Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Talouden tulkit paljastavat: Näin valitsen sijoituskohteeni

Millaisia seikkoja talouden tulkit seuraavat sijoituskohdetta valitessaan?

 

Tällä viikolla talouden tulkit kertovat, millaisia seikkoja seuraavat sijoituskohdetta valitessaan.

 

”Oman salkun rakennetta ja mitkä maailmaanlaajuisista pitkän aikavälin kehitystrendeistä hyötyvät sijoitukset sinne sopisivat.
Jos katson vaikkapa tietyn toimialan tai markkinan olevan aliedustettuna salkussa ja uskon sieltä potentiaalia löytyvän tällaista pitkän aikavälin kasvua hakevan laiskan sijoittajan salkkuun, aloitan yleensä tutustumisen esimerkiksi kyseistä toimialaa tai markkinaa kuvaavan vertailuindeksin rakenteeseen, keskeisiin yhtiöihin, arvostustasoon jne.
Yksittäisissä osakkeissa ns. ”vallihaudat” eli poikkeuksellisen vahvat edut kilpailijoihin nähden kiinnostavat.” 

Timo Turtiainen, sijoituspäällikkö, Danske Bank

 

 

”Yritän ymmärtää yhtiön talouslukujen lisäksi toimialan kilpailutilannetta ja markkinatrendejä sekä arvioimaan yrityksen pitkän aikavälin kasvunäkymiä ja strategioita kasvun saavuttamiseksi. Pyrin myös seuraamaan yrityksen innovaatioita ja tutkimus- ja kehitystoimintaa, mikä voi viitata tulevaan menestykseen. Myös ESG-tekijät ovat merkityksellisiä.” 

Anne Horttanainen, toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ry

 

”Aloitan kassavirrasta, jonka pitää riittää hyvin osinkoon ja mahdollisiin kasvuinvestointeihin. Tämän jälkeen yhtiön kasvun on pitänyt olla hyvää ja lopuksi taseen pitää olla kunnossa. En kuitenkaan ole sitoutunut minkään tiettyyn sijoitustyyliin. Tämä on se runko, josta aloitan. Jos kyseessä on esimerkiksi nopeasti kasvava yhtiö, ei osinko ole oleellinen.” 

Lasse Corin, pääekonomisti, Aktia

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"