Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vastuullinen sijoittaminen on pitkän aikavälin toimintaa, jossa on vahvasti mukana ajatus tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien ja ympäristön säilyttämisestä.

Vastuullisen sijoittajan ei tarvitse tinkiä tuotosta – Vastuullisuuden mainostaminen ei kuitenkaan ole tae vastuullisesta toiminnasta

Vastuullinen sijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa erityistä huomiota kiinnitetään ESG-tekijöihin eli ympäristö- ja sosiaalisiin tekijöihin sekä hyvään hallintotapaan.

Vastuullinen sijoittaminen on pitkän aikavälin toimintaa, jossa on vahvasti mukana ajatus tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien ja ympäristön säilyttämisestä. Kestävälle kehitykselle ja kestävälle liiketoiminnalle halutaan raivata tilaa erityisesti ilmastonmuutoksen vuoksi.

Hankenin apulaisprofessori Hanna Silvolan mukaan vastuullisessa sijoittamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, miten vastuullisuus vaikuttaa sijoituksen tuotto-riskisuhteeseen eli onko yrityksen tuotto parempi esimerkiksi ympäristöön liittyvien asioiden vuoksi ja onko sillä siksi myös kasvuodotuksia tulevaisuudessa.

ESG-analyysin avulla voidaan myös huomata suuria riskejä.

– Nähdään esimerkiksi, jos yrityksen tuotteet ja palvelut ovat kuolevia aloja, eikä niille pitkässä juoksussa enää löydy markkinapotentiaalia, Silvola selventää.

Samaa tuottoa pienemmällä riskillä

Eettinen sijoitus on arvopohjaista, ja eettinen sijoittaja on valmis tinkimään tuotosta. Vastuullinen sijoittaja sen sijaan odottaa saavansa hyvää tuottoa sijoitukselleen.

Vastuullinen sijoittaja on analysoinut sijoituskohteen riskit läpikotaisin, jolloin negatiivisia yllätyksiä ESG-asioiden suhteen ei tule niin helposti kuin niin sanotussa tavallisessa sijoittamisessa.

– Tuotto voi olla sama molemmissa sijoitustavoissa, mutta vastuullinen sijoittaja saa sen pienemmällä riskillä. Jos riski on sama, vastuullisessa sijoituksessa tuoton voi odottaa olevan suurempi, Silvola lisää.

Vastuullinen sijoittaminen on sijoitusmuotona jatkuvasti kasvamaan päin ja Suomessa se on jo valtavirtaa. Muun muassa isot institutionaaliset sijoittavat, kuten eläkeyhtiöt, ovat sijoittaneet vastuullisesti jo pitkään. Myös yksityissijoittajien osuus kasvaa koko ajan.

Yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan institutionaaliset sijoittajat ovat koronan aikana allokoineet varoja vastuullisiin sijoituksiin: riski on paremmin hallinnassa, kun riskeiltä suojautuminen on jo yrityksen perusliiketoiminnassa, siksi se koetaan turvallisemmaksi ja kestävämmäksi sijoitukseksi.

Silvola muistuttaa, että myös vastuullisessa sijoittamisessa perussijoittamisen periaatteet pysyvät taustalla, kuten ajallinen ja maantieteellinen hajauttaminen sekä hajauttaminen toimialojen suhteen.

– Pörssisijoitus voidaan kuitenkin kokea kiinnostavampana, kun voi seurata yrityksen tarinaa ja kehitystä.

Maantieteellinen hajautus on Silvolan mukaan helpompi tehdä rahastojen kautta.  Rahastossa kannattaa kiinnittää huomiota rahastonhoitajan strategiaan ja kuluihin. Usein vastuullisuutta mainostetaan, mutta Silvola näkee tärkeänä selvittää, onko rahasto siitä huolimatta vastuullinen:

– Esimerkiksi maailmalla löytyy Puhdas vesi –rahastoja, joissa on sijoitettu vesilaitoksen yksityistämiseen ja yhtä aikaa paikallisten asukkaiden vesimaksut ovat nousseet. Sosiaalisia vaikutuksia tämä ei paranna, hän toteaa ja painottaa, että myös vastuullisista yrityksistä lötyyy niitä, jotka eivät olet kannattavia.

Mistä saa tietoa vastuullisen sijoittamisen kohteista?

Ulkopuoliset niin sanotut reittaajat tekevät pörssiyrityksistä vastuullisuusluokituksia, joita kannattaa seurata sijoituskohteen valinnassa. Muun muassa MSCI ja Sustainanalytics arvioivat pörssiin listautuneiden yritysten liiketoiminnan kestävyyttä.

Myös suoraan yrityksen nettisivuilla voi lukea yrityksen vastuullisuusraportin, selvittää, miten johto puhuu vastuullisuuteen liittyvistä asioista ja kuinka se näkyy toiminnassa ja tuloksessa. Lisäksi Norjan valtion öljy-yhtiön nettisivuilla on perustelut, miksi he eivät sijoita tiettyihin yrityksiin vastuullisuuskriteerien perusteella.

Suomalaiset yritykset menestyvät Silvolan mukaan kansainvälisissä vertailuissa yleensä erinomaisesti.

– Yksi keino on katsoa, mihin vastuullisena itseään pitävät isot sijoittajat, kuten suomalaiset isot eläkeyhtiöt, sijoittavat varojaan vastuullisesti, hän neuvoo.

Lue vastuullisesta sijoittamisesta lisää Viisaan rahan -verkkosivustolla: tästä

 

Lisää aiheesta "Oma talous"