jolle on rajattu pääsy.

b) osakkeen arvostuksen huippukohtaa.

c) laina-aikaa, jonka päättyessä laina maksetaan takaisin.

 

5. Relais Group maahantuo ja myy

a) kuntosalilaitteita ja liikuntavälineitä.

b) ajoneuvojen varaosia ja sähkövaristeita.

c) rakennustarvikkeita ja lämpöeristeitä.

 

 

 

 

 

VASTAUKSET:

1. Vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin puheenjohtaja tänä vuonna on?

a) Marja Karttunen Sitrasta.

 

2. Enersensen toimitusjohtajana on vuoden 2013 alusta alkaen ollut

c) Jussi Holopainen

 

3. Kapitalisaatiosopimuksella tarkoitetaan

b) vakuutusyhtiön kanssa tehtyä määräaikaista sijoitus- tai säästämissopimusta.

 

4. Maturiteetilla tarkoitetaan

c) laina-aikaa, jonka päättyessä laina maksetaan takaisin.

 

5. Relais Group maahantuo ja myy

b) ajoneuvojen varaosia ja sähkövaristeita.

 

 

 

 

Viisasten klubi 1/2021

1. Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan suomalaisten luottamus talouteen oli tammikuussa 2021 vahvinta yli kahteen vuoteen. Väestöryhmistä pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat

a) opiskelijat

b) palkansaajat

c) eläkeläiset

 

2. Sijoitusrahastojen pääomien mukaan Suomen suurin rahastoyhtiö on Nordea Funds ja toiseksi suurin OP-Rahastoyhtiö. 1-11/2020 kolmatta sijaa piti

a) FIM Varainhoito

b) Danske Invest Rahastoyhtiö

c) Evli-Rahastoyhtiö

 

3. Sanna Suvanto-Harsaae on Postin hallituksen puheenjohtaja. Pörssiyhtiöiden hallituksissa hän johtaa puhetta

a) Altiassa

b) Fondiassa

c) Harviassa

 

4. Tapahtumateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii

a) Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine

b) Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen

c) Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen

 

5. Tuoteluokittain suurin osuus Suomen viennistä oli viime vuonna

a) kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteilla

b )metsäteollisuuden tuotteilla

c) kemian teollisuuden tuotteilla

Katso vastaukset alta.

 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET

1. Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan suomalaisten luottamus talouteen oli tammikuussa 2021 vahvinta yli kahteen vuoteen. Väestöryhmistä pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat

c) eläkeläiset

 

2. Sijoitusrahastojen pääomien mukaan Suomen suurin rahastoyhtiö on Nordea Funds ja toiseksi suurin OP-Rahastoyhtiö. 1-11/2020 kolmatta sijaa piti

b) Danske Invest Rahastoyhtiö

 

3. Sanna Suvanto-Harsaae on Postin hallituksen puheenjohtaja. Pörssiyhtiöiden hallituksissa hän johtaa puhetta

a) Altiassa

 

4. Tapahtumateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii

c) Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen

 

5. Tuoteluokittain suurin osuus Suomen viennistä oli viime vuonna

a) kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteilla

 

Viisasten klubi 8/2020

1. Diskonttaus tarkoittaa

a) Velan takaisinmaksun vaatimista kesken lainakauden

b) Tulevien rahavirtojen nykyarvon laskemista

c) Kertyneen tuloksen sijoittamista

 

2. Telia Finlandin toimitusjohtaja on

a) Saija Kivinen

b) Heli Partanen

c) Tuula Heikkinen

 

3. Vuoden 2015 alusta joulukuun alkuun 2020 eniten noussut osakeindeksi on

a) OMX Helsinki

b) OMX Stockholm 30

c) OMX Copenhagen 20

 

4. Euroalueella on ollut syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa 2020 0,3 prosentin

a) inflaatio

b) deflaatio

c) hyperventilaatio

 

5. Traficomin mukaan viime vuoden lopussa Suomessa oli liikennekäytössä 4661 täyssähköautoa. Kesäkuun lopussa 2020 niitä oli

a) 4973

b) 5604

c) 6432

 

 

 

 

 

VASTAUKSET

1. Diskonttaus tarkoittaa

b) Tulevien rahavirtojen nykyarvon laskemista

 

2. Telia Finlandin toimitusjohtaja on

b) Heli Partanen

 

3. Vuoden 2015 alusta joulukuun alkuun 2020 eniten noussut osakeindeksi on

c) OMX Copenhagen 20

 

4. Euroalueella on ollut vuoden 2020 syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa 0,3 prosentin

b) deflaatio

 

5. Traficomin mukaan viime vuoden lopussa Suomessa oli liikennekäytössä 4661 täyssähköautoa. Kesäkuun lopussa 2020 niitä oli

c) 6432

 

 

 

 

 

 

 

