Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Webinaari: Kaiken takana on korkomarkkina

Suomen Osakesäästäjien ja Danske Bankin yhteiswebinaarissa pureudutaan korkosijoittamiseen ja siihen, kuinka korkokehitys voi vaikuttaa eri omaisuusluokkien tuottokehitykseen.

Finanssikriisin jälkeinen nollatason korkoympäristö ei vuosiin ollut erityisen houkutteleva aika keskittyä korkosijoittamiseen. Korkomarkkinan palautuminen nollasta normaalimmille tasoille aiheutti myös pienempiä ja suurempia shokkeja eri omaisuusluokkien uudelleenhinnoittelussa. Muun muassa kasvuosakkeet halpenivat, kun uuden korkotason tuottovaateiden mukaan alettiin hinnoitella pitkälle tulevaisuudessa odotettavia kassavirtoja. Suhteellisesti ehkä kovin isku kasvoille tuli kuitenkin erityisesti pitkiin korkopapereihin suoraan tai rahastojen kautta sijoittaneille. Kenties moni osakemarkkinoiden heilunnoilta korkosijoituksista turvaa hakenut sijoittaja katseli synkkänä poikkeuksellisen nopeasti nousevien korkojen käänteistä vaikutusta korkosalkun markkina-arvostuksessa.

Tilanteet kuitenkin muuttuvat ja markkinat ovat sopeutuvaisia, ja kulunut vuosi onkin ollut taas hyvä vuosi osakesijoittajalle erityisesti yhdysvaltalaisten teknoyhtiöiden vetämänä (syklistä ja teollisuuteen painottuvaa Suomea valitettavasti osakemarkkinajumalat eivät ole hellineet). Moni suomalainen sijoittaja on myös ollut hereillä muuttuneen korkoympäristön mahdollisuuksiin ja ohjannut varoja viime aikoina erityisesti lyhyen koron ja pitkän koron rahastoihin (Rahastoraportti, elokuu 2023), joiden tuottomahdollisuudet ovatkin muutteet merkittävästi aiempaan korkotilanteeseen nähden. Vuoden aikana korot ovat kuitenkin ajoittain edelleen nousseet, mikä on syönyt vauhtia erityisesti pitkän koron sijoitusten arvonkehitykseltä.

Juuri julkaistussa Danske Bankin sijoitusnäkemyksessä inflaatiokehityksen nähdään tasaantuvan ja siten myös korkojen nousun huipun olevan lähellä, mikä toteutuessaan voi tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia miettiä kehityksestä parhaiten hyötyviä korkosijoituksia sekä korkonäkymien mahdollisia vaikutuksia muihin omaisuusluokkiin kuten osakkeisiin.

Mitä mahdollisuuksia ja riskejä eri korko-omaisuusluokat sisältävät? Miten korkojen mahdollinen kehityskulku vaikuttaa taloudessa ja eri omaisuusluokkien tuottonäkymissä? Miten korkosijoitusten dynamiikka toimii korkotason muuttuessa ja mitä ammattimainen korkosalkunhoitaja huomio korkosijoitusten valinnassa? Näihin teemoihin pureudumme tarkemmin Suomen Osakesäästäjien ja Danske Bankin yhteiswebinaarissa ke 4.10. klo 17.30.

Asiantuntijavieraina webinaarissa on Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman sekä Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto ja salkunhoitaja Mikko Komi.

Tervetuloa linjoille!

Voit osallistua webinaarin suoraan lähetykseen tai katsoa jälkitallenteen oheisen linkin kautta:

Kaiken takana on korkomarkkina – vaikutukset, riskit ja tuottomahdollisuudet – Danske Bank

Suoran lähetyksen aikana voit myös lähettää kysymyksiä asiantuntijavieraille.

Lisää aiheesta "Tapahtumat"