Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvituskuva: Istock

Pitääkö pörssiyhtiön johdon omistaa yhtiötä itse? Talouden tulkit yksimielisiä

Johdon omistuksilla on merkitystä, sanovat talouden tulkit.
 

Tällä viikolla talouden tulkit pohtivat, kuinka suuri merkitys listayhtiön johdon omistuksilla on.

 

”Pidän erittäin tärkeänä. Rahoitusteorian ja tutkimusten mukaan ylimmän johdon osakeomistuksella on yleensä positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen ja kurssikehitykseen, vaikka myös päinvastaisia tutkimustuloksia tietenkin löytyy. Osakeomistus luo johdolle kannusteita tehdä osakkeenomistajien kannalta järkeviä päätöksiä.” 

Sami Vähämaa, laskentatoimen ja rahoituksen professori, Vaasan yliopisto

 

”Ylimmällä johdolla pitää olla merkittävää omistusta, mielellään vielä merkittävä suhteessa heidän omaan varallisuuteensa. Ehdottomasti myös henkilökunta on tärkeä sitouttaa yritykseen omistusten kautta. Hallituksella omistus ei ole yhtä tärkeä, hallituksessa korostuu pitkän linjan kokemus yrityksen toimialasta, koska heillä pitää olla kykyä arvioida yrityksen strategiaa ja hankkia oikea toimitusjohtaja ajamaan omistajien etuja.” 

Lasse Corin, pääekonomisti, Aktia

 

”Ylipäätänsä hallituksen ja johdon sitouttaminen omistuksen kautta on tärkeää osakkeenomistajien ja toimivan johdon intressien yhdistämiseksi. Ei tarkkaa omistusosuutta, mutta tulospalkkioista merkittävä osuus.” 

Outi Vänni, johtaja, LähiTapiola Varainhoito

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"