1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahaston sijoitussalkun suuruus oli kesäkuun lopussa 2020 noin

a) 160 miljoonaa euroa

b) 1,6 miljardia euroa

c) 16 miljardia euroa

 

2. Eduskunnan lokakuussa hyväksymä laki edellyttää uusissa ja laajalti peruskorjattavissa asuinrakennuksissa valmiuden rakentamista sähköautojen latauspisteille

a) 10 prosenttiin pysäköintipaikoista

b) joka kolmannelle pysäköintipaikalle

c) jokaiselle pysäköintipaikalle

 

3. Kansainvälisen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) –sijoittajaverkoston tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2015 verkoston ensimmäiseksi suomalaisjäseneksi liittyi

a) S-Pankki

b) OP Ryhmä

c) Mandatum Life

 

4. Business Finlandin ja yritysten rahoittamassa MIDAS-projektissa ovat mukana esimerkiksi Nokia Technologies, Glaston, Novatron, Epec ja Tampereen yliopisto. Projektin aiheena ovat

a) teollisuuden tekoälysovellukset

b) kaupan alan maksamisjärjestelmät

c) kultaesiintymät avaruudessa

 

5. Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja on

a) Petteri Walldén

b) Jari Paasikivi

c) Lars Peter Lindfors

 

 

 

 

 

 

OIKEAT VASTAUKSET:

1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahaston sijoitussalkun suuruus oli kesäkuun lopussa 2020 noin

b) 1,6 miljardia euroa

 

2. Eduskunnan lokakuussa hyväksymä laki edellyttää uusissa ja laajalti peruskorjattavissa asuinrakennuksissa valmiuden rakentamista sähköautojen latauspisteille

c) jokaiselle pysäköintipaikalle

 

3. Kansainvälisen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) –sijoittajaverkoston tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2015 verkoston ensimmäiseksi suomalaisjäseneksi liittyi

c) Mandatum Life

 

4. Business Finlandin ja yritysten rahoittamassa MIDAS-projektissa ovat mukana esimerkiksi Nokia Technologies, Glaston, Novatron, Epec ja Tampereen yliopisto. Projektin aiheena ovat

a) teollisuuden tekoälysovellukset

 

5. Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja on

b) Jari Paasikivi

 

 

Viisasten klubi 6/2020

1. Nasdaq Helsingissä listattujen osakkeiden markkina-arvo on ollut suurin vuonna

a) 1999
b) 2009
c) 2019

2. Rahastojen ja sijoitustyylien yhteydessä lyhenne ETF tulee englannin sanoista

a) Evaluated Topic Fund
b) Exchange Traded Fund
c) Ensured Trust Fund

3. Brasilian teollisuustuotannon volyymi oli viime vuonna suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2005. Samana ajanjaksona Intian teollisuustuotannon volyymi kasvanut noin

a) 50 prosenttia
b) 75 prosenttia
c) 100 prosenttia

4. Seuraavista kuvitteellinen henkilö on

a) Handelsbankenin pääekonomisti Antti Saari
b) Nordean päästrategi Antti Saari
c) OP:n pääanalyytikko Antti Saari

5. Viimeksi kuluneen vuoden aikana kantohinnaltaan edullisin kuitupuu Suomessa on ollut

a) mänty
b) kuusi
c) koivu

 

 

 

 

 

 

 

OIKEAT VASTAUKSET:

1. Nasdaq Helsingissä listattujen osakkeiden markkina-arvo on ollut suurin vuonna

a) 1999
 

2. Rahastojen ja sijoitustyylien yhteydessä lyhenne ETF tulee englannin sanoista

b) Exchange Traded Fund
 

3. Brasilian teollisuustuotannon volyymi oli viime vuonna suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2005. Samana ajanjaksona Intian teollisuustuotannon volyymi kasvanut noin

c) 100 prosenttia

 

4. Seuraavista kuvitteellinen henkilö on

a) Handelsbankenin pääekonomisti Antti Saari

 

5. Viimeksi kuluneen vuoden aikana kantohinnaltaan edullisin kuitupuu Suomessa on ollut

c) koivu

 

 

 

 

 

 

 

Viisasten klubi 5/2020

1. Asuntomessujen kaikkien aikojen kävijäennätys on vuodelta 2000, jolloin messut järjestettiin Tuusulassa edellisen kerran. Kävijöitä oli tuolloin

a) 211 765.
b) 243 633.
c) 271 184.

2. Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja on
a) Eero Melasniemi.
b) Eero Hautaniemi.
c) Eero Sarkaniemi.

3. Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan liikevaihdon kasvuksi tänä vuonna
a) 2,5 prosenttia.
b) 4,5 prosenttia.
c) 6,5 prosenttia.

4. Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2020 –tutkimuksessa suomalaisia pyydettiin valitsemaan kolme todennäköisintä keinoa, joilla vastaaja voisi vaurastua. Eniten mainintoja seuraavista sai
a) lottovoitto.
b) perintö.
c) yrittäjyys.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna
a) laskeneet.
b) pysyneet ennallaan.
c) nousseet.

 

 

 

 

 

 

 

OIKEAT VASTAUKSET:

1. Asuntomessujen kaikkien aikojen kävijäennätys on vuodelta 2000, jolloin messut järjestettiin Tuusulassa edellisen kerran. Kävijöitä oli tuolloin
c) 271 184.

2. Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja on
b) Eero Hautaniemi.

3. Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan liikevaihdon kasvuksi tänä vuonna
a) 2,5 prosenttia.

4. Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2020 –tutkimuksessa suomalaisia pyydettiin valitsemaan kolme todennäköisintä keinoa, joilla vastaaja voisi vaurastua. Eniten mainintoja seuraavista sai
a) lottovoitto.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna
c) nousseet.
 

 

Viisasten klubi 4/2020

1. Luonnonvarakeskus arvioi metsäsektorin tuoreessa suhdannetiedotteessa, että metsäteollisuuden alenevat tuotantomäärät ja raakapuun kasvava tuonti heijastuvat hakkuisiin. Teollisuuspuun hakkuiden ennustetaan vähenevän tänä vuonna

a) viidellä prosentilla
b) kymmenellä prosentilla
c) 15 prosentilla

2. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja on

a) Elina Pylkkänen
b) Maarit Viitaniemi
c) Katri Väisänen

3. Koronakevään aikana älykellojen myynti on kasvanut. Huhtikuuhun verrattuna Telia kertoo myyneensä älykelloja toukokuussa

a) 30 % enemmän
b) 50 % enemmän
c) 70 % enemmän

4. Monet kasvuyhtiöt ovat hyötyneet stay home -taloudesta. Nasdaq Helsingissä FN-listalla noteerattavan Remedy Entertainmentin kurssi nousi vuoden alusta toukokuun loppuun mennessä yli

a) 42 prosenttia
b) 62 prosenttia
c) 82 prosenttia

5. Port of Helsinki -lehden mukaan Suomi on ollut suurin EU:n tuensaaja meriliikennehankkeissa tänä vuonna päättyvällä 7-vuotisella rahoituskaudella. Suomeen on tullut Merten moottoritiet -hankkeisiin tukea yhteensä 77,7 miljoonaa euroa, eli suunnilleen saman verran kuin toiseksi ja kolmanneksi suurimmat tuensaajat ovat saaneet yhteensä. Toisena ja kolmantena olevat maat ovat

a) Saksa ja Viro
b) Ranska ja Ruotsi
c) Espanja ja Portugali
 

 

 

 

OIKEAT VASTAUKSET:

1. Luonnonvarakeskus arvioi metsäsektorin tuoreessa suhdannetiedotteessa, että metsäteollisuuden alenevat tuotantomäärät ja raakapuun kasvava tuonti heijastuvat hakkuisiin. Teollisuuspuun hakkuiden ennustetaan vähenevän tänä vuonna

b) kymmenellä prosentilla

2. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja on

a) Elina Pylkkänen

3. Koronakevään aikana älykellojen myynti on kasvanut. Huhtikuuhun verrattuna Telia kertoo myyneensä älykelloja toukokuussa

b) 50 % enemmän

4. Monet kasvuyhtiöt ovat hyötyneet stay home -taloudesta. Nasdaq Helsingissä FN-listalla noteerattavan Remedy Entertainmentin kurssi nousi vuoden alusta toukokuun loppuun mennessä yli

c) 82 prosenttia

5. Port of Helsinki -lehden mukaan Suomi on ollut suurin EU:n tuensaaja meriliikennehankkeissa tänä vuonna päättyvällä 7-vuotisella rahoituskaudella. Suomeen on tullut Merten moottoritiet -hankkeisiin tukea yhteensä 77,7 miljoonaa euroa, eli suunnilleen saman verran kuin toiseksi ja kolmanneksi suurimmat tuensaajat ovat saaneet yhteensä. Toisena ja kolmantena olevat maat ovat

b) Ranska ja Ruotsi


 

 

 

Viisasten klubi 3/2020 

Nordnetissä osakesäästötilin avanneiden keski-ikä on

a) 33 vuotta
b) 44 vuotta
c) 55 vuotta

Kiinassa kulutettiin sementtiä vuosina 2011–2014

a) saman verran
b) 10 % enemmän
c) 50 % enemmän

kuin Yhdysvalloissa koko 1900-luvulla.

Rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola on aiemmin ollut toimitusjohtajana

a) Rautaruukissa.
b) Pohjolan Design-Talossa.
c) Ovaro Kiinteistösijoituksessa.

