Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vuokra-asuntosijoittamisen suosio pysyy. Kuva:RAKLI

Vuokra-asuntosijoittamisen suosio pitää pintansa

Suurin buumi näyttää kuitenkin laantuneen. Vuokra-asuntojen sijoittajakysyntä kasvaa edelleen, mutta kasvuvauhti on lähes kaikissa sijoittajaryhmissä hidastumassa, kertoo RAKLI:n Vuokra-asuntobarometri. Kevään kysely vahvistaa jo syksyn barometrissä esille nousseen trendin eli vuokra-asuntojen sijoituskysynnässä on nähtävissä hidastumisen merkkejä.

Vastaajien näkemykset kuitenkin vaihtelivat eri sijoittajaryhmien välillä. Sijoituskysynnän lasku oli barometrissä voimakkainta kotimaisilla asuntosijoitusrahastoilla: vielä vuonna 2016 yli 90 prosenttia vastaajista odotti kotimaisten rahastojen investointien kasvavan, mutta nyt vastaava osuus oli tasan 60 prosenttia. Vastaajista 12 prosenttia odottaa kotimaisten asuntosijoitusrahastojen jopa pienentävän vuokra-asuntokantaansa.

Kansainvälisten sijoittajien odotetaan edelleen olevan vahvimmin asuntoinvestointejaan kasvattava ryhmä: nyt 67 prosenttia vastaajista ennakoi kansainvälisten sijoittajien lisäävän vuokra-asunto-omistuksiaan Suomessa. Osuus on kuitenkin selvässä laskussa, sillä syksyllä vastaava osuus oli 78 ja viime kevänä 82 prosenttia.

Kaikissa muissa sijoittajaryhmissä, yksityisiä sijoittajia lukuun ottamatta, noin 60 prosenttia vastaajista odottaa vuokra-asunto-omistusten kasvavan.

Vuokrien nousuodotukset laantuneet

Odotukset asuntovuokrien kehityksestä olivat aiempaa maltillisempia. Pienten asuntojen vuokrien odotetaan edelleen nousevan selkeästi suurimmissa kaupungeissa, mutta saldoluvut ovat kääntyneet kaikissa kaupungeissa alaspäin.

Helsingissä ja Tampereella odotukset olivat edelleen korkealla: niissä noin 85 prosenttia vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien nousevan lähimmän vuoden kuluessa. Turussa pienten asuntojen vuokrien nousuun uskoo 78 prosenttia vastaajista, kun Espoossa ja Vantaalla osuus on laskenut 70 prosentin tuntumaan. Lahdessa saldoluku on jo kääntynyt negatiiviseksi, kun lähes kolmasosa vastaajista ennakoi vuokrien laskua yksiöissä ja kaksioissa.

Rakennuskustannuksiin odotetaan laskua

Barometrin vastaajat ovat ennakoineet vuodesta 2010 lähtien joka vuosi selkeää kasvua sekä ylläpito- että rakentamisen kustannuksiin. Nytkin lähes kaikki vastaajat uskoivat ylläpitokustannuksien nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana, mutta rakentamisen kustannusten nousu on volyymien laskun myötä taittumassa.

Etenkin tarvikkeiden ja materiaalien kustannuksissa sekä asuntorakentamisen kokonaiskustannuksissa suunnilleen yhtä moni vastaaja ennakoi nyt nousua kuin laskua, kun vielä viime syksynä kaksi kolmasosaa vastaajista odotti kustannusten nousevan. Myös rakentamisen työvoimakustannuksien nousua povaa huomattavasti aiempaa harvempi vastaaja.

Yli 60 prosenttia vastaajista arvioi silti korkeiden rakentamiskustannusten edelleen vaikeuttavan vuokra-asuntojen rakentamista, ja niitä pidetään tonttien ja työvoiman saatavuuden ohella rakentamisen pahimpana pullonkaulana. Tilanne näyttää silti hieman valoisammalta, sillä pariin edelliseen kyselyyn verrattuna harvempi vastaaja arvioi nyt näiden kolmen tekijän vaikeuttavan rakentamista.

RAKLI:n Vuokra-asuntobarometri kartoittaa asuntomarkkinoiden asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntojen rakentamisen, asuntosijoittamisen sekä vuokratasojen kehitysnäkymistä. Maaliskuussa 2019 toteutettuun kyselyyn vastasi 53 asuntovuokramarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 215 000 vuokra-asuntoa.

Lisää aiheesta "Oma talous"