Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Säästöpankkiryhmän varallisuudenhoidon palveluiden johtajan Mika Laakkosen mukaan vakuutusäästämisessä kannattaa pyrkiä pitkään sijoitusaikaan. Kuva: Säästöpankkiryhmä

Vakuutussäästäminen on lähtökohtaisesti pitkän aikavälin säästämistä

Vakuutussäästämisessä valitaan erilaisia sijoituskohteita vakuutuskuoreen. Tyypillisimmin raha sijoitetaan rahastoihin.

Vakuutussäästämisessä käytettävissä olevat sijoituskohteet riippuvat valitusta vakuutustuotteesta ja palveluntarjoajan valikoimasta. Tyypillisesti sijoituskohteet ovat rahastoja ja erilaisia vakuutuskoreja, joilla säästöille saadaan järkevästi hajautettu sijoitusratkaisu.

– Palveluntarjoajasta ja vakuutustuotteesta riippuen käytössä voi olla rahastojen ja vakuutuskorien lisäksi myös muita sijoituskohteita, kuten suoria osakkeita, Säästöpankkiryhmän varallisuudenhoidon palveluiden johtaja Mika Laakkonen sanoo. 

Lähtotilanteessa käydään huolellisesti asiakkaan tilanne läpi ja tehdään sen mukainen sijoitussuunnitelma, joka vastaa asiakkaan riskinkantokykyä. Sen pohjalta voidaan suositella sopivia sijoituskohteita vakuutuskuoreen.

Sijoitussuunnitelma tehdään asiakkaan aikajänteen mukaisesti, mutta sitä voi muuttaa ajan kuluessa. Tuotteesta ja palveluntarjoajasta riippuen vakuutuksen sijoituskohteita voi tavallisesti vaihtaa muutaman kerran vuodessa maksutta. Sen jälkeen vaihtoon saattaa liittyä kuluja.

– Säästöjä saa nostaa matkan varrella ja sopimukseen päätettyä erääntymispäivää. Mieluummin kannattaa kuitenkin pyrkiä siihen, että sopimus on riittävän pitkä sijoitusaikaan nähden, esimerkiksi vähintään kymmenen vuotta, Laakkonen lisää.

Vakuutuskuori itsessään ei tuota mitään, vaan kuoren alla olevat sijoitukset määrittelevät vakuutuksen arvon kehitystä.

Vakuutussäästön tuotoista maksetaan vero vasta ulosmaksun yhteydessä eli silloin, kun asiakas lunastaa kuoren varallisuuden. Matkan varrella tehdyistä sijoituskohteiden vaihtojen tuotoista veroa ei makseta.

Sijoituskohdemuutosten lisäksi vakuutussäästämisen yksi etu on, että tietyissä tuotteissa varoille voi määrittää edunsaajan ja auttaa perillisiä esimerkiksi perintöveron kanssa. Perintöverotuksellisen edun saa, kun vakuutussijoitus maksetaan ulos kuolintapauksen johdosta ja vakuutuskorvaus maksetaan ensisijaisesti vakuutuksen edunsaajalle. 

– Vakuutuskorvaus mahdollistaa näin varat esimerkiksi perintöveron maksamiseen jo ennen kuin pesä varsinaisesti on jaettu, Laakkonen kertoo.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"