Bioenergian käyttö Suomessa nousi ennätyslukemiin vuonna 2019, vaikka energiaturpeen käyttö laski. Bioenergian osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvoi

a) 11 prosenttiin.
b) 21 prosenttiin.
c) 31 prosenttiin.

Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut. Koronakriisin aikana niitä ei järjestetä. Vuonna 2018 messualan työllisyysvaikutukset olivat

a) yli 2000 henkilötyövuotta.
b) yli 4000 henkilötyövuotta.
c) yli 6000 henkilötyövuotta.

 

 

 

Oikeat vastaukset:

Nordnetissä osakesäästötilin avanneiden keski-ikä on 33 vuotta

Kiinassa kulutettiin sementtiä vuosina 2011–2014 50 % enemmän kuin Yhdysvalloissa koko 1900-luvulla.

Rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola on aiemmin ollut toimitusjohtajana Pohjolan Design-Talossa.

Bioenergian käyttö Suomessa nousi ennätyslukemiin vuonna 2019, vaikka energiaturpeen käyttö laski. Bioenergian osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvoi 31 prosenttiin.

Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut. Koronakriisin aikana niitä ei järjestetä. Vuonna 2018 messualan työllisyysvaikutukset olivat yli 6000 henkilötyövuotta.
 

 

 

Viisasten klubi 2/2020

 

1. Incapin liiketoimintamallin avainprosesseja on

a) kiinteistösijoittaminen
b) piiriladonta
c) lakipalvelut pk-yrityksille

2. Turun yliopisto täyttää tänä vuonna

a) 100 vuotta
b) 150 vuotta
c) 200 vuotta

3. Aleksis Kivi –pääkaupungiksi julistautui tammikuussa

a) Tuusula
b) Nurmijärvi
c) Siuntio

4. Verkkokauppa.com toimii tällä hetkellä

a) vain Suomessa
b) Suomessa ja Virossa
c) Suomessa, Virossa ja Liettuassa

5. Business Finlandin pääjohtaja on

a) Antti Aumo
b) Paavo Virkkunen
c) Nina Kopola

 

 

 

 

 

Vastaukset:

1. Incapin liiketoimintamallin avainprosesseja on
b) piiriladonta

2. Turun yliopisto täyttää tänä vuonna
a) 100 vuotta

3. Aleksis Kivi –pääkaupungiksi julistautui tammikuussa
b) Nurmijärvi

4. Verkkokauppa.com toimii tällä hetkellä
a) vain Suomessa

5. Business Finlandin pääjohtaja on
c) Suominen Oyj:n aiempi toimitusjohtaja Nina Kopola

 

 

Viisasten klubi 1/2020

1. Talous ja nuoret TATin uusi toimitusjohtaja on
a) Jonna Järvinen
b) Jenni Järvelä
c) Janica Järventaus

2. Maailman suurin kuminanviejä on
a) Yhdysvallat
b) Intia
c) Suomi

3. Suomisella on kuitukangastehtaita kolmella mantereella. Euroopan lisäksi ne sijaitsevat
a) Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa
b) Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa
c) Etelä-Amerikassa ja Afrikassa

4. Suomalaisen päälistan pörssiyhtiön markkina-arvo tammikuussa 2020 on noin 5,5 miljoonaa euroa, vuoden 2018 liikevaihto oli noin 15,5 miljoonaa ja omistajia yhtiöllä on vähän yli tuhat. Yhtiö on
a) Tulikivi
b) Soprano
c) Solteq

5. Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan kirjamyynti Suomessa kääntyi viime vuonna laskuun. Seuraavista kirjallisuuslajeista myyntiään kasvatti vain
a) Kaunokirjallisuus
b) Tietokirjallisuus
c) Lasten- ja nuortenkirjallisuus

 

 

 

 

Vastaukset:


Talous ja nuoret TATin uusi toimitusjohtaja on
b) EK:n aiempi viestintäjohtaja Jenni Järvelä aloitti Talous ja nuoret TAT:n toimitusjohtajana vuoden 2020 alusta.

2. Maailman suurin kuminanviejä on
c) Suomessa kuminan viljelyala on noin 27 000 hehtaaria, ja yli 99 prosenttia sadosta menee vientiin.

3. Suomisella on kuitukangastehtaita kolmella mantereella. Euroopan lisäksi ne sijaitsevat
a) Suomisella on neljän Euroopassa sijaitsevan kuitukangastehtaan lisäksi yksi Etelä-Amerikassa ja kolme Pohjois-Amerikassa.

4. Suomalaisen päälistan pörssiyhtiön markkina-arvo tammikuussa 2020 on noin 5,5 miljoonaa euroa, vuoden 2018 liikevaihto oli noin 15,5 miljoonaa ja omistajia yhtiöllä on vähän yli tuhat. Yhtiö on
b) koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano.

5. Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan kirjamyynti Suomessa kääntyi viime vuonna laskuun. Seuraavista kirjallisuuslajeista Seuraavista kirjallisuuslajeista myyntiään kasvatti vain
a) Kirjojen kokonaismyynti laski yli viisi prosenttia. Kustantajien painettujen ja sähköisten kirjojen myynti jälleenmyyjille kasvoi kaunokirjallisuudessa 5,3 prosenttia.

 


 

Viisasten klubi 9/2019 

1. K-Ryhmän päivittäistavarakaupan myynti vuonna 2018 oli 6 568 miljoonaa euroa, jolla ryhmä saavutti Suomen päivittäistavarakaupassa

a) 33,6 b) 36,1 c) 41,9 prosentin markkinaosuuden.

2. Teknlogiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja on

a) Jaakko Hirvola b) Jaakko Eskola c) Marjo Miettinen.

3. Suomen valtionvelka oli syyskuun 2019 lopussa 106,26 miljardia euroa, eli 19 189 euroa asukasta kohden. Velasta maksetaan korkoa ja muita kuluja. Yhteensä valtionvelan efektiivinen kustannus oli lokakuun 2019 tilastojen mukaan noin

a) 1,0 b) 2,5 c) 3,2 prosenttia velan määrästä.

4. Radio SuomiPOP on yksi Suomen kuunnelluimmista kaupallisista radiokanavista. Se on

a) Sanoma Groupin b) Alma Median c) Mediatalo Keskisuomalaisen tytäryhtiö.

5. Sijoittajan on hyvä ymmärtää korkoa korolle -ilmiö. Jos sijoitat 10 000 euroa, jolle saat viiden prosentin vuotuisen tuoton, jonka sijoitat samalla tuotolla edelleen, kymmenen vuoden jälkeen sinulla on koossa noin

a) 13600 b) 15320 c) 16290 euroa. 

 

 

 

 

 

 

Vastaukset

1. K-Ryhmän päivittäistavarakaupan myynti vuonna 2018 oli 6 568 miljoonaa euroa, jolla ryhmä saavutti Suomen päivittäistavarakaupassa
b) K-Ryhmän markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupassa vuonna 2018 oli Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan 36,1 prosenttia.

2. Teknlogiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja on
c) Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuoden 2019 alusta kasvatustieteiden maisteri ja Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

3. Suomen valtionvelka oli syyskuun 2019 lopussa 106,26 miljardia euroa, eli 19 189 euroa asukasta kohden. Velasta maksetaan korkoa ja muita kuluja. Yhteensä valtionvelan efektiivinen kustannus oli lokakuun 2019 tilastojen mukaan noin
a) Valtionvelan efektiivinen kustannusprosentti valtiokonttorin 11. lokakuuta päivityksen mukaan oli 1,03 prosenttia velan pääomasta.

4. Radio SuomiPOP on yksi Suomen kuunnelluimmista kaupallisista radiokanavista. Se on
a) Radio SuomiPOP kuuluu Sanoma-konserniin.

5. Sijoittajan on hyvä ymmärtää korkoa korolle -ilmiö. Jos sijoitat 10 000 euroa, jolle saat viiden prosentin vuotuisen tuoton, jonka sijoitat samalla tuotolla edelleen, kymmenen vuoden jälkeen sinulla on koossa noin
c) viiden prosentin vuotuinen tuotto 10 000 eurolle kasvattaa korkoa korolle -ilmiön ansiosta kymmenessä vuodessa pääomaa niin, että koossa on 16 289 euroa.

 


Viisasten klubi 7-8/2019 

1. Suomalaisen pörssiyhtiön suurimpiin omistajiin kuuluvat Erkki Etola, Jukka Ylppö, Into Ylppö,  Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä Aho Group.

Yhtiö on a) Biohit b) Orion c) Revenio.

2. Net Gearing -tunnuslukuun törmää yritysanalyyseissä silloin tällöin.

Se tarkoittaa a) nettovelkaantumisastetta b) pääoman kiertonopeutta c) nettokäyttöpääomaa.

3.Yhtiön on perustettu vuonna 1960 Rantasalmella, nykyinen päätoimipaikka Joensuussa. Liikevaihto viime vuonna 45 miljoonaa euroa, työntekijöitä 242.

Yhtiö on nimeltään a) Kesla b) Punamusta c) Ponsse.

4. Lokakuun 7.päivä eduskunnan käsiteltäväksi annettavan Antti Rinteen hallituksen ensi vuoden budjettiesityksen loppusumma on

a) 49,7 miljardia b) 53,2 miljardia c) 57,6 miljardia euroa.

5. Asuntolainojen ehdoista käydään jatkuvaa keskustelua ja niiden ennakoidaan kiristyvän. Asunnon ostajalla on nykyisin oltava vähintään 15 prosenttia omia säästöjä tai vastaava määrä muita vakuuksia. ASP-lainassa omarahoitusosuus on oltava vähintään 10 prosenttia.

