Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kysyimme eduskuntapuolueilta, miten ne ovat edistäneet suomalaisten sijoittamista

Ensi vuonna on eduskuntavaalit. Kysyimme viime vaaleissa ehdokkaitaan läpi saaneilta puolueilta, mitä ne ovat tehneet sijoittajien hyväksi.

Kysely lähetettiin puoluesihteereiden sähköposteihin 16.5.2022 ja muistutus perään 23.5. Vastaukset pyydettiin palauttamaan Viisaan Rahan toimitukseen 25.5.

Neljä puoluetta vastasi annetussa ajassa. Kaksi vähän myöhästyi, mutta ehti mukaan. Perussuomalaiset ja Liike Nyt -puolueilta ei saatu minkäänlaisia vastauksia. Vasemmistoliitto lupaili vastausta, mutta perui viime hetkillä puoluejohdon kiireisiin vedoten.

Saavutusten ohella kysyimme puolueiden kantaa konkreettiseen sijoittajia kiinnostavaan kysymykseen: Pitäisikö osakesäästötilin ehtoja jollakin tavalla muuttaa.

Lakeja säädetty ja osakesäästötili saatu

”Monin tavoin”, aloittaa SDP vastauksensa ensimmäiseen kysymykseen.

”Olemme edistäneet rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä, mikä helpottaa sijoittamista, kaupankäyntiä sekä niihin liittyvien velvoitteiden hoitoa, estää sisäpiirikauppaa ja muita sijoittajien etuja loukkaavia väärinkäytöksiä.”

Demareiden mielestä keskeistä on varmistaa, että sijoittajat saavat luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa sijoitusten kohteista.

”Olemme nähneet tärkeäksi rahoitusmarkkinoiden luotettavuuden ja vakauden turvaamisen muun muassa puuttumalla ylivelkaantumisen kaltaisiin systeemiriskeihin. Olemme pyrkineet myös edistämään sitä, että yksityissijoittajia kohdeltaisiin tasapuolisemmin suhteessa esimerkiksi kansainvälisiin suursijoittajiin, mikä parantaisi myös rahoitusmarkkinoiden toimintaa.”

Kokoomuksen mukaan lähtökohdista riippumatta jokaisella tulee olla mahdollisuus parantaa omaa asemaansa:

”Kokoomus on edistänyt sijoittamisen mahdollisuuksia aktiivisesti esimerkiksi sijoitustuotteisiin liittyvällä lainsäädännöllä. Tärkein uudistus on Kokoomuksen johdolla käyttöön otettu osakesäästötili.”

Keskusta siteeraa periaateohjelmaansa vuodelta 2018, jossa todetaan: ”Ihmisellä on oikeus omistaa, menestyä ja tavoitella parempaa. Omistaminen kasvattaa ymmärrystä ja vastuuta taloudesta.” Puolueen vastauksessa mainitaan myös sen puheenjohtajan todenneen, että Keskusta haluaa mahdollisimman monen voivan osallistua omistajuuden rakentamiseen.

”Näiden periaatteiden mukaan Keskusta on johtamillaan hallituskausilla toiminut. Esimerkiksi Vanhasen II hallituksen aikana otettiin käyttöön tilit sidottuun pitkäaikaissäästämiseen. Keskusta oli myös pääministeripuolue, kun osakesäästötilistä päätettiin ja se otettiin käyttöön.”

Vihreät ei listaa menneitä saavutuksiaan, vaikka juuri niitä kysyttiin, vaan kertoo tulevista tavoitteistaan.

”Vihreät suhtautuu myönteisesti yksityisten henkilöiden osakesäästämiseen ja sijoittamiseen hyvänä vaihtoehtona esimerkiksi pankkitalletuksille. Tuoreessa poliittisessa tavoiteohjelmassamme ehdotetaan pienten pääomatulojen vapauttamista verosta ja toisaalta pääomatulon progressiivisuuden lisäämistä tulo- ja varallisuuserojen kaventamiseksi. Olemme myös valmiita uudistamaan listaamattomien yritysten osinkoverotusta verotuksen neutraaliutta lisäävällä tavalla.”

Vihreät kertovat politiikantekonsa ytimessä olevan kriisien ennaltaehkäisy ja kestävän toimintaympäristön turvaaminen niin yrityksille kuin sijoittajille.

