Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Ei ole harvinaista, että suursijoittajat keräävät suuria määriä yhtiöiden osakkeita ennen kuin alkavat valmistella ja lobata merkittävämpiä, kurssiin positiivisesti vaikuttavia järjestelyjä, Erkko Uusitalo sanoo.

Sijoita kuin Soros tai Buffett – Kompetenssianalyysi seuraa pörssiyhtiöiden sisäpiiriä

Perinteinen sijoitustutkimus perustuu fundamenttianalyysiin tai tekniseen analyysiin. Suomessa kehitetyssä ja Yhdysvalloissa patentoidussa sijoitustyökalussa hyödynnetään systemaattisesti suursijoittajien ja sisäpiiriläisten kaupoista kerättyjä tietoja. Kompetenssianalyysin avulla voit sijoittaa samalla tavoin kuin Yhdysvaltain tunnetut pörssihait.

Perinteinen fundamentti- tai tekninen analyysi eivät ole monien sijoittajien mielestä tuottaneet odotettua tulosta. Monet hakevatkin uudenlaisia lähestymistapoja osakesalkkunsa rakentamiseen.

Menestyneiden sijoittajien seuraamista puoltaa myös ammattisijoittaja ja tietokirjailija Seppo Saario. Saarion yhtenä teesinä on se, että osakekauppoja tehdessä sisäpiiriä ja yritysjohtoa kannattaa seurata. Heillä, jos joillain, on paras tieto yhtiön asioista, ja tätä sisäpiiriosaamista kannattaa myös piensijoittajana hyödyntää parhaansa mukaan.

– Valtaosa sijoittajista pohjaa yhä edelleen sijoituspäätöksensä yritysten fundamentteihin eli suorituskyvyn arviointiin ja seurantaan tai teknisiin tekijöihin, eli käytännössä osakkeiden historialliseen kehitykseen, mutta monet ovat suunnanneet katseensa myös alan huippuihin. Menestyneiden sijoittajien seuraaminen on hyvin muodikasta siinäkin mielessä, että esimerkiksi kansainvälisesti suosituilla pörssi-tv -kanavalla CNBC:llä puhutaan usein heidän liikkeistään, toteaa Erkko Uusitalo.

Sisäpiirin eli yritysjohdon ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien menestystä on hyödyllistä seurata myös akateemisen tutkimuksen valossa. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan kaikki tieto yhtiön asioista on samaan aikaan ja välittömästi kaikkien sijoittajien tiedossa.
Olettamus ei kuitenkaan ole kovin realistinen, vaikka elämmekin internetin ja nopean tiedonvälityksen aikaa.

– Esimerkiksi yritysjärjestelyt lähtevät liikkeelle suppeammasta piiristä, ja ei ole harvinaista, että suursijoittajat keräävät suuria määriä yhtiöiden osakkeita ennen kuin alkavat valmistella ja lobata merkittävämpiä, kurssiin positiivisesti vaikuttavia järjestelyjä.

Kompetenssianalyysi on suomalainen finanssi-innovaatio 

Osakemarkkinoita koskevaa tietoa, big dataa, on tarjolla valtavasti, mutta se on hajallaan. Kokeneinkaan sijoittajaguru ei voi olla mestari kaikilla aloilla, vaan pätevin useimmiten vain tietyillä sektoreilla tai joidenkin yritysten tuntijana.

Jotta jyvien erottaminen akanoista olisi tarjolla olevan infoähkyn keskellä vähemmän työlästä, Uusitalo on yhdessä it-yrittäjän ja patentin pääkehittäjän Sakari Virkin kanssa luonut uuden investointityökalun, joka mahdollistaa kaikkein parhaiten menestyneiden suursijoittajien ja salkunhoitajien sekä sisäpiiriläisten kauppojen analysoinnin.

Kompetenssianalyysi tekee alan huippujen seurannasta systemaattista, ja menetelmä on Yhdysvalloissa tiettävästi ainoa patentin saanut suomalainen finanssialan keksintö.

– Algoritmi suodattaa kaikkein taitavimpien sijoittajien osaamisen objektiivisen prosessin avulla. Usein salkunhoitajat tekevät subjektiivisia päätöksiä, jotka eivät lopulta osoittaudu optimaalisiksi. 

Big data haltuun

Käytännössä menetelmä toimii siten, että ohjelmisto kerää ja analysoi päivittäin kaikkien yhdysvaltalaisten pörssien toteutuneet kaupat, yhteensä yli 6 000 instrumenttia ja 12 000 salkkua, ja lisäksi valtavan määrän sisäpiiriläisiä. Ihan jokaista tehtyä arvopaperikauppaa ei sijoitusalgoritmissa kuitenkaan huomioida, esimerkiksi piensijoittajien tekemiä, elleivät he kuulu pörssiyhtiön sisäpiiriin.

Sijoitusten perusteella kullekin sijoittajalle määritellään kyvykkyys eri toimialoilla ja yhtiöissä. Näiden sijoittajien kaikki raportoidut kaupat tietyissä osakkeissa tutkitaan viimeisen 14 vuoden ajalta. Ostosignaalin menetelmä puolestaan antaa, kun joukko kompetenssianalyysin korkealle arvostamia sijoittajia ostaa ison position yhtiössä, jossa heidän kyvykkyytensä on erinomainen.

Yksi seurannan kohteena olevista menestyjistä on George Soros ja hänen sijoitusyhtiönsä toiminta.

– Soros on usein julkisuudessa, ja hänellä on uskomattoman pitkä ja menestyksekäs ura sijoittajana – yli 50 vuoden ajalta! Soroksella luonnollisesti on omia työntekijöitä, mutta he ovat sisäistäneet Soroksen käyttämän ja sittemmin Soroksen heille opettaman tavan toimia.

Mikä sitten tekee sijoittajasta menestyksekkään?

Uusitalon mukaan huippusijoittajan eräs tärkeimmistä tunnusmerkeistä on se, että hän todella ”tekee läksynsä” perusteellisesti, eli hankkii tietoa ja ymmärrystä alasta ja yrityksistä, joista hän on kiinnostunut ennen osakekauppoihin ryhtymistä.

Toinen vahvuus on ”ison kuvan hahmottaminen”silloinkin, kun markkinaheilunta on voimakasta. Osakesijoittaminen on pitkäjänteistä ja syklistä työtä, eikä jokainen töyssy matkan varrella ole välttämättä vahva myyntisignaali, mikäli yrityksen tulevaisuuden kasvuodotukset ja -näkymät ovat muuten lupaavat. 

Juttu on julkaistu alun perin Viisaan Rahan numerossa 1/2016.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"