Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Konkarisijoittaja Marja-Leena Haapanen: Yhtiökokoukseen osallistuminen on oman omaisuuden valvontaa

Yhtiökokouksiin osallistumisen trendi on ollut laskeva, vaikka osallistumisesta hyötyisivät sekä piensijoittaja että yritys.

Viisaan Rahan numeron 7/2020 mukaan yhtiökokouksiin osallistumisen trendi on ollut laskeva. Sen mukaan vuonna 2018 Sijoittajabarometriin vastanneista 23 prosenttia ei ollut kiinnostunut käyttämään omistajaoikeuttaan yhtiökokouksissa, ja vuonna 2020 osuus nousi 31 prosenttiin.

Naisten Oman Pörssiklubin perustajan ja Osakesäästäjien hallituksen jäsenen Marja-Leena Haapasen mukaan syyt jättää osallistumatta yhtiökokouksiin ovat moninaisia ja passivoituminen on osittain koronan jälkiseuraamuksia.

– Korona on passivoinut ihmisiä, eivätkä ihmiset ole enää niin aktiivisia. Sen lisäksi taustalla voi painaa ikä ja se, että päiväsaikaan, jolloin yhtiökokoukset yleensä järjestetään, voi olla hankala osallistua.

Miksi yhtiökokouksiin kuitenkin kannattaisi osallistua?

Haapasen mukaan yhtiökokoukseen osallistuminen on yleisen sijoitusympäristön ja sijoitusmarkkinan aistimista.

– Ilmapiiri on tärkeä aistia: mikä on paikalla olevan henkilökunnan tunnelma, kuinka he suhtautuvat sijoittajiin ja miten he heille puhuvat.

Yhtiökokoukseen osallistuminen on myös tiedonhankintaa ja oman omaisuuden hallintaa.

– On tärkeää kuulla asiat ja visiot suoraan asianomaisilta henkilöiltä, Haapanen korostaa.

Marja-Leena Haapanen osallistuu aktiivisesti yhtiökokouksiin. Niissä saa paremman tuntuman siitä, millaisissa käsissä omat rahat ovat. KUVA: TIMO PORTHAN

– Yhtiökokoukseen osallistuminen on oman omaisuuden valvontaa. Jos omistan jotain yritystä ja sitten kuulenkin esimerkiksi toimitusjohtajan puheessa jotain epämiellyttävää, on minun asiani tehdä päätös siitä, haluanko vielä omistaa yritystä vai myynkö yrityksen osakkeet.

Haapasen mielestä monissa yrityksissä ei ymmärretä, miten tärkeää olisi saada kaikki piensijoittajat yhteen. Yhtiökokouksista voivat hyötyä sijoittajien lisäksi myös niiden järjestäjät.

– Yhtiökokoukset ovat yrityksille kullanarvoisia tilaisuuksia kertoa omasta yrityksestään ja visioistaan.

Paitsi että yhtiökokoukset ovat oman omaisuuden valvontaa, ne ovat myös paikka päästä mukaan sijoitusmaailmaan ja tavata ihmisiä. Haapanen nostaakin yhtiökokouksista esille yhden tärkeän seikan: kahvipöytäkeskustelut.

– Piensijoittajalle kahvipöytäkeskustelut tuovat mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua kaiken ikäisiin ihmisiin. Yritykselle nämä ovat puolestaan hienoja tilaisuuksia saada hiljaista tietoa itselleen.

Vaikka yksittäisen piensijoittajan vaikuttamisen mahdollisuudet ovat yhtiökokouksissa vähäiset, piilee kahvipöytäkeskusteluissa myös pieni vaikuttamisen mahdollisuus.

– Arvostan sellaisia toimitusjohtajia ja hallituksen puheenjohtajia, jotka käyttävät tilaisuuden hyödyksi ja antavat piensijoittajille mahdollisuuden kysyä ja kertoa huolensa. Toimitusjohtajat ja johto liikkuvat yleensä omiensa parissa, ikään kuin omalla tasollaan. Ottamalla tilaisuuksissa kontaktia piensijoittajiin on mahdollista kuulla piensijoittajien ajatuksia, Haapanen sanoo.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"