Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pitäisikö vastuullisuuden vaikuttaa sijoituksiin? Talouden tulkit: kädenlämpöinen vastuullisuus kääntyy itseään vastaan

Vastuullisuus jakaa sijoittajien mielipiteet. Talouden tulkit kertovat, kuinka vastuullisuus vaikuttaa heidän sijoitusvalintoihinsa.
 

Pitäisikö sijoittajan huomioida vastuullisuuskysymykset? Miten? Talouden tulkit kertovat, millainen vaikutus vastuullisuusasioilla on heidän sijoituksiinsa. Vai vaikuttaako se ylipäätään?

”Kyllä. Rahastoja vertailtaessa katsoin rahastoraportista myös ESG-arvosanan. Metsäsijoittamisessa myin sertifioitua puuta lähiseudun isolle sahalle. Sahateollisuus käyttää puun maksimaalisesti puurakennusmateriaalin valmistamiseen, jolloin hiili sitoutuu siihen erittäin pitkäksi aikaa.” 

Mariia Somerla, johtava asiantuntija, Finanssiala ry

 

”Kyllä, arvioin jokaisen suoran osakesijoituksen kokonaisuutena. Olen esimerkiksi mielelläni mukana liiketoiminnassa, joka tekee maailmasta paremman, ja toisaalta kammoksun yhtiöitä, joita ei hallita ja johdeta asianmukaisesti.” 

Karo Hämäläinen, sijoituskirjailija

 

”Vastuullisuus vaikuttaa sijoituspäätöksiini vain, jos se on merkittävä mahdollisuus tai riski yhtiön liiketoiminnalle. Esimerkiksi Kempowerin tilanteessa vastuullisuus on merkittävä mahdollisuus, koska yhtiön liiketoimintaa tuetaan julkisella rahalla globaalistikin valtavilla summilla. Jos taas miettii esimerkiksi tupakkayhtiöitä, en niihin sijoita, koska ylituoton tekeminen on äärimmäisen vaikeaa toimialalla, joka on käytännössä pelkästään haitallinen niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. 

Kädenlämpöinen vastuullisuus kääntyy usein itseään vastaan, koska suuri osa etenkin globaaleista yhtiöistä sisältää aina merkittäviä vastuullisuusongelmia jossain alihankintaketjun vaiheessa, jolloin vastuullisuuden määrittäminen muuttuu mahdottomaksi.” 

Esa Juntunen, sijoituskirjailija ja Omavaraisuushaaste-bloggaaja

 

”Vastuullisuus on olennainen osa hyvää liikkeenjohtamista ja tärkeä tekijä yritysten menestyksessä. Keskimääräistä paremmat yritykset ovat yleensä myös keskimääräistä vastuullisempia. En kuitenkaan seuraa varsinaisia vastuullisuusluokituksia, vaan pyrin arvioimaan itselleni tärkeitä vastuullisuustekijöitä kvalitatiivisesti. Tämä tapahtuu osana laajempaa yhtiöanalyysia. 
Kiinnitän paljon huomiota sosiaaliseen vastuuseen ja erityisesti siihen, miten yritys huolehtii työntekijöistään ja palvelee asiakkaitaan. Mitä paremmin yritys onnistuu pitämään työntekijänsä ja asiakkaansa tyytyväisinä, sitä paremmin se yleensä menestyy myös taloudellisesti, jolloin vastuullisuus myös omistajien suuntaan toteutuu. 

En ole kategorisesti sulkenut mitään toimialoja tai yksittäisiä yhtiöitä pois mahdollisten sijoituskohteideni joukosta. En kuitenkaan omista suoraan esimerkiksi tupakka- tai aseteollisuuden yhtiöitä, joita yleisesti pidetään niin sanottuina syntiosakkeina.” 

Jarkko Aho, sijoituskirjailija ja kouluttaja

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"