Lehti suomalaiselle sijoittajalle

ESG-kriteerejä voidaan painottaa eri tavoin, ja siten myös kansainväliset öljy-yhtiöt voivat saada hyviä vastuullisuusarviointeja. Kuva: iStock

Vihreä siirtymä on haaste rahoittajille ja sijoittajille

Maailman energiasta 80 prosenttia tulee edelleen fossiilisista polttoaineista. Niin kauan kuin niiden käyttöä rahoitetaan, välttämätön siirtyminen uusiutuviin hidastuu.

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä rahoitus on yleistynyt, ja myös piensijoittajille on paljon vastuullisia ESG-rahastoja ja muita vaihtoehtoja tarjolla. Nykyisen vastuullisen sijoittamisen ongelmana WWF:n oikeudellinen neuvonantaja, OTK, varatuomari Raija-Leena Ojanen näkee kuitenkin sen, että ESG-kriteerit eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia ja selkeitä.

"Jopa kansainväliset öljy-yhtiöt voivat saada hyviä arviointeja ESG-kriteereissä riippuen siitä, minkälaisella painotuksella arviointeja tehdään", Raija-Leena Ojanen sanoo.

Tähän ongelmaan EU hakee ratkaisua rakentamalla taksonomiaa eli kestävyysluokittelua siitä, minkälainen taloudellinen toiminta todella edistää ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Ojasen mukaan luokittelun tärkeä osa on vahingoittamattomuus- eli do-no-harm -periaate, joka edellyttää, että esimerkiksi ilmastoa hyödyttävä toiminta ei saa heikentää myöskään biodiversiteettiä.

– EU:n komissio luo taksonomiakriteerejä pala kerrallaan. Kriteerien on oltava riittävän tiukkoja, jotta taksonomia täyttää tehtävänsä kestävyyden edistämisessä. WWF kantaa huolta taksonomian tiedepohjaisuuden säilymisestä, Ojanen sanoo.

Kriteereihin kytkeytyvät raportointivelvoitteet ja tiedonantovelvoitteet esimerkiksi sijoitusneuvojille ovat myös käynnistymässä. Kriteeristöllä ei kosketa yritysmaailman sääntelyyn suoraan eli liiketoimintaa, joka ei olennaisesti hyödytä ympäristöä, saa edelleen harjoittaa. Lisääntyvä tieto auttaa sijoittajaa erottamaan jyvät akanoista.

Säännöstö turvaa sijoittajan tiedonsaantimahdollisuutta 

Kriteeristö velvoittaa rahoitusmarkkinatoimijoita sijoitustoiminnassa, esimerkiksi siinä, mitä asioita sijoitusneuvojan pitää rahoitustuotteista kertoa asiakkaalle.

– Sijoittajalle tuodaan selkeämmin näkyville se, mitä sijoituskohteeksi tarjottava tuote, esimerkiksi rahasto, on syönyt ja miten yrityksen, jonka osakkeita ollaan ostamassa, liiketoiminta suhtautuu kestävyyskriteereihin, selventää Ojanen.

Raija-Leena Ojanen

WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo, että ESG-kriteerien on oltava riittävän tiukkoja, jotta taksonomia täyttää tehtävänsä kestävyyden edistämisessä. Kuva: Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Ojanen patistaa sekä pieniä että suuria sijoittajia kysymään salkunhoitajiltaan ja sijoitusneuvojiltaan aina vain tarkemmin, mitä sijoituskohteet ovat syöneet ja kuinka ilmastoriskit on otettu huomioon sekä sijoitusneuvonnan toiminnassa että sijoituskohteissa. 

– Maailmalla yhtiökokouksissa ilmastoasioita tuodaan esiin enenevissä määrin sijoittajien puolelta, hän toteaa toiveikkaana.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"