Ensiasunnon ostajalla on oltava omia säästöjä tai muita vakuuksia vähintään a) 5, b) 12 c) 18 prosenttia hankittavan asunnon hinnasta.

 

 

 

 

 

Vastaukset
1. Suomalaisen pörssiyhtiön suurimpiin omistajiin kuuluvat Erkki Etola, Jukka Ylppö, Into Ylppö,  Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä Aho Group.
b) Orion, jonka suurimpiin omistajiin edelleen kuuluu tunnettujen lääkärisukujen edustajia.

2. Net Gearing -tunnuslukuun törmää yritysanalyyseissä silloin tällöin.
a) Net gearing tarkoittaa nettovelkaantumisastetta. Tunnusluvulla kuvataan yrityksen nettovelkojen suhdetta omaan pääomaan. Mitä pienempi tunnusluku, sitä parempi rahoitusasema yrityksellä on. Jos Net gearing-prosentti on negatiivinen, yhtiö on velaton.

3.Yhtiön on perustettu vuonna 1960 Rantasalmella, nykyinen päätoimipaikka Joensuussa. Liikevaihto viime vuonna 45 miljoonaa euroa, työntekijöitä 242.
a) Konepajayhtiö Keslan perusti Rantasalmella pienviljelijä Antti Kärkkäinen. Yhtiön tuotannosta yli 70 prosenttia menee vientiin.

4. Lokakuun 7.päivä eduskunnan käsiteltäväksi annettavan Antti Rinteen hallituksen ensi vuoden budjettiesityksen loppusumma on
c) Hallituksen budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa.

5. Asuntolainojen ehdoista käydään jatkuvaa keskustelua ja niiden ennakoidaan kiristyvän. Asunnon ostajalla on nykyisin oltava vähintään 15 prosenttia omia säästöjä tai vastaava määrä muita vakuuksia. ASP-lainassa omarahoitusosuus on oltava vähintään 10 prosenttia.
a) ensiasunnon ostajalla pitää olla Finanssivalvonnan säädösten mukaan omia säätöjä tai muita vakuuksia vähintään viisi prosenttia ostettavan asunnon hinnasta.


Viisasten klubi 6/2019

 

1. Pankkikonserni Nordean osake noteerattiin Helsingin pörssissä 15.8.2019 arvoon 5,373 euroa. Näin alas Nordea on viimeksi noteerattu Helsingissä

a) marraskuussa 2011

b) huhtikuussa 2009

c) heinäkuussa 2004.

 

2. Bruttokansantuote asukasta kohden on yksi keskeisistä taloudellisen hyvinvoinnin mittareista. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa? IMF:n vuoden 2016 tilaston mukaan BKT/ asukas on

a) Islannissa enemmän kuin Yhdysvalloissa

b) Saksassa vähemmän kuin Suomessa

c) Ruotsissa enemmän kuin Irlannissa.

 

3. Euroclear Finlandin asiakasyhtiöiden yhtiökokouksiin osallistui tänä keväänä yli 13 100 osakkeenomistajaa. Heistä Euroclearin tutkimuksen mukaan

a) 56,3 prosenttia oli yli 70-vuotiaita

b) 5,63 prosenttia oli alle 30-vuotiaita

c) 36,5 prosenttia oli eläkeikäisiä.

 

4. Kaikkien aikojen kallein huutokaupassa myyty suomalainen taulu on

a) Albert Edelfeltin Ristiäissaatto

b) Helene Schjerfbeckin Tanssiaiskengät

c) Akseli Gallen-Kallelan Auringonlasku Ruovedellä.

 

5. Pankkikortin voi saada nuorimmillaan

a) 15-vuotiaana

b) 12-vuotiaana

c) 7-vuotiaana.

 

 

 


 

Vastaukset:

1. Pankkikonserni Nordean osake noteerattiin Helsingin pörssissä 15.8.2019 arvoon 5,373 euroa. Näin alas Nordea on viimeksi noteerattu Helsingissä 
a) marraskuussa 2011 Nordean kurssi noteerattiin alimmillaan tasolle 5,18 euroa. 

2. Bruttokansantuote asukasta kohden on yksi keskeisistä taloudellisen hyvinvoinnin mittareista. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa? IMF:n vuoden 2016 tilaston mukaan BKT/ asukas on 
c) Irlannin bruttokansantuote asukasta kohden vuonna 2016 oli IMF:n mukaan 62 562 US dollaria, millä tuloksessa Irlanti saavutti neljännen sijan maiden välisessä vertailussa. Ruotsin sijaluku oli 11 ja bkt/asukas   51 165 USD.

