Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Shutterstock

Vuokrankorotukseen ei riitä pelkkä ilmoitus – Tässä juristin vinkit vuokranantajalle, kuinka se tehdään oikein

Vuodenvaihde on usein sopiva hetki tarkistaa asunnon vuokraa. Korotus ei kuitenkaan ole puhdas ilmoitusasia, vaan sille on oltava perusteet, jotka on kirjattu vuokrasopimuksessa tai erityiset syyt.

Asunnosta maksettava vuokra sovitaan aina vuokrasopimuksessa, mutta vuokran tarkistaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi kiinteistökustannusten nousun tai remonttikulujen vuoksi. Mutta vuokranantaja ei voi korottaa vuokraa vain ilmoittamalla asiasta yksipuolisesti vuokralaiselle, ellei vuokrankorotuksen perusteesta ole sovittu vuokrasopimuksessa.

Vuokrankorotusehdon sisällöstä voidaan sopia vapaasti, kunhan korotusehto on kohtuullinen ja riittävän yksilöity. Ehto on riittävän yksilöity silloin, kun siitä käy selkeästi ilmi korotuksen peruste ja ajankohta. Sitä ei voida kuitenkaan sitoa esimerkiksi yleisen kustannustason nousuun, se ei ole riittävästi yksilöity peruste.

- Yksi perinteisesti suosittu vaihtoehto on sitoa vuokrankorotus elinkustannusindeksiin. Viime vuosina on yleistynyt vuokrankorotuksen sitominen tiettyyn enimmäisprosenttiin, jolloin vuokranantaja voi vuosittain määritellä sopivan vuokrankorotuksen. Prosentuaalinen korotus voi olla myös helpompi ymmärtää, Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Tarik Ahsanullah arvioi.

- Usein vuokrasopimuksessa on sovittu korotusperusteen lisäksi myös korotusajankohdasta. Suosittelemme kuitenkin, että selkeyden vuoksi vuokranantaja ilmoittaa korotetun vuokran määrän vuokralaiselle vähintään kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.

Jos vuokrasopimuksessa ei ole lainkaan korotusehtoa tai vuokra on jäänyt jälkeen yleisestä vuokratasosta, vuokranantaja voi esittää vuokralaiselle niin sanottua tasokorotusta. Hyvän vuokratavan mukaan tasokorotuksesta on neuvoteltava vuokralaisen kanssa puoli vuotta ennen korotuksen aiottua voimaantuloajankohtaa. Korotus ei saa olla kohtuuton eikä lähtökohtaisesti ylittää 15 prosenttia. Mikäli tasokorotusneuvottelut eivät johda lopputulokseen, on vuokranantajalla viime kädessä oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Hyvä suhde vuokralaiseen vai maksimivuokra?

Silloinkin, kun korotusperusteesta on sovittu vuokrasopimuksessa, vuokranantajan kannattaa harkita korotuksen tarpeellisuutta.

- Vuokranantajan kannattaa aina harkita vuokrankorotuksen tarpeellisuutta vuokramarkkinoiden tilanne huomioiden. Pahimmillaan vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen vuokrankorotuksen myötä, jolloin suunnitellut lisäeurot voivat vaihtua tyhjään kuukauteen ja lisätyöhön vuokralaisen vaihtumisen myötä. Jos vuokranantaja päättää jättää korotuksen kokonaan tekemättä, kannattaa siitäkin ilmoittaa vuokralaiselle. Palkkiona voi olla sitoutunut ja asunnossa pidempään viihtyvä vuokralainen, Ahsanullah sanoo.

Hän muistuttaa, että asuntotarjonnan lisääntyminen on hillinnyt vuokrien nousutahtia viime vuosina ja 75 prosenttia yksityisistä vuokranantajista korottaakin vuokraa harvemmin kuin vuosittain.

Näin teet vuokrankorotuksen oikein:

  • Tarkista vuokrasopimuksesta vuokrankorotusehto. Jos korotusehtoa ei ole, tulee vuokralaisen kanssa neuvotella vuokrankorottamisesta.
  • Laske korotusehdon mukainen vuokrankorotuksen määrä.
  • Tutustu alueen vuokramarkkinoihin ja harkitse vuokrankorotuksen tarpeellisuus.
  • Ilmoita vuokralaiselle uusi korotettu vuokra vähintään kuukautta ennen sen voimaantuloa.

Lisää aiheesta "Oma talous"