Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Verottaja antoi ohjeen Neleksen ja Metso Outotecin osakkeiden hankintamenoista

Ohjeistuksesta löytyy myös esimerkkilaskelma. Tarvittaessa kannattaa varmistaa omalta palveluntarjoajalta, muutetaanko osakkeiden hankintamenot automaattisesti verottajan ohjeen mukaisiksi palveluntarjoajan alustoilla.

Verottaja on antanut ohjeistuksensa Neles Oyj:n ja Metso Outotec Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisestä verotuksessa Metso Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeen. Metson osakkeenomistajat saivat 30.6.2020 tapahtuneessa jakautumisessa 4,3 uutta Outotecin liikkeelle laskemaa osaketta jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden.

Nettovarallisuus on jakautunut yhtiöiden välillä siten, että Metso Outotec Oyj on vastaanottanut noin 65,93 prosenttia nettovarallisuudesta ja Neles Oyj:lle on jäänyt noin 34,07 prosenttia nettovarallisuudesta. Hankintamenojen laskennassa käytetään nettovarallisuuksien suhdetta, koska osakkeille laskettujen käypien arvojen suhde ei ole verottajan mukaan olennaisesti poikkeava nettovarallisuuksien suhteesta.

  • Neleksen osakkeen hankintameno on 34,07 % Metson osakkeen alkuperäisestä hankintahinnasta ennen osittaisjakautumista.
  • Metso Outotecin osakkeen hankintameno on 15,33 % Metson osakkeen alkuperäisestä hankintahinnasta ennen osittaisjakautumista.

Verottajan esimerkki osakkeiden hankintamenojen laskennasta:

Verovelvollinen on kesäkuun 2020 lopussa omistanut 10 kappaletta Metso Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 12,00 euroa per osake. Metso Oyj:n jakautuessa osittain 30.6.2020 verovelvollinen on saanut Metso Oyj:n osakkeita vastaan 43 kappaletta Metso Outotec Oyj:n osakkeita. Osittaisjakautumisen jälkeen yhden Neles Oyj:n osakkeen hankintameno on 4,09 euroa (= 34,07 % * 12,00 euroa) ja yhden Metso Outotec Oyj:n osakkeen hankintameno 1,84 euroa (= 65,93 % * 12,00 euroa / 4,3).

Outotec Oyj:n osakkeiden hankintamenona verotuksessa käytetään suoraan toteutunutta hankintamenoa.

Tarvittaessa kannattaa varmistaa omalta palveluntarjoajalta, muutetaanko Neleksen ja Metso Outotecin osakkeiden hankintamenot automaattisesti verottajan ohjeen mukaisiksi palveluntarjoajan alustoilla.

Verottajan ohje kokonaisuudessaan löytyy täältä. 

Lisää aiheesta "Oma talous"