Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Laaja hajautus pienentää pitkän salkun riskiä – pääanalyytikko antaa vinkit hajautukseen

Alkuvuosi on eletty suhteellisen vaisussa talousympäristössä Suomessa ja Euroopassa. Odotuksia paremmasta on toki ilmassa. Inflaation heikentyminen ja toiveet koronlaskusta pitävät yllä positiivisia talousnäkymiä. 

Inflaatio on osoittanut selkeitä taittumisen merkkejä, ja oletus on, että keskuspankit pääsevät asteittain vuoden mittaan laskemaan korkoa ja sitä kautta elvyttämään taloutta. Sijoittajalle talouden tasaiset liikkeet pitävät riskin pienenä. Silti pitkänkin salkun hajautus kannattaa aina tehdä varman päälle.

− Syklisillä toimialoilla korkotaso vaikuttaa yhtiöiden kassavirtaan, siksi alkuvuosi voi vielä olla haastava. Loppuvuotta kohden toimintaympäristön odotetaan niiden kohdalla muodostuvan asteittain paremmaksi, sanoo Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen.

Defensiivisillä aloilla korkojen vaihtelut eivät ole niin keskeisessä roolissa. Näiden alojen osakkeet nähdään vakaampina ja siksi niitä suositaan pitkän aikavälin matalamman riskin salkussa verrattuna esimerkiksi syklisiin tai korkeamman riskin kasvuosakkeisiin.

Salkun hajautuksessa sijoituksia kannattaa tehdä kuitenkin laajasti eri toimialoilta, maantieteellisiltä alueilta sekä aikaikkunoista.  

− Portfolioteorian mukaan näin pienennetään salkun riskitasoa, Viljakainen sanoo ja muistuttaa kolikon toisestakin puolesta eli siitä, että hajautetun salkun tuotto ja riski kulkevat käsikädessä.

Kiinteää ohjetta siitä ei ole, minkä kokoisiin osiin hajautus olisi parasta tehdä. Viljakainen toteaa sen riippuvan sijoittajan henkilökohtaisesta riskin sietokyvystä ja -halusta sekä kiinnostuksesta seurata eri tyyppisiä sijoituskohteita:

− Varovainen tai konservatiivinen sijoittaja lähtökohtaisesti hajauttaa enemmän, ja korkean riskin sijoittaja voi halutessaan operoida keskittyneemmällä salkulla. Osakkeiden painoa voi käyttää indikaattorina siitä, että salkku alkaa keskittyä liikaa.

Jos salkun performanssi tai volatiliteetti alkavat olla epätyydyttävässä suhteessa esimerkiksi vertailuindeksiin tai sijoittajan odotuksiin, voi olla sopiva hetki tarkistaa hajautusta.

− Kaikkea ei kuitenkaan kannata kerralla vaihtaa, sehän olisi jo ajallisen hajauttamisen kannalta hassua. Muutenkin äkkiliikkeitä kannattaa välttää sijoittamisessa, sillä riski on, että liian impulsiiviset ratkaisut vievät pitkän aikavälin tuottoa pois, Viljakainen toteaa ja muistuttaa, että salkun keskittyminen saattaa myös johtua siitä, että on löydetty hyviä sijoituskohteita, joiden arvo salkussa nousee enemmän kuin keskimäärin.

− Vaikka paino kasvaisi salkussa, voittajista ei heti kannata luopua. Ne ovat niitä, jotka pystyvät kasvattamaan salkun arvoa, sanoo Viljakainen painokkaasti.


 

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"