Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Velan käyttö sijoitustoiminnassa

Järkevästi hyödynnettynä sijoitusvelalla saa lisätuottoja, mutta vaarana on myös koko varallisuuden menettäminen. Riskienhallinta onkin keskeistä, kun sijoittaa velkarahalla. Mutta millaista on vastuullinen velankäyttö?

Kaikki lähtee sijoittajan ja yhtiöiden maksukyvystä. Pääosin velan korot ja lyhennykset halutaan maksaa osingoilla. Tällöin osinkovirtojen jatkuvuus on syytä varmistaa hajauttamalla riittävästi. On suositeltavaa hajauttaa noin 20:een osinkoa maksavaan yhtiöön melko tasaisin osuuksin. Jos salkun keskimääräinen osinkotuotto on esimerkiksi viisi prosenttia, tuotto tippuu noin neljään prosenttiin vasta sitten, kun viisi yhtiötä jättää osingon kokonaan maksamatta. 

Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan pankkien tulee koko vuoden 2020 pidättäytyä osinkojen maksamisesta. Moni yhtiö on muutenkin joutunut pistämään osinkohanat kiinni poikkeuksellisen tilanteen takia.

Hajautushyöty on tässä ilmeinen. 

Yritysten laatuun tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Varsinkin osingonjakosuhteeseen ja sen kehitykseen tulee tutustua huolellisesti. Onko yhtiöllä varaa jatkaa valitsemallaan linjalla vai onko osinko liian suuri suhteessa tulokseen? 

Muita erittäin tärkeitä laatukriteereitä ovat hyvä pääoman tuotto sekä kohtuullinen tai matala velkaantuneisuusaste. Sijoitusstrategi ja -kirjailija Jukka Oksaharju kiteytti tämän oikein hyvin vuonna 2011 eräässä blogissaan: ”Jos kuitenkin haluaa nostaa oman pääoman tuotto-odotusta, on mielestäni parempi käyttää vierasta pääomaa sijoittamalla hyvään yhtiöön kuin ostaa vain omalla pääomalla käännettä vaativaa yhtiötä.”

Älä lisää salkun heiluntaa velalla

Kun salkku on sekä yhtiökohtaisesti että toimialakohtaisesti tasapainoinen ja hyvin hajautettu, on hyvät edellytykset velan ottamiseen. Velalla ei sinänsä pyritä lisäämään riskiä, vaan velkarahat sijoitetaan pääosin salkun nykyisiin yhtiöihin nyky­jakauman mukaisesti. Tällä tavalla varmistetaan, että ostot kohdistuvat jo analysoituihin yrityksiin. Oletettavasti salkkuun on poimittu parhaat yhtiöt. 

Näin toimimalla salkun volatiliteetti eli riski ei nouse. Päinvastoin, jos hajauttaa velkarahat järkevästi, on mahdollista jopa painaa salkun riskiä alemmas. 

Velkaa otetaan hallitusti suhteessa salkun kokonaisarvoon. Velan määrän tulee aina olla selvästi pienempi kuin oman pääoman. Kun velkaa on käytössä täysimääräisesti, tulisi velan edustaa enintään 40 prosenttia salkun koko pääomasta. Jos salkun arvo on 60 000 euroa, voisi velkaa ottaa 40 000 euroa. Näin salkun arvo nousee 100 000 euroon, ja tästä 40 prosenttia on velkaa. 

Yhtiöiden arvostustasot ohjaavat velan käyttöä

Velan käyttöaste ei ole vakio, vaan sen tulee olla riippuvainen salkun yhtiöiden arvostuskertoimista. Jos salkku on selvästi edullinen, voi velkaa käyttää edellä mainittuun rajaan asti, mutta jos salkku on yliarvostettu tai keskiarvojen yläpuolella, tulee velkaa vähentää – tarvittaessa jopa nollaan asti. Tällöin lisätuottoja ei haeta ainakaan velalla. 

Helpoiten tämä onnistuu valitsemalla velan muodoksi limiitin, joka on vapaasti käytettävissä jatkuvasti. Kun salkun arvo ajan myötä nousee, on limiitin rajaa mahdollista nostaa, toki oman riskinsietokyvyn mukaisesti. Edelleen velan käyttöastetta tulee seurata tarkasti. Jos pörssilasku on alentanut velattoman salkun arvoa pahasti, on mahdollista, että aiemmin myönnetty limiitti onkin suurempi kuin salkun koko. Tällöin on syytä pitää jäitä hatussa ja jättää osa limiitistä käyttämättä. 

