Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kesäraati: En sijoita sille toimialalle, jolla itse työskentelen

Aloitteleva sijoittaja ei voi välttyä neuvoilta siitä, kuinka tärkeää hajauttaminen on. Toisaalta ylihajauttaminen syö tuottoa. Kuinka nuoret sijoittajat hajauttavat?

Kuinka tärkeää hajauttaminen Nuorille Osakesäästäjille on, ja kuinka he hajauttavat sijoituksiaan?

 

”Hajauttaminen on minulle tärkeä osa sijoitusstrategiaani ja pidän sitä olennaisena riskienhallintakeinona ja tuottojen optimointivälineenä. Salkkuni koostuu pääasiassa kotimaisista osakkeista, jotka olen hajauttanut eri toimialojen välille. Näin vähennän altistumista yksittäisen toimialan riskeille toimialojen kehittyessä eri tavoin eri talouden sykleissä. Lisäksi sijoitan maailmanlaajuisille ja Yhdysvaltojen markkinoille indeksirahastojen kautta, jotta voin hajauttaa sijoituksiani myös maantieteellisesti.”
Kaisa Vanha-Perttula

 

”Hajauttaminen on erityisen tärkeää riskienhallinnan vuoksi ja koen, että hajautusta tulisi arvioida jatkuvasti. Oikeanlaisen hajauttamisen löytäminen on kuitenkin vaatinut hieman hakemista. Sijoituspolkuni alkuvaiheessa otin hajauttamisen toimialojen välillä ehkä turhankin kirjaimellisesti. Olen pyrkinyt purkamaan sitä tässä viime vuosina. Olen mielestäni onnistunut sijoitusinstrumenttien, toimialojen ja ajallisen hajauttamisen välillä, mutta maantieteellisessä hajautuksessa koen olevan tällä hetkellä parannettavaa ottaen huomioon kasvaneet geopoliittiset riskit.”
Maria Nurminen

 

”Hajauttaminen on ehdottomasti yksi tärkeimmistä sijoittajan työkaluista. Se auttaa minimoimaan turhia riskejä ja parantamaan sijoitusten tuotto-odotuksia. Yritän itse hajauttaa sijoituksiani parilla eri tavalla. Ensiksi suosin paljon ETF:iä, koska ne tarjoavat laajan hajautuksen yhdellä sijoituksella ja vieläpä kustannustehokkaasti. Näin voin kattaa useita eri osakkeita yhdellä rahastolla. Tämä auttaa välttämään liiallista riippuvuutta yksittäisistä osakkeista tai toimialoista. 
Lisäksi pyrin hajauttamaan omia osakepoimintojani. Omistamalla yrityksiä eri toimialoilta ja siten, että ne toimivat erilaisilla kohdemarkkinoilla, pyrin vähentämään riskiä ja lisäämään mahdollisuuksia osua voittaviin sijoituksiin. On tärkeää, että valitut yritykset edustavat erilaisia talouden sektoreita ja ovat alttiita erilaisille markkinavaikutuksille.
Ehkä hieman erikoisempi hajautusideani on, että en mielelläni sijoita sille toimialalle, jolla itse työskentelen. Vaikka minulla voi olla sellaista tietoa ja kokemusta kyseisestä alasta, jota ei kaikilta sijoittajilta löydy, voi olla hankalaa säilyttää objektiivisuus näiden yhtiöiden kohdalla. Mielestäni on myös tärkeätä pyrkiä välttämään tilanteita, joissa työpaikkani ja sijoitukseni kärsisivät samanaikaisesti.”
Arttu Pyykönen

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"