Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Talouden tulkit arvioivat, millainen hallitusohjelma olisi sijoittajille hyvä

Tuleva hallitus määrittää raamit myös sille, kuinka suomalaisia kannustetaan sijoittamiseen tulevina vuosina.

Vaalit lähestyvät ja keskustelu kuumenee. Sijoittajia kiinnostaa erityisesti, mitä tuleva hallitus linjaa esimerkiksi verotuksesta ja siitä, millä keinoilla valtion kulut on tarkoitus saada kuriin. Puolueita on puhuttanut myös osakesäästötilin talletusrajan poistaminen.

Tällä viikolla kysyimme talouden tulkeilta, millainen hallitusohjelma olisi heidän mielestään sijoittajille hyvä. Näin he vastasivat:

”Kotimaiset pörssiyhtiöt tekevät valtaosin tuloksensa Suomen ulkopuolella. Suurin ja suorin efekti sijoittajalle syntynee verotuksellisten kannustimien kautta. Pääomatuloverotusta on pitkällä aikavälillä kiristetty, ja tämän jonkinasteinen keventäminen olisi paikallaan. Samalla osakesäästämistä pitäisi tukea poistamalla osakesäästötilille sijoitettavien varojen enimmäismäärä. Suomalaisia pitää kannustaa vaurastumiseen, sillä varallisuuskehityksemme on pahasti jäljessä useimpia länsimaita. Suomen tulevaisuuden ja toimintaympäristön kannalta toivoisin toki kasvuhakuisempaa ja kestävämpää politiikkaa: valtion menot täytyy saada kuriin, sääntelyn täytyy olla ennakoitavaa ja kokonaisveroastetta ei nykyiseltä tasoltaan pidä ainakaan nostaa.”

Antti Saari, pääanalyytikko, OP

”Sellainen, jossa valtion omistamat listatut osakkeet jaetaan suoraan Suomen kansalaisille, yksityiskohdat aiemmin tekemäni ehdotuksen mukaisesti.

Markku Kaustia, rahoituksen professori, Aalto-yliopisto

”Mielestäni hallitusohjelma, jossa ei haeta lyhyen tähtäimen taikoja vaan pyritään tukemaan pitkän aikavälin talouskasvua, on meille kaikille, myös sijoittajille, hyvä asia. Tämä on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty, mutta tarkoittaisi muun muassa keskittymistä osaamiseen eli koulutukseen ihan peruskoulusta lähtien.”

Marianne Palmu, ekonomisti, Inderes

"Mielestäni osakesäästötilimalli on kiistattomasti osoittanut positiivisen vaikutuksensa kotimaiseen omistajuuteen ja sitä kautta esimerkiksi pörssin listautumiskynnyksen madaltumiseen. Käytännössä kotimaisten kasvuyhtiöiden rahoituksen mahdollisuudet ovat siis kohentuneet osin osakesäästötilien suosion avulla. Toisaalta kotitalouksille on tarjoutunut verotuksellisesti mielekäs tilimalli laittaa pankkitilin varat tuottamaan riskiä ottamalla. Sijoittajan ja koko yhteiskunnan kokonaisedun kannalta olisi syytä jatkaa tilimallin kehittämistä."

Jukka Oksaharju, sijoituskirjailija ja osakestrategi, Nordnet

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"