3. Euroclear Finlandin asiakasyhtiöiden yhtiökokouksiin osallistui tänä keväänä yli 13 100 osakkeenomistajaa. Heistä Euroclearin tutkimuksen mukaan 
a) yli 70-vuotiaita oli kevään yhtiökokouksiin osallistuneista Euroclearin tutkimuksen mukaan 56,3 prosenttia, alle 30-vuotiaiden osuus oli 1,3 prosenttia.

4.Kaikkien aikojen kallein huutokaupassa myyty suomalainen taulu on .
 b) Helene Schjerfbeckin Tanssiaiskengät huudettiin vuonna 2008 Sothebyn huutokaupassa 3,9 miljoonalla eurolla.  

5. Pankkikortin voi saada nuorimmillaan 
 c) 7-vuotias voi saada käteisnosto- ja maksukortin.

 

 


 

Viisasten klubi 5/2019

 

1. Suomen arvo-osuusjärjestelmän mukainen osakkeenomistajien lukumäärä toukokuun 31. päivän 2019 mukaan on runsaat

a) 828 000

b) 846 000

c) 865 000 osakkeenomistajaa.

2. Listattuja osakkeita omistavia suomalaisia kotitalouksia oli maaliskuun 2019 tietojen mukaan runsaat

a) 764 000

b) 789 000

c) 803 000.

3. Suomen valtio on omistajana useissa pörssinoteeratuissa yrityksissä, kuten Altiassa, Fortumissa ja Nesteessä. Näistä kolmesta valtion omistusosuus on pienin

a) Altiassa

b) Fortumissa

c) Nesteessä.

4. Kesä on grillimakkaran kulutuksen huippuaikaa. Huiluntuhti-grillimakkara on

a) Atrian

b) HKScanin

c) Kivikylän kotipalvaamon tuote.

5. Näistä listatuista kaupan alan yrityksistä markkina-arvoltaan huokein on 

a) Stockmann

b) Tokmanni Group

c) Verkkokauppa.com.

 

 

Vastaukset:

1. b) Euroclearin mukaan suomalaisilla listatuilla yrityksillä oli 31.5.2019 yhteensä 846 501 osakkeenomistajaa.

2. c) Suomalaisia pörssinoteerattuja osakkeita omisti maaliskuun lopun tilanteen mukaan 803 453 kotitaloutta.

3. a) Valtion omistusosuus Altiassa on 36,2 prosenttia, Fortumista valtio omistaa 50,8 ja Nesteestä 36,4 prosenttia.

4. c) Huiluntuhti on Huittislaisen Kivikylän kotipalvaamo Oy:n tuote. Atrialla on Wilhelm ja HKScanilla Kabanossi.

5. a) Stockmann on 6.6. noteerausten mukaan halvin, markkina-arvo noin 145 miljoonaa euroa, Verkkokauppa.comin markkina-arvo oli samana päivänä noin 162 miljoonaa, ja Tokmannin noin 450 miljoonaa euroa.

 

 

 

Viisasten klubi 4/2019

 

1. Vuoden 2018 liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurimman Helsingin arvopaperipörssissä noteeratun yrityksen joukkoon ei kuulu

a) Fortum
b) SSAB
c) Neste.

 

2. Norjalaiset yritykset ovat laajentuneet ja pyrkivät edelleen laajentumaan yritysostoin myös Suomessa. Norjalaisessa omistuksessa on jo suomalaistaustaisista yrityksistä

a) NoHo Partners
b) Viking Line
c) Kotipizza.

 

3. Nasdaq Stockholmin First North -listalle on listautunut vuoden 2019 alusta huhtikuun loppuun mennessä yhdeksän uutta yritystä. Nasdaq Helsingin First North -listalle on samana ajanjaksona listautunut

a) ei yhtään
b) kaksi
c) neljä yhtiötä.

 

4. Suomen valtion budjetin eli tulo- ja menoarvion 2019 loppusumma (budjetoidut menot) on

a) 49,2
b) 55,5
c) 62,1 miljardia euroa.

 

5. Valtion budjetin tuloeristä suurin on

a) ansio- ja pääomatuloverot
b) arvonlisävero
c) valtionyhtiöiden osinkotulot ja osakkeiden myyntituotot.

 

 


Vastaukset 4/2019

1. Vuoden 2018 liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurimman Helsingin arvopaperipörssissä noteeratun yrityksen joukkoon ei kuulu

Vastaus: a) Fortum. Fortumin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,242 miljardia euroa ja yhtiö oli liikevaihdon mukaan suomalaisista pörssiyhtiöistä 12:nneksi suurin. Neste oli 14,9 miljardilla sijalla 3 ja SSAB 7,3 miljardin liikevaihdolla sijalla 10.

