Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Mihin kasvu-, arvo- tai laatusijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota vuonna 2024?

Vuoden alussa voi olla hyvä tarkastella salkun sisältöä ja miettiä omaa sijoittamisen suuntaansa. Riittävästä hajautuksesta huolehtiminen on kaikille sijoitusmuodoille tärkeää. Varsinkaan riskisijoittajille sitä ei voi korostaa liikaa.

Kasvusijoittajalle korkojen laskulla on positiivinen vaikutus. Iso osa osakkeen arvosta perustuu odotuksiin kaukana tulevaisuudessa. Kun niitä diskontataan nykyarvoon alhaisemmalla korolla, arvo on korkeampi. 

− Siinä mielessä korkojen laskun antama tuki on tärkeä ja arvon nousun pitäisi olla varsin merkittävä, näkee OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saari.

Arvokategoriassa on paljon syklistä teollisuutta, jolloin korkonäkymä ei ole niin oleellinen. Arvosijoittajalle tärkeämpää onkin seurata enemmän sitä, kuinka teollisuuden näkymät elpyvät. 

− Esimerkiksi ostopäällikköindeksit antavat signaaleita siitä, mihin suuntaan teollisuuden tilanne on kehittymässä, sanoo Saari.

Näiden kahden sijoitusmuodon välimaastossa toimivalle laatusijoittajalle korostuvat tulosvakaus, ennustettavuus sekä vahva kannattavuus eri olosuhteissa. 

− Puhutaan yhtiöjoukosta, jossa korkojen laskun pitäisi tukea arvostuskertoimia. Näillä on myös vahva hinnoitteluvoima ja sitä kautta edellytyksiä vahvistaa kannattavuutta, kun korot laskevat ja inflaatio maltillistuu, Saari kertoo.

Riskisijoittamisessa on usein kyse aikaisen vaiheen yhtiöistä, jotka saattavat olla pitkälle tappiollisia. Monen yhtiön kohdalla arvostus alkaa kuitenkin jo olla asiallista. 

− Pelkkää kurssikäppyrää ei silti kannata tuijottaa, sillä monet tällaiset yhtiöt lähtivät laskettelemaan parin vuoden takaisesta kuplamaisesta tilasta. Lisäksi vaisu talousympäristö ja kiristyneet rahoitusolosuhteet ovat monelle riskisijoituskohteelle taakka, Saari painottaa.

Riskisijoittamisessa, jos missä, sijoittajan on tärkeää huolehtia riittävästä hajautuksesta. Lopputulema esimerkiksi kymmeneen riskiyhtiöön sijoitettaessa voi hyvin olla sellainen, että yksi tai kaksi yhtiötä on tuottanut poskettoman hyvin, mutta muut sijoitukset ovat menneet enemmän tai vähemmän pieleen. 

− Hajautus on tässä tärkeämpää kuin muissa sijoitusmuodoissa, koska tuottojen vaihtelut yhtiöiden välillä ovat suuret, Saari ynnää.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"