Kiusaus hyödyntää pörssiromahdusta voi olla ylipääsemätön, mutta romahduksen aikana muistakaamme, että kukaan ei tiedä milloin tilanne kääntyy. Tunnettu ekonomisti John Maynard Keynes totesikin: ”The market can remain irrational longer than you can stay solvent.” Esimerkiksi nykyisessä hyvinkin vaikeasti tulkittavassa markkinatilanteessa ei ole syytä innostua liikaa ainakaan velalla. 

Vaurastumisen ohituskaista

Velan käytön suurimpiin hyötyihin kuuluu oman pääoman nopeampi kasvu. Tätähän hyödynnetään laajasti asuntosijoittamisessa, ja viime vuosien aikana pankinjohtajatkaan eivät ole heittäneet osakesijoituslainan maininneita asiakkaita huoneistaan ihan heti. 

Velan käyttö on helpompi tapa vauhdittaa vaurastumista kuin olemalla muita viisaampi pörssissä. Sen sijaan riskit on tiedostettava todella tarkasti. Velalla sijoittamista ei suositella lainkaan ennen kuin salkunhallinnan keskeisimmät periaatteet ja yhtiöanalyysi ovat hallussa. 

Vaarana onkin menettää koko omaisuus holtittomalla velankäytöllä. Velan vakuudeksi pantataan nimittäin yleensä koko osakesalkku, toisinaan muutakin omaisuutta. Jos salkun arvo laskee, laskevat myös vakuusarvot. Viime kädessä yliluototustilanteessa pankki myy osakkeet puolestasi, ellet muuten reagoi. Riski on aina velallisella. 

Yhdysvalloissa nähtiin koronakriisin alussa, kuinka osakkeet ja kulta laskivat yhtä aikaa, kun valtionkorot nousivat. Tämä tarkoittaa, että varat vedettiin kokonaan markkinoilta eli maksettiin lainoja, ja päiväkohtaiset liikkeet olivat siten todella suuria. Lasku vahvistui, kun vakuusarvot sulivat ja myynnit lisääntyivät. Ensimmäisiä sijoitusuhreja ovatkin liian kovalla velkavivulla sijoittavat tahot. Tätä se velan holtiton käyttäminen aiheuttaa. 

Kaikkien velalla sijoittavien on suositeltavaa kirjoittaa  tarkat periaatteet osaksi sijoitussuunnitelmaansa ja lisäksi noudattaa näitä periaatteita tarkasti. Velkaa tulee käyttää harkitusti ja vain oman riskinsietokyvyn puitteissa. 

Jutun kirjoittaja, Osakesäästäjien koulutusvastaava, yrittäjä ja sijoitusvalmentaja Svenne Holmström suunnittelee ja toteuttaa liiton koulutuksia.

Ilmoittaudu nyt syksyn koulutuksiin!

Osakesäästäjien edullisilla, ammattimaisesti toteutetuilla kursseilla sijoittamisesta oppivat uutta niin konkarit kuin uudet sijoittajatkin.

Tarjolla on nyt enemmän kursseja ja tilaisuuksia kuin koskaan ennen.

Sijoittamisen peruskurssi yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa noin 33 paikkakunnalla, hinta noin 59 euroa.

Osakesijoittamisen peruskurssi, webinaareina ja paikallisissa kansalaisopistoissa! Hinta vain 39 euroa.

Kokeneemmille sijoittajille on tarjolla kevään kiertueen suosikki Vaurastu osakesijoittamisella uusintana. Suomen Osakesäästäjien jäsenet 49 euroa.
Ei jäsenet 69 euroa (jos et ole vielä jäsen, liity nyt jäseneksi, loppuvuosi 19 euroa ja saat myös muut jäsenedut käyttöösi) Alle 30-vuotiaat, 49 euroa. 

Ilmoittaudu tästä

Lue lisää koulutuksista:

Osakesäästämisen syksyn koulutukset starttaavat

Juttu on julkaistu aiemmin Viisas Raha - aikakauslehden numerossa 3/2020. 

Lisää aiheesta "Oma talous"