Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vastuullisuus hämmentää sijoittajia – tätä jokaisen vastuullisuutta haluavan pitäisi pohtia

OP:n tutkimuksen mukaan suomalaissijoittajista 37 prosenttia ei osaa arvioida sijoitustensa vastuullisuutta.
 

Monen suomalaissijoittajan mielestä sijoitusten vastuullisuutta on hankala arvioida. OP:n kyselytutkimuksen mukaan suomalaissijoittajista 37 prosenttia ei osaa sanoa, ovatko heidän sijoituksensa vastuullisia vai ei.

Erityisesti naiset kokevat vastuullisuuden arvioinnin vaikeaksi. Heistä 46 prosenttia ei osaa sanoa, kuinka suuri osa heidän sijoituksistaan on vastuullisia. Miehistä samoin vastasi 30 prosenttia. Vastuullisimpina sijoituksiaan pitävät nuoret.

Myös rahastojen vastuullisuuden arviointi on monelle vaikeaa. Sijoittajista 36 prosenttia kokee saavansa selkeästi tietoa rahastojen vastuullisuudesta. Kuitenkin 35 prosenttia kokee päinvastoin, ja 29 prosenttia ei osaa sanoa, onko vastuullisuudesta selkeää tietoa.

− Tulosten mukaan vastuullinen sijoittaminen näyttäytyy monille sijoittajille epäselvänä. Eräs syy on se, että vastuulliselle sijoittamiselle ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Määritelmä riippuu siitä, mitä vastuullinen sijoittaminen kullekin merkitsee. Joillekin vastuullinen sijoittaminen on riskienhallintakeino, toisille mahdollisuus hyötyä kestävistä ratkaisuista ja osa peilaa vastuullisuutta arvopohjansa kautta, OP Varainhoidon johtaja Tuomas Virtala sanoo.

Sen lisäksi, että vastuullisuus koetaan epäselväksi, moni suomalainen ei usko sillä olevan aitoa vaikutusta. Nordean tutkimuksen mukaan vain 5,7 prosenttia suomalaisista uskoo vihreillä sijoituksilla olevan suuri merkitys kestävämmän tulevaisuuden kannalta.

Mitä vastuullisuus merkitsee?

OP:n kyselyn mukaan suomalaissijoittajat, varsinkin naiset ja nuoret, kuitenkin kokevat vastuullisuuden tärkeäksi. Sekä nuorista että naisista 68 prosenttia sanoo, että vastuullisten sijoituskohteiden tarjontaa pitäisi lisätä. Miehistä samoin ajattelee puolet.

OP:n mukaan rahastoja koskeva vastuullisuusinformaatio on yhtenäistynyt lainsäädännön muutosten ansiosta.

− Kun sääntely on lisääntynyt, se on toisaalta laajentanut ESG eli Environment, Social ja Governance -tietojen saatavuutta.

Tämä tarkoittaa, että sijoittajan on ensin syytä pohtia, mitä vastuullinen sijoittaminen itselle merkitsee. Meidän tehtävämme on tuoda asiakkaillemme ammattimaisesti hoidettuja sijoitusratkaisuja, jotka vastaavat erilaisiin asiakastarpeisiin myös vastuullisuuden osalta ja tuottopotentiaalista tinkimättä, Virtala sanoo.
 

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"