Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Hintaerot ja laajemmat sijoitustuotevalikoimat ohjaavat sijoittajia useamman välittäjän käyttöön. Kuva: iStock

Välittäjä 2021 -tutkimus: Välittäjien välillä isoja eroja – Moni käyttää useampaa välittäjää

Useamman välittäjän käyttämiselle on monta hyvää syytä. Eri ikäluokat arvostavat eri asioita.

Viisas Raha -lehden Välittäjä 2021 -tutkimus osoittaa, että välittäjien palvelutaso on vaihteleva ja hinnoittelussa on huomattavia eroja. Erot johtavat siihen, että entistä suurempi osa sijoittajista käyttää vähintään kahta välittäjää. Tutkimuksen teetti Suomen Osakesäästäjien ja Viisaan Rahan toimeksiannosta Sanamanteri, ja tutkimukseen vastasi huhtikuussa 1 423 Osakesäästäjien jäsentä.

Vuonna 2019 toteutetussa välittäjätutkimuksessa 42 prosenttia vastaajista käytti kahta tai useampaa välittäjää. Tänä vuonna 46 prosenttia vastaajista käyttää useampaa välittäjää ja aktiivisesti kauppaa käyvistä vastaajista peräti 59 prosenttia. Miesten keskuudessa useamman välittäjän käyttäminen on hieman yleisempää kuin naisten.

Joka toinen useampaa välittäjää käyttävistä sijoittajista on hajauttanut asiakkuutensa, koska haluaa saada käyttöönsä laajan sijoitustuotevalikoiman. Alle 30-vuotiaista sijoittajista 60 prosenttia perustelee valintaansa näin.

Välittäjien hinnoittelueroja pyrkii hyödyntämään 39 prosenttia useampaa välittäjää käyttävistä sijoittajista. Yli 65-vuotiaista sijoittajista sen nostaa esiin vain 13 prosenttia.

Yli 65-vuotiaista sijoittajista 28 prosenttia katsoo hyötyvänsä välittäjien tuottaman tutkimuksen vertailusta ja käyttää siksi useampaa välittäjää. Alle 30-vuotiaista näin ajattelee viisi prosenttia.

 

Välittäjä 2021 -tutkimus

Välittäjä 2021 on Suomen Osakesäästäjien Viisas Raha -lehdessä julkaisema tutkimus, johon vastasi tämän vuoden huhtikuussa 1 423 Osakesäästäjien jäsentä. Tutkimuksen teetti Suomen Osakesäästäjien ja  Viisas Raha -lehden toimeksiannosta Sanamanteri.

Välittäjävertailua on julkaistu vuodesta 2015 alkaen joka toinen vuosi.

Lisää aiheesta "Tutkittua"