 

2. Norjalaiset yritykset ovat laajentuneet ja pyrkivät edelleen laajentumaan yritysostoin myös Suomessa. Norjalaisessa omistuksessa on jo suomalaistaustaisista yrityksistä

Vastaus: c) Kotipizza Group siirtyi norjalaisen Orkla ASA:n omistukseen alkuvuodesta 2019. NoHo Partners sen sijaan osti hiljattain 15 norjalaista ravintolaa. Viking Line on tukevasti ahvenanmaalaisissa käsissä.

 

3. Nasdaq Stockholmin First North -listalle on listautunut vuoden 2019 alusta huhtikuun loppuun mennessä yhdeksän uutta yritystä. Nasdaq Helsingin First North -listalle on samana ajanjaksona listautunut

Vastaus: b) Nasdaq Helsingin First North listalle on listautunut tammi-huhtikuussa 2019 kaksi yritystä, Aallon Group ja LeadDesk.

 

4. Suomen valtion budjetin eli tulo- ja menoarvion 2019 loppusumma (budjetoidut menot) on

Vastaus: b) Suomen valtion budjetin 2019 loppusumma (arvioidut menot) on 55,5 miljardia euroa. Tulokertymäksi on arvioitu 53,9 miljardia eli budjetti on 1,4 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä on budjetoitu katettavaksi velanotolla. 

 

5. Valtion budjetin tuloeristä suurin on

Vastaus: b) arvonlisäveron on arvioitu 2019 tuottavan valtiolle 18,8 miljardia euroa. Ansio- ja pääomatuloverojen tuotoksi on arvioitu 9,9 miljardia ja osinkotuloiksi sekä osakkeiden myyntituloiksi 1,9 miljardia euroa.

 

 


Viisasten klubi 3/2019

 

1. EBT-tunnusluku tilinpäätöksessä kertoo sijoittajille yhtiön 

a) liiketuloksen 
b) tuloksen rahoituserien jälkeen 
c) omavaraisuusasteen.

 

2. Suurin suomalainen ”kansanosake” eli yhtiö, jolla on eniten suomalaisia osakkeenomistajia, on helmikuun 2019 lopussa 

a) Nordea
b) Nokia 
c) Sampo. 

 

3. Pohjoisen keväthangilla voi vielä hiihdellä Peltosen karvapohjasuksilla. Suksivalmistaja Peltosen emoyhtiö on 


a) Amer Sports 
b) Rapala VMC 
c) Fischer Sports.

 

4. Suomen valtion budjettitalouden mukainen nettolainanottotarve vuonna 2019 on noin

 
a) 1,2 miljardia 
b) 1,9 miljardia 
c) 2,7 miljardia euroa.

 

5. The Walt Disney Company on yksi mediamaailman jättiläisistä. Disneyn mediabrändeihin ei kuulu 


a) 20th Century Fox 
b) National Geographic 
c) CNN.

 

 


Vastaukset 3/2019

1. EBT-tunnusluku tilinpäätöksessä kertoo sijoittajille yhtiön 

Vastaus: b) earnings before taxes, tulos ”ennen veroja” eli rahoituserien jälkeen.

2. Suurin suomalainen ”kansanosake” eli yhtiö, jolla on eniten suomalaisia osakkeenomistajia, on helmikuun 2019 lopussa 

Vastaus: a) Nordea syrjäytti Nokian ykköspaikalta tammikuussa 2019. Yhtiöllä on helmikuun lopussa Euroclearin mukaan 245 920 suomalaista osakkeenomistajaa. Nokian suomalaisomistajien määrä oli samaan aikaan 241 423. Kolmantena listalla on Elisa noin 185 000 suomalaisomistajalla.

3. Pohjoisen keväthangilla voi vielä hiihdellä Peltosen karvapohjasuksilla. Suksivalmistaja Peltosen emoyhtiö on

Vastaus: b) Rapala VMC. Peltonen-tuotemerkin on omistanut vuodesta 2002 lähtien Rapala, joka hankki myös Peltonen Ski Oy:n osake-enemmistön vuonna 2005.

4. Suomen valtion budjettitalouden mukainen nettolainanottotarve vuonna 2019 on noin

Vastaus: b) Suomen valtion nimellisarvoinen nettolainanottotarve on tänä vuonna 1 932 miljoonaa euroa. Luku perustuu valtion talousarvioon ja ensimmäiseen lisätalousarvioon.

5. The Walt Disney Company on yksi mediamaailman jättiläisistä. Disneyn mediabrändeihin ei kuulu

Vastaus: c) globaali uutiskanava CNN kuuluu Warner Media News and Sports -ryhmään, jonka omistaa AT&T. 

 

Sinun pisteesi

5 oikein: neropatti tai onnenpekka 
3–4 oikein: mukavasti jyvällä
1–2 oikein: orastavaa sijoitustietämystä havaittavissa 
0 oikein: tällä kertaa pahasti kujalla