Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kesäraati: Näin valitsen sijoituskohteeni

Nuoret Osakesäästäjät kertovat, mitä painottavat sijoituskohdetta valitessaan.

Tällä viikolla kesäraatilaiset kertovat, millaisten seikkojen perusteella tekevät sijoitusvalintansa:

 

”Sijoituskohdetta valitessani minulle on tärkeintä, että se sopii sijoitusstrategiaani ja onnistuisin näin välttämään salkkuuni sopimattomat sijoitukset. Viime aikoina olen sijoittanut enemmän rahastoihin suorien osakkeiden sijaan.”

Emilia Kivikko

 

”Sijoituskohdetta valitessani painotan useita seikkoja. Ensimmäisenä pyrin arvioimaan toimialan tulevaisuuden potentiaalia. Etsin sellaisia toimialoja, joissa näen vahvaa kasvua ja kehitysmahdollisuuksia ja joilla on jokin megatrendi puolellaan, kuten uusiutuvat energiat tai automaatio ja tekoäly. 

Kun olen tunnistanut kiinnostavan toimialan, keskityn valitsemaan parhaita yhtiöitä kyseiseltä alalta. Hyödynnän arvosijoittamisen periaatteita, joten etsin yhtiöitä, jotka ovat kohtuuhintaisia ja tarjoavat potentiaalista arvonnousua tulevaisuudessa. Lisäksi otan huomioon esimerkiksi yhtiöiden kilpailuedut. 

Vastuullisuus on myös tärkeä tekijä sijoituspäätöksissäni. Vaikka toimiala ei olisikaan automaattisesti vastuullinen, pyrin sijoittamaan kyseisen toimialan vastuullisimpiin yrityksiin. Esimerkkeinä tällaisista yrityksistä nostaisin SSAB:n ja Nesteen, jotka pyrkivät kehittämään vastuullisia ratkaisuja omilla toimialoillaan.”

Arttu Pyykönen

 

”Painotan erityisesti vastuullisuutta ja sen kautta syntyvää kykyä menestyä tulevaisuudessa ja muuttuvassa maailmassa. Vastuullisuuteen panostavat yritykset ovat usein paremmin varautuneita ympäristöriskeihin sekä maine- ja hallintokriiseihin, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sijoituskohteen tuottoon. Vastuullisuuden ohella arvioin yhtiön kilpailukykyä ja dynaamisuutta. Kilpailukyky ja sen säilyttäminen muuttuvassa toimintaympäristössä on olennaisessa roolissa, sillä sijoitushorisonttini on pitkällä tulevaisuudessa.”

Maria Nurminen

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"