Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Verohallinto oikaisee Fiskarsin jakaman Wärtsilän osakeosingon verotusta – liikaa maksettu vero palautetaan

KHO:n päätöksen mukaan Fiskarsin osingonsaajan puolesta maksama varainsiirtovero verotetaankin osinkotulona eikä pääomatulona. Osingonsaajien vuoden 2019 verotus oikaistaan ja palautus maksetaan automaattisesti, jos palautettava määrä on vähintään kymmenen euroa. Katso esimerkkilaskelmat.

Fiskars jakoi vuonna 2019 osakkeenomistajilleen osinkona Wärtsilän osakkeita. Fiskars maksoi osakkeenomistajien puolesta osakeosingosta menevän varainsiirtoveron.

Vuoden 2019 tuloverotuksessa Fiskarsin maksaman varainsiirtoveron katsottiin olevan muuna kuin osinkotulona pidettävää tuloa, joka verotettiin osakkeenomistajina olevien luonnollisten henkilöiden verotuksessa kokonaan veronalaisena pääomatulona keskusverolautakunnan päätöksen KVL 64/2019 mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus antoi 25.11.2020 päätöksen, joka muutti osakeosingosta maksetun varainsiirtoveron verokohtelua. Päätöksessä todetaan, että Fiskarsin osakeosingon saajan puolesta maksama varainsiirtovero on osakeosingon saajan tuloverotuksessa osinkotuloa.

Verohallinto oikaisee nyt Fiskarsin osingonsaajina olevien henkilöiden vuoden 2019 tuloverotusta. Verotusta oikaistaan niin, että Fiskarsin osingonsaajan puolesta maksama varainsiirtovero verotetaan osinkotulona, eikä pääomatulona. Osinkotulosta on veronalaista tuloa vain 85 prosenttia.

Verohallinto oikaisee myös osakkeenomistajina olevien yhteisöjen vuoden 2019 tuloverotusta, jos yhteisön veronalaisen tulon määrä muuttuisi KHO:n päätöksen vuoksi.

Liikaa maksettu vero palautetaan

Jos palautuksen määrä on vähintään kymmenen euroa, se palautetaan automaattisesti eikä asiakkaiden  tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon. Oikaisujen tekeminen aloitetaan tammikuussa 2021.

Verohallinto huomauttaa, että oikaisujen suuren määrän vuoksi niiden käsittely vie aikaa. Verovelvollinen saa päätöksen, kun oikaisu on käsitelty. Palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle tilille. Palautettavalle verolle maksetaan hyvityskorkoa palautusajankohtaan saakka, eikä sitä käytetä muiden verojen suoritukseksi.

Päätös voi vaikuttaa myös Fiskarsin osakkeenomistajina olevien yhteisöjen vuoden 2019 tuloverotukseen. Yhteisöjen verotuksessa osingon verokohtelu määräytyy yleensä EVL 6 a §:n mukaisesti. Verohallinto oikaisee myös osakkeenomistajina olevien yhteisöjen vuoden 2019 tuloverotusta, jos yhteisön veronalaisen tulon määrä muuttuisi KHO:n päätöksen vuoksi. 

Milloin pitää itse toimia?

Verohallinto ei oikaise verotusta viran puolesta, jos asiakkaalle oikaisun vuoksi palautettava määrä on alle kymmenen euroa. Verovelvollinen voi kuitenkin itse tehdä oikaisuvaatimuksen tällaisessa tilanteessa.

Verohallinto ohjeistaa, että esimerkiksi osingonsaajana oleva luonnollinen henkilö voi vaatia, että pääomatulona verotettu varainsiirtoveron määrä verotetaan osinkona. Asiakkaan kannattaa tehdä oikaisuvaatimus silloin, kun hänelle on tulossa myös muuta veron palautusta ja palautukset ovat yhteensä vähintään kymmenen euroa.  

Verohallinnon esimerkkilaskelmat ovat tilanteista, joissa osingonsaaja on luonnollinen henkilö ja palautettava vero on vähintään kymmenen euroa.

Esimerkki 1.

Jos Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana olevan luonnollisen henkilön veronalaiset pääomatulot verovuonna 2019 olivat 30 000 euroa tai alle, Verohallinto maksaa oma-aloitteisesti veronpalautusta, jos osakkeenomistaja sai osinkona vähintään 1 047 kappaletta Wärtsilä Oyj:n osakkeita.

Laskelma:

Osakeosingon arvo: 1047 kpl x 13,27 euroa = 13 893,69 euroa.
Tästä varainsiirtovero (1,6 %): 222,30 euroa.
Verovapaaksi oikaistava osa (15 %): 33,34 euroa.
Veronpalautus (30 %): 10,00 euroa.
 

Esimerkki 2.

Jos Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana olevan luonnollisen henkilön veronalaiset pääomatulot verovuonna 2019 olivat yli 30 000 euroa, Verohallinto maksaa oma-aloitteisesti veronpalautusta, jos osakkeenomistaja sai osinkona vähintään 924 kappaletta Wärtsilä Oyj:n osakkeita.

Laskelma:

Osakeosingon arvo: 924 kpl x 13,27 euroa = 12 261,48 euroa.
Tästä varainsiirtovero (1,6 %): 196,18 euroa.
Verovapaaksi oikaistava osa (15 %): 29,43 euroa.
Veronpalautus (34 %): 10,01 euroa.

Lisää aiheesta:

Ulkomaisten osinkojen verotus vaatii aktiivisuutta sijoittajalta

Tomi Salo vastaa: Jos vuoden aikana on syntynyt osakekaupoista luovutustappioita, pitääkö voitollisia osakkeita myydä, jotta tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen?

Tomi Salo vastaa: Osakkeiden edestakaiset kaupat – veronkiertoa vai tavanomaista sijoitustoimintaa?

Fiskarsin teki huipputuloksen - verkkokauppa onnistui korvaamaan kivijalkamyymälät

Lisää aiheesta "Oma talous"