Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Naiset antavat miehiä enemmän painoarvoa ympäristötekijöille sijoituspäätöksiä tehdessään. Kuva: iStock

Sijoittajabarometri 2/2021: Kuudesosa sijoittajista ei kiinnitä huomiota sijoitustensa vastuullisuuteen

Tuoreimman Sijoittajabarometrin mukaan naiset suhtautuvat talouden kehitykseen pessimistisemmin. Vastuullisuuskysymykset jakavat mielipiteitä.

Suomen Osakesäästäjien, Pörssisäätiön ja Viisas Raha -lehden kahdesti vuodessa teettämään Sijoittajabarometriin vastasi syksyllä 572 naista, mikä oli vajaa viidennes koko vastaajajoukosta. Yhteensä lokakuussa tehtyyn tutkimukseen vastasi 3 156 yksityissijoittajaa.

Naisilla on miehiä heikompi usko talouden kehitykseen: alle puolet naisista uskoo maailmantalouden kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun taas miehistä 60 prosenttia uskoo maailmantalouden suotuisaan kehitykseen.

Myös Suomen kansantaloutta tarkasteltaessa miesten ja naisten välillä on kymmenen prosenttiyksikön ero miesten ollessa optimistisempia; reilu puolet miesvastaajista uskoo Suomen kansantalouden kasvuun.

Oman taloutensa kasvuun uskoo 27 prosenttia naisista ja 33 prosenttia miehistä. Valtaosa vastaajista uskoo kuitenkin oman taloudellisen tilanteensa pysyvän ennallaan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Oman talouden supistumiseen uskoo yhdeksän prosenttia naisista ja kuusi prosenttia miehistä.

Naiset ohittavat vastuullisuuskysymykset miehiä harvemmin

Sijoittajabarometrissa selvitettiin myös, mitä vastuullisuusnäkökulmaa sijoittajat pitävät tärkeimpänä, eli mille he antavat eniten painoarvoa sijoituksia tehdessään. Miehistä 43 prosenttia pitää tärkeimpänä hyvää hallintoa ja vajaa neljännes ympäristöasioita.

Naiset sen sijaan laittavat ympäristön etusijalle vastuullisuusasioissa. Kolmannes tutkimuksen naisvastaajista ilmoitti, että ympäristö on tärkein sijoituspäätöksiin vaikuttava vastuullisuustekijä.

Toiseksi tärkeimmäksi nousi hyvä hallinto (28 %), ja kolmantena on ihmisoikeudet, työolosuhteet ja tasa-arvo (22 %). Kymmenen prosenttia naisista ei kiinnitä huomiota vastuullisuusnäkökulmiin sijoituspäätöstä tehdessään.

Huomionarvoista on se, että miehistä vain kymmenen prosenttia piti sosiaalista näkökulmaa tärkeimpänä vastuullisuustekijänä ja peräti 17 prosenttia ilmoitti, ettei kiinnitä sijoituksia tehdessään huomiota vastuullisuuskysymyksiin.

Vastuullisuuskysymyksiä sivuttiin myös viime syksyn Sijoittajabarometrissa, jossa kysyttiin, millä kriteerein yksityissijoittajat valitsevat sijoituskohteensa.

Syksyn 2020 Sijoittajabarometrissa naiset antoivat vastuullisuudelle enemmän painoarvoa kuin miehet. Lähde: Sijoittajabarometri 2/2020

Naisilla vastuullisuus oli sijalla neljä, ja reilu neljännes naisista kertoi vastuullisuuden olevan yksi sijoituspäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Edelle kirivät osinkotuotto (83 %), P/E-luku (51 %) sekä velkaantuneisuuteen liittyvät tunnusluvut (33 %).

Miesten vastauksissa vastuullisuus tuli vasta seitsemäntenä: vuosi sitten 12 prosenttia miehistä tarkasteli vastuullisuuskysymyksiä sijoituspäätöksiä tehdessään. Ohi menivät osinkotuoton, P/E-luvun ja velkaantuneisuuden lisäksi myös P/B-luku, kassaan liittyvät tunnusluvut ja vastausvaihtoehto ”jokin muu kriteeri”.

Jäsenenä luet enemmän

Suomen Osakesäästäjien jäsenenä pääset lukemaan myös aiemmin ilmestyneitä Viisas Raha -lehden numeroita.

Jäseneksi kannattaa liittyä nyt, sillä saat loppuvuoden jäsenyyden ilmaiseksi. Liittymällä nyt ehdit saada vielä vuoden viimeisen Viisas Raha -lehden. Ensi vuonna jäsenyys jatkuu normaalihintaisena valintasi mukaan joko digilehden tai printtilehden tilauksella.

Lue lisää ja liity jäseneksi.

Lisää aiheesta "Tutkittua"