RKP kertoo halunneensa tukea suomalaisten ostovoimaa ja samalla säästämistä veropolitiikalla.

”Haluamme esimerkiksi keventää työn verotusta. Meidän mielestämme myös osinkotulot 1 000 euroon asti tulisi vapauttaa verosta, sillä se edistäisi osakesäästämistä. Pääomatuloverotusta ei pidä kiristää, ja olemme johdonmukaisesti vastustaneet mm. osinkotulojen lähdeverotusta, sillä se sopii huonosti suomalaiseen verojärjestelmään.”

RKP ilmoittaa pitäneensä hallitusneuvotteluissa esillä, että verotusta muutettaessa muutoksen vaikutukset tulee arvioida kilpailukyvyn, kannustavuuden ja investointi-ilmapiirin näkökulmasta.

Kristillisdemokraatit sanovat aktiivisesti edistäneensä osakesäästötilin tuomista Suomeen.

OS-tilin ehdot saattavat muuttua

Vihreät ei ”näe tällä hetkellä pakottavaa tarvetta osakesäästötilin ehtojen muuttamiseen.” Se on selvästi sanottu.

Pääministeripuolue sen sijaan ei näytä suuntaa: ”Nyt kun osakesäästötili on ollut muutaman vuoden käytössä, olisi hyvä aika arvioida sen toimivuutta käyttäjille, saavutettavuutta, vaikutuksia julkiseen talouteen, ja tarvittaessa puuttua mahdollisiin ongelmiin.”

SDP:n mielestä siis asiaa voisi arvioida, mutta ilmeisesti puolue itse ei ole arviota tehnyt.

Oikeistopuolueet ovat järjestään laventamassa OS-tilin ehtoja. Kokoomuksen mielestä osakesäästötilin käyttöä rajoitetaan aivan turhaan. ”Tili tulisi avata ainakin tavanomaisille piensijoittajien suosimille rahastoille.” Suurimman mahdollisen säästösumman rajoitukset kokoomus poistaisi keinotekoisina kokonaan.

Keskustan mielestä osakesäästötilin ylärajaa voitaisiin nostaa ja sallittujen sijoitustuotteiden joukkoa laajentaa.

RKP:n mielestä pitkäaikaissäästämiseen voitaisiin ”kannustaa entisestään esimerkiksi korottamalla osakesäästötililtä nostetun rahamäärän verovapaata summaa”. Tällä hetkellä OS-tilitä ei voi nostaa rahaa verovapaasti, joten puolueen ajatus jää hämäräksi.

Kd pitää harkitsemisen arvoisena, että OS-tilille voisi ostaa muitakin arvopapereita kuin osakkeita. ”Kannatamme osakesäästötilin maksimisumman korottamista ja mahdollisuutta avata useampi tili”, kristillisdemokraatit vastaavat.

Ovatko linjat muuttuneet?

Sijoittajamessuilla 16.11. voit tarkistaa, ovatko puolueiden näkemykset muuttuneet yllä olevan keväisen kyselyn tuloksista. Messuilla puhutaan varsinkin sijoittajan verotuksesta. Osakesäästäjien järjestämässä paneelikeskustelussa neljän puolueen edustajat ovat toimitusjohtaja Victor Snellmanin tentattavina sijoittajan verotuksesta seuraavalla vaalikaudella. Aiheena on myös osakesäästätilin kehitys.

Helsingin Messukeskuksen Oma raha -lavalla 16.11. kello 14.35–15.20 vastaamassa ovat kansanedustajat Sakari Puisto (ps.), Matias Marttinen (kok.) ja Markus Lohi (kesk.) sekä kansanedustajaehdokas Lauri Muranen (sd.).

Koko juttu on julkaistu Viisaan Rahan numerossa 4/2022

 

Lue koko juttu

Osakesäästäjien jäsenenä pääset lukemaan kesäkuun lehden ja muutkin aiemmin ilmestyneet numerot.

Jäsenenä saat lukuisia rahanarvoisia jäsenetuja sekä Viisas Raha -lehden kahdeksan kertaa vuodessa. Nuorten Osakesäästäjien jäsenyys maksaa vain 15 euroa vuodessa.

Liity jäseneksi! Voit myös ostaa jäsenyyden lahjaksi täältä.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"