Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Talouden tulkit: Vastuullisen sijoittajan kannattaa katsoa yrityksen DNA:ta, ei raportteja

EU haluaa edistää ilmastonmuutoksen vastaista taistelua edellyttämällä yleisen edun kannalta merkittäviltä yhtiöiltä, esimerkiksi pörssiyhtiöiltä, aiempaa avoimempaa raportointia. Mikä vaikutus tällä on sijoittajiin?

Euroopan unioni on edellyttänyt pörssiyhtiöiltä taksonomiaraportointia vuoden 2022 alusta alkaen. Raportoinnilla on tarkoitus edistää ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, ja raportoinnin ympäristökriteerit liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, saastumisen ehkäisemiseen, meriin, pohjavesiin sekä kiertotalouden edistämiseen.

Vaikuttaako raportointi kuitenkaan sijoituspäätöksiin? Talouden tulkit kertovat näkemyksensä:

”Se, että sijoittajat, myös institutionaaliset sijoittajat ja suuret rahoittajat ovat alkaneet ottaa ESG-asioita enenevässä määrin huomioon, vaikuttaa yritysten rahoituksen hankintaan ja rahoituksen ehtoihin. Tämä trendi vie myös raportointia eteenpäin. Raportointi osaltaan luo edellytyksiä arvioida taksonomia-asioita yhtiökohtaisesti paremmin. ”

Mikael Collan, strategisen rahoituksen professori, LUT-yliopisto, VATT:n ylijohtaja

 

”Taksonomiaraportoinnissa tausta-ajatus on mielestäni mielenkiintoinen myös sijoittajien kannalta, ja hyvin toteutettuna taksonomia-asioilla voisi olla ainakin tulevaisuudessa vaikutusta sijoituspäätöksiin. Toistaiseksi taksonomiaraportoinnin käytännön toteutus on kuitenkin vielä niin keskeneräinen, että en usko sen oleellisesti vaikuttavan sijoittajien päätöksentekoon.”

Antti Viljakainen, pääanalyytikko, Inderes

 

”Kyllä, osittain se vaikuttaa jo nyt, ja jatkossa luultavasti enemmän.”

Markku Kaustia, rahoituksen professori, Aalto-yliopisto

 

"Lyhyellä aikavälillä marginaalisesti, mutta pitkällä aikavälillä kasvavassa määrin. Toistaiseksi tuntuu siltä, että saman riskikorjatun tuotto-odotuksen tarjoavista kohteista ESG:n kannalta parempi kohde voittaa sijoittajan suosion, mutta vielä on matkaa siihen, että ESG saisi maksaa sijoittajalle heikompana tuotto-odotuksena vakioidulla riskitasolla. Toki näin ei tarvitse olla, jos yhtiön liikeideassa on sisäänrakennettu ESG-näkökulma, ja se voittaa markkinaosuuksia muutoinkin. Tarkastelisin sijoittajan silmin raportoinnin sijaan yhtiöiden liiketoimintamalleja, jotka rakentuvat jo DNA:nsa tasolla globaaleiden ongelmien ratkaisemiseen rahanteon rinnalla. Pelkällä raportoinnilla ja pienillä vuotuisilla askelilla kohti ESG-kelpoisempaa yhtiötä ei vielä ihmeitä tehdä."

Jukka Oksaharju, sijoituskirjailija ja osakestrategi, Nordnet

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"