Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvituskuva: Istock

Nuorten naissijoittajien määrä kasvaa – lähes 30 prosenttia suurempi osakesalkku kuin miehillä

Nuoret naiset innostuvat osakesijoittamisesta yhä useammin, mutta heitä on silti edelleen huomattavasti vähemmän kuin samanikäisiä miehiä.

Nuoret naiset ovat yhä innokkaampia sijoittamaan, selviää OP Ryhmän asiakasdatasta. Viime vuonna OP:n 18–30-vuotiaiden naisasiakkaiden osakekauppojen määrä kasvoi yhdeksän prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Samanikäisten miesasiakkaiden kauppamäärä laski kolme prosenttia.

Nuorten naisten keskiverto osakesalkku oli viime vuonna melkein 400 euroa samanikäisten miesten osakesalkkua suurempi. Nuorten naisten mediaanisalkku oli 1690 euroa.

Vaikka nuorten naisten sijoitusinto kasvaa, heitä on edelleen huomattavasti vähemmän kuin miehiä. OP:lla oli viime vuonna aktiivisesti osakesijoituksia tekeviä 18–30-vuotiaita naisia 65 prosenttia vähemmän kuin samanikäisiä miehiä.

Aktiivisella sijoittamisella tarkoitettiin vertailussa vähintään yhden osakekaupan vuoden aikana tehneitä henkilöitä. Jos verrataan kaikkia 18–30-vuotiaita, joilla on OP:lla osakesäilytyksiä, naisia on noin puolet miehiä vähemmän. Vanhemmissa ikäryhmissä sukupuolten väliset erot olivat tasaisempia.

− Moni nuori nainen epäröi sijoittamisen aloittamista. Tutkimusten mukaan he kokevat miehiä useammin, etteivät taidot riitä. Kannustan kuitenkin hakemaan tietoa sijoittamisesta ja kokeilemaan rohkeasti pienillä summilla. Sijoittaminen on jatkuvaa oppimista, sanoo OP:n sijoituspalveluiden konttorimyynnin kehittämisestä vastaava Tiina Routamaa.

Osakesalkkujen sisällöissä ei isoja eroja

OP:lla osakesijoituksia tekevien 18–30-vuotiaiden salkkujen sisällöt olivat melko samanlaiset sukupuolesta riippumatta. Nuorten naisten salkuista löytyi kuitenkin eniten UPM-Kymmeneä ja miesten salkuista Sampoa.

− Naisten yleinen sijoitusstrategia on ”osta ja pidä” -strategia, eli he ostavat osakkeita tai rahastoja ja pitävät ne sijoitussalkussaan koskemattomina pitkän ajan. Miehet taas yleensä ottavat enemmän riskejä ja käyvät aktiivisemmin kauppaa. Tämä voi kasvattaa sijoittamisen kuluja ja pienentää siten sijoitusten tuottoja, Routamaa sanoo.

Rahastopuolella nuorten aikuisten sijoitussalkuissa oli enemmän eroja. Vastuulliset rahastot kiinnostavat naisia enemmän kuin miehiä.

− Kuitenkin myös miesten sijoittaminen on muutoksessa. Uskon, että vastuullisuus ja vastuullisten valintojen suosiminen eivät ole tulevaisuudessa enää niinkään sukupuolikysymyksiä.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"