Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Viisas Raha -lehdessä on julkaistu välittäjävertailua vuodesta 2015 alkaen. Kuva: Teemu Kavasto

Välittäjä 2021 -tutkimus: Sijoittajat eivät saa välittäjiltä hyvätasoista yritysanalyysia

Välittäjien analyysipalvelut ovat yleensä sijoittajille maksullisia, joten sijoittajat odottavat laadukasta yritysanalyysia. Iso osa sijoittajista luottaa kuitenkin enemmän riippumattomaan sijoitustutkimukseen.

Tuore välittäjävertailu osoittaa, että sijoittajat kaipaisivat osakevälittäjiltä reaaliaikaisia pörssiuutisia sekä yritysanalyyseja sijoituspäätöstensä tueksi, mutta yksikään välittäjä ei tarjoa hyvätasoista yritysanalyysia.

Tiedot käyvät ilmi Viisas Raha -lehden Välittäjä 2021 -tutkimuksesta, johon vastasi huhtikuussa 1 423 Osakesäästäjien jäsentä. Tutkimuksen teetti Suomen Osakesäästäjien ja Viisaan Rahan toimeksiannosta Sanamanteri.

Tilanne on ollut jo pitkään sama, sillä joka toinen vuosi toteutettava välittäjätutkimus on osoittanut jo vuosina 2017 ja 2019, että sijoittajat kaipaisivat parempia yritysanalyyseja ja sijoitusvinkkejä välittäjiltään. Sijoittajat joutuvat usein maksamaan välittäjän tarjoamista analyysipalveluista lisämaksun, joten he myös odottavat saavansa rahoilleen vastinetta.

Kaikista vastaajista peräti 59 prosenttia luottaa enemmän riippumattomaan sijoitustutkimukseen kuin välittäjien tarjoamaan.

– Suomessa analyytikoiden määrä on vuosien aikana laskenut. Pörssiyhtiöitä ei välttämättä seuraa yksikään analyytikko. Samalla sijoittajien määrä kasvaa jatkuvasti, ja huomaamme järjestönä, että puolueetonta tietoa sijoittamisesta kaivataan, Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman sanoo.

Sijoittajan ikä vaikuttaa vaatimuksiin

Joka toinen vastaaja ajattelee, että hinnoittelu kuuluu kolmen eniten parannusta vaativan tekijän joukkoon. Alle 30-vuotiaista sen nostaa esiin 60 prosenttia.

Nuoria sijoittajia kiusaavat muita enemmän myös puutteet kaupankäyntijärjestelmässä. Alle 30-vuotiaista 42 prosenttia ajattelee, että kaupankäyntijärjestelmä kuuluu pahimpien epäkohtien joukkoon. Yli 65-vuotiaista 22 prosenttia on samaa mieltä.

Vaihtoehtoisia sijoituskohteita kaipaavat etenkin yli 65-vuotiaat sijoittajat, joista 31 prosenttia pitää niiden suppeita valikoimia välittäjänsä suurimpina puutteina. Alle 45-vuotiaista vaihtoehtojen perään kyselee vajaa viidennes.

Puutteet asiakaspalvelussa kiusaavat 28 prosenttia yli 65-vuotiaita sijoittajia. Alle 30-vuotiaista puutteita on huomannut ainoastaan kahdeksan prosenttia. Mobiiliasioinnissa osat vaihtuvat. Alle 45-vuotiaista vastaajista joka neljäs toivoo parannusta siihen. Yli 65-vuotiaista puutteita on huomannut seitsemän prosenttia.

 

Välittäjä 2021 -tutkimus

Välittäjä 2021 on Suomen Osakesäästäjien Viisas Raha -lehdessä julkaisema tutkimus, johon vastasi tämän vuoden huhtikuussa 1 423 Osakesäästäjien jäsentä. Tutkimuksen teetti Suomen Osakesäästäjien ja  Viisas Raha -lehden toimeksiannosta Sanamanteri.

Välittäjävertailua on julkaistu vuodesta 2015 alkaen joka toinen vuosi.

Lisää aiheesta "Tutkittua"