Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Mitä maksaa, jos jättää sijoitusasunnon hallinnoinnin ulkopuoliselle?

Hallinnointipalvelu säästää asuntosijoittajan aikaa. Palvelun hinta vaihtelee asunnon koon ja sijainnin mukaan, ja vuokralaisten tiuha vaihtuvuus muuttaa asetelmia.

Asuntojen hinnat ovat laskeneet, ja varainsiirtovero alenee. Jos rahaa löytyy tai lainaa saa järkevällä hinnalla, voi nyt olla otollinen hetki ostaa sijoitusasunto. Vai ostaisiko saman tien useamman?

Asunnon vuokraaminen ja vuokrasuhteen hoitaminen vievät jonkin verran aikaa, ja aika moninkertaistuu, jos sijoitusasuntoja on useampi. Paljon ylimääräistä harmia tulee silloin, jos vuokralaiseksi sattuu joku, jolta joutuu kyselemään vuokran perään.

Asuntosijoittajille on tarjolla myös hallinnointipalveluja, jotka vähentävät sijoittajan työmäärää. Tyypillisesti palvelu sisältää esimerkiksi vuokran laskuttamisen ja tilittämisen sijoittajalle, yleensä tiettynä päivänä ja riippumatta siitä, onko vuokralainen maksanut vuokran vai ei, yhteydenpidon vuokralaisen kanssa, vuokrankorotukset sekä mahdolliset perintä- ja häätötoimet.
Palveluntarjoajia on useita ympäri Suomen. Viisas Raha keräsi kokoon hintaesimerkkejä:

Esimerkkilaskelma: Neljä sijoitusasuntoa opiskelijakaupungissa

Suvi Sijoittaja ostaa neljä sijoitusasuntoa opiskelijakaupungista ja ottaa niille hallinnointisopimuksen. Se maksaa 30 euroa kuukaudessa asuntoa kohden. Vuodessa maksettavaa tulee yhteensä 1 440 euroa. Kustannuksen voi vähentää verotuksessa pääomatuloista. 

Asuntojen vuokratuotto on kiinteiden kulujen vähennyksen (100 euron vastike asuntoa kohden) jälkeen 400 euroa kuukaudessa asuntoa kohden, eli yhteensä 19 200 euroa. Hallinnointikulujen vähentämisen jälkeen tuottoa jää 17 760 euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu vaihtuvia kuluja tai veroja.

Laskelmassa on oletuksena myös, että jokaisessa neljässä sijoitusasunnossa on vuokralainen ympäri vuoden. Jos kahdessa asunnossa vaihtuu asukas, ja toiseen tulee tyhjiä kuukausia yksi ja toiseen kolme, tuotto laskee 15 880 euroon. Myös tyhjien asuntojen vastikkeet on maksettava muiden asuntojen tuotosta, mutta hallinnointipalkkiota ei makseta tyhjiltä kuukausilta. 

Vuokralaisen vaihtuessa helppoa asuntosijoittamista haluava sijoittaja käyttää välittäjätyritystä todennäköisesti myös uuden vuokralaisen etsintään, jolloin kahden asunnon välityspalkkioksi tulee esimerkissä yhden kuukauden vuokra, 2 x 500 euroa.

Tämän myötä tuotto laskee 14 880 euroon. Tällä Suvin pitäisi siis pystyä kattamaan kaikkien sijoitusasuntojen kiinteät kulut, laina ja korkokulut sekä yllättävät kulut, joita tulee esimerkiksi remonteista. Osa yrityksistä antaa hallinnointiasiakkaalle alennusta uuden vuokralaisen etsinnästä tai jopa sisällyttää sen palveluun.
 

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"