Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kannattaako korkoihin vielä sijoittaa?

Korkosijoitukset ovat edelleen houkuttelevia. Varsinkin lyhyen koron yrityslainasijoituksissa korkoriski on pieni ja tuottotasot ovat hyvällä tasolla. 

Korkomarkkinoilla odotetaan nyt keskuspankkien koronlaskujen alkua. Korkokäyrä on asettunut laskusuuntaan, jolloin lyhyet korot ovat korkeammalla tasolla kuin pitkät korot ja niiden juokseva tuotto on houkutteleva. 

– Markkinakorkojen huiput on nähty, vahvistaa Lotta Kotioja, Aktian yrityslainojen ja euromääräisten korkosijoitusten salkunhoitaja. 

– Viime vuoden lopulla oli korkorallia, ja riskipreemiot tulivat sisään ja markkinakorot tulivat alas. Nyt mennään kohti keskuspankkien koronlaskuja.

Tuottopotentiaalia tarjoavia tuotteita ovat Kotiojan mukaan erityisesti hyvin luottoluokitellut yrityslainat sekä korkeariskisemmät heikommin luottoluokitellut instrumentit.

– Pitkän koron valtiolainasijoituksissa markkinakorkojen laskupotentiaalia ei sen sijaan niin paljon ole, enkä pidä sitä niin houkuttelevana kuin korkokäyrän lyhyempää lyhyttä päätä, Kotioja sanoo.

Korkojen viimeaikaisesta laskusta huolimatta markkinakorot ovat edelleen huomattavasti korkeammalla kuin ennen pandemiaa. OP:n korkosalkunhoitaja Lauri Laaksonen näkee tilanteen jatkuvan samanlaisena myös lähivuosina.

Korkosijoitusten juoksevat tuotot ovat euroalueella tyypillisesti 3–5 prosentin luokkaa eli selvästi korkeammalla kuin mihin on viime vuosina totuttu. 

– Juoksevat tuotot ylittävät markkinoiden inflaatio-odotukset, jotka ovat hieman kahden prosentin yläpuolella, joten korkosijoituksista on odotettavissa inflaation ylittäviä tuottoja, Laaksonen arvioi.

Korkosijoitusten arvostukseen liittyy Laaksosen mukaan myös haasteita. Inflaatio on rauhoittunut nopeaa tahtia, mikä on saanut markkinat ennakoimaan nopeita ohjauskorkojen laskuja keskuspankeilta. Jos inflaation rauhoittuminen ei etene toivotusti, koronlaskuodotuksia joudutaan herkästi työntämään pidemmälle tulevaisuuteen. 

– Odotuksia hitaammin rauhoittuva inflaatio olisi ikävä skenaario korkosijoittajan näkökulmasta. Keskuspankkien koronlaskujen siirtyminen pidemmälle tulevaisuuteen loisi painetta markkinakorkojen nousulle, mikä puolestaan painaisi korkosijoitusten tuottoja, Laaksonen sanoo.

Jos pelkää korkomarkkinoiden olevan liian optimistisia tulevien koronlaskujen suhteen, voi lyhyeen korkoon sijoittaminen olla kannattavaa.

– Toisaalta, jos ohjauskorkoja lasketaan lähivuosina enemmän kuin tällä hetkellä odotetaan, pitkiin korkosijoituksiin sijoittamalla korkojen laskusta hyötyy enemmän, Laaksonen huomauttaa.

Lisää aiheesta "Sijoittaminen"