Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakekauppaa käyneistä alaikäisiä vain 5 prosenttia

Vaikka alaikäisten osakekaupankäynti on kasvussa, on rahastosäästäminen edelleen selvästi suositumpaa. Rahastojen kuukausisäästämisessä alaikäisten osuus on jopa 10 prosenttia.

– Alle 18-vuotiaiden ikäluokka on OP:ssa ainoa, jonka osakekauppojen määrä on kasvanut viime vuodesta, kertoo OP Ryhmän varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen.

Alaikäisten osakekaupoista 79 prosenttia on ollut tänä vuonna ostoja, kun ostojen osuus kaikilla asiakkailla on ollut 72 prosenttia. 

Alaikäisten osuus osakekauppaa käyneistä asiakkaista on kuitenkin vain hieman yli 5 prosenttia. Keskimääräinen alaikäisen osakesalkku on 2943 euroa. Kauppoja alaikäiselle tehdään vuoden aikana keskimäärin kaksi kappaletta hieman yli 700 eurolla.

Sijoitusvarallisuus ja etenkin osakeomistukset keskittyvät nyt vanhemmalle väestölle.

Osakkeita selvästi yleisempi tapa säästää lapselle on säännöllinen rahastosäästäminen. OP:ssa alle 18-vuotiaille säästetään kuukausittain yli 60 000:n säännöllisen rahastosäästämisen sopimuksen kautta. Yksi sopimus on keskimäärin 40 euroa. Alaikäisten osuus rahastojen kuukausisäästämisessä on 10 prosenttia. Sekä arvo-osuustilejä että rahastosäästämisen sopimuksia avataan usein myös alle yksivuotiaille.

– On hienoa, että valtio haluaa tukea suomalaisten sijoittamista. Vastasyntyneiden sijoittamisen tukemisen myötä kiinnostus tavoitteelliseen sijoittamiseen kasvaa varmasti entisestään, Kalajainen huomauttaa.

Pitkäjänteinen säästäminen ja sijoittaminen on tärkeää myös talousosaamisen kannalta.

– On tärkeää huomata, että pienemmillä summilla tehokkaamman hajautuksen salkulle saa etf:ien ja rahastojen kautta. Olisi hyvä, että suorien osakesijoitusten lisäksi lapsille voitaisiin sijoittaa monipuolisemmin myös etf:iin ja rahastoihin, Kalajainen toteaa.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"