Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kaikista kyselyyn vastanneista 81 prosenttia haluaa perinnön jättämisen sijasta käyttää myös omaa omaisuuttaan ja säästöjään hyvinvointinsa rahoittamiseen seniorivaiheessa.

Vanhempien toivotaan käyttävän varansa omaan hyvinvointiinsa – lapset eivät halaja perintöä

Finanssiala ry:n tilaama tutkimus paljastaa, että vain 10 prosenttia suomalaisista ajattelee, että vanhempien tulisi jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi.

Suomalaisista 90 prosentin mielestä omien vanhempien tulisi ikääntyessään käyttää omaisuuttaan ja säästöjään oman hyvinvointinsa rahoittamiseen. Vain 10 prosenttia ajattelee, että vanhempien tulisi jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi. Suomalaisilla on kyselyn mukaan myös valmiutta myydä omaisuuttaan, mikäli ikääntymisen myötä tarvitsee enemmän hoivapalveluja kuin yhteiskunnan on mahdollista tarjota. Tämä selviää Finanssiala ry:n (FA) Norstatilta tilaamasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi tuhat suomalaista.

Ikääntymisen myötä lisääntyy ajattelu, että omien vanhempien ei ole viisasta jättää varallisuuttaan perinnöksi, vaan käyttää sitä oman hyvinvointinsa rahoitukseen. Yli 70-vuotiaista kyselyyn vastanneista 96 prosenttia ajattelee näin. Kaikkien vastanneiden keskuudessa luku on 90 prosenttia. Naisten keskuudessa ajatus saa hiukan vahvempaa kannatusta kuin miesten. Naisista 93 prosenttia toivoo vanhempiensa käyttävän omaisuuttaan omaan hyvinvointiinsa. Miehistä näin ajattelee 87 prosenttia.

Omaisuutta ollaan valmiita myymään tarvittaessa

Samaa asiaa kysyttiin myös omakohtaisesti. Vastaajista 81 prosenttia haluaa perinnön jättämisen sijasta käyttää omaisuuttaan ja säästöjään oman hyvinvointinsa rahoittamiseen seniorivaiheessa. Vain 19 prosenttia haluaa jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi.

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista suhtautuu myötämielisesti ajatukseen, että myisi omaisuuttaan, mikäli ikääntymisen myötä tarvitsee paljon hoivapalveluita eikä saa niitä riittävästi yhteiskunnan tarjoamana. Vastaajista 23 prosenttia kertoo olevansa siihen ehdottoman valmis ja 44 prosenttia ehkä osittain valmis. 28 prosenttia ei myisi omaisuuttaan ellei se ole välttämätöntä. Täysin kielteisesti asiaan suhtautuu vain