Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vuokrat kehittyvät isoissa kaupungeissa eri tahtiin

Ammattisijoittajat kertoivat näkemyksensä siitä, millaisten asuntojen vuokrat nousevat todennäköisimmin. Suurten vuokra-asuntojen vuokrat nousevat todennäköisesti pienten asuntojen vuokria enemmän.

Vuokra-asuntosijoittamisen houkuttelevuus on nyt matalimmalla tasolla sitten finanssikriisin, selviää Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklin barometritutkimuksesta. Kaikkien suomalaisten vapaarahoitteisiin asuntoihin sijoittavien ammattimaisten sijoittajaryhmien investointihalut ovat laskeneet viimeisen vuoden aikana.

− Vuokramarkkinoiden näkymät ovat utuiset eivätkä ennustukset suhdannetilanteen kehittymisestä lyhyellä aikavälillä luo positiivisempaa näkymää tulevaan. Markkinoilla on tällä hetkellä tarjontaa ja uusien investointien osalta ollaan odottavalla kannalla, Raklin johtaja Aija Tasa sanoo.

Raklin barometriin osallistui elo-syyskuun vaihteessa 66 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Heistä 48 prosenttia edustaa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen ammattimaisia omistajia ja 22 prosenttia ARA-vuokra-asuntoa tarjoavia vuokranantajia.

Vuokrankorotusten osalta näkymät ovat suotuisimpia Tampereella, sillä vastaajista 81 prosenttia odottaa siellä sijaitsevien pienten asuntojen vuokrien nousevan. Pienten asuntojen vuokriin odotetaan nousua myös Turussa ja Jyväskylässä.

Pääkaupunkiseudun osalta tilanne ei ole yhtä valoisa. Vastaajista yhä yli puolet uskoo, että pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrat lähtevät nousuun. Odotukset varsinkin Helsingin vuokrien nousuun ovat kuitenkin vähentyneet viime keväästä.

Näkymät suuren asuntojen vuokrakehitykselle ovat valoisammat, ja vuokrien nousua pääkaupunkiseudulle odottaa kaksi kolmasosaa vastaajista. Suurin osa kuitenkin uskoo nousun jäävän alle viiteen prosenttiin. Myös suurimmassa osassa muita isoja kaupunkeja suurten asuntojen vuokrien odotetaan nousevan pienten asuntojen vuokria enemmän.

Barometriin osallistuneiden organisaatioiden asuntosalkkujen keskimääräinen käyttöaste putosi ensimmäistä kertaa alle 95 prosentin. Lähes puolet vastaajista uskoo käyttöasteen kuitenkin paranevan tulevan vuoden aikana.'

 

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"