Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pienet tulot ja pieni riskinsietokyky – kuinka silloin voi sijoittaa?

Sijoittaminen on kahden pointin asia. Ensimmäinen on riskinsietokyky ja toinen on oma pää eli kuinka hyvin tai huonosti nukkuu yönsä sijoitustensa kanssa.
 

Sijoitussuunnitelma rakennetaan oman taloudellisen tilanteen mukaan eli kuinka paljon sijoitettavaa varallisuutta on nyt ja tulevaisuudessa. Tärkeää on myös määritellä, millaista taloudellista riskiä pystyy ottamaan. 

- Kannattaa miettiä, kuinka iso osa omasta tulevasta hyvinvoinnista perustuu nyt tehdyistä säästöistä saataviin tuottoihin, ja kuinka iso osa varallisuudesta kyetään häviämään ilman, että taloudellinen asema oleellisesti heikentyy tulevaisuudessa, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari.

Hänen mukaansa todennäköisyys jäädä tappiolle pienenee sijoitusajan pidentyessä. Mitä kauempana tulevaisuudessa säästöjään ja niiden tuottoja tarvitsee, sitä suurempaa riskiä säästöillään voi olla mahdollista ottaa. 

Tulevaisuuden odotukset salkun rakentamisessa

Se, kuinka salkku rakennetaan, riippuu paljon sijoitushorisontista. Saari muistuttaa myös, että hajautuksesta kannattaa aina pitää kiinni kynsin ja hampain sekä omaisuuslajien sisällä että niiden välillä. 1–5 osakkeen salkku ei hänen mukaansa täytä hyvin hajautetun salkun kriteereitä, niitä pitää olla rutkasti enemmän. Rahastojen kautta hajautukseen pääsee hyvin käsiksi.

- Korkopainoitteinen salkku, jossa osakkeita on 15–20 prosenttia, on hyvä ratkaisu, jos riskinsietokyky on matala ja oma taloudellinen tilanne riippuu oleellisesti siitä, miten suuri osa nyt tehdyistä sijoituksista on tulevaisuudessa plussalla tai vähintään samassa arvossa kuin nyt, Saari sanoo.

Säännöllinen kuukausittainen säästäminen useiden vuosikymmenten aikajänteellä madaltaa oleellisesti tappion riskiä. Saaren mukaan sellaisessa tilanteessa osakepaino voi olla huomattavasti korkeampi kuin isossa kertasijoituksessa, jonka varaan lasketaan tuleva taloudellinen hyvinvointi.

- Jos on esimerkiksi muutama sata euroa sijoitettavaa varallisuutta ja lisäksi työtuloista voi säästää kuukausittain, voi olla perusteltua harkita, onko oma riskisietokyky arvioitu oikein, jos se on kovin matala.

Milloin sitten kannattaa aloittaa sijoittaminen? Saari vetoaa vanhaan viisauteen: paras hetki aloittaa oli eilen, ja toiseksi paras hetki on nyt.

Miten valitaan pienimmän riskin osakkeet?

Osakkeita valittaessa katsotaan yhtiön historiaa ja tuloskehityksen tasaisuutta. 
Jos lisäksi tarkastellaan kurssikehitystä, on tärkeää tiedostaa, että pienet kurssiliikkeet saattavat johtua myös muista tekijöistä kuin siitä, että yrityksen liiketoimintaan liittyy riskejä. 

- Parhaat mittarit ovat kyky tehdä tulosta ja tuloksen historiallinen vaihtelu. Yhtiöt, joiden tulosheittely on maltillista ja tuotto on heikkonakin aikana positiivista, ovat vakaammalla pohjalla kuin sellaiset, joissa tulokset vaihtelevat voimakkaasti, Saari sanoo.

Mahdollisista tulevista riskeistä kertovat myös yhtiön omavaraisuusaste ja velkaantuneisuus. Saari sanoo, että yhtiön korkea velkaantuneisuus voi tarkoittaa suurempaa riskiä kuin yhtiöllä, joka on omavaraisempi.

- Toki voi olla myös velkaantuneita yhtiöitä, joiden liiketoiminta on vakaalla pohjalla. Velkaantuneisuuteen on silloin peruste, jolla yhtiö tuottaa parempaa omistaja-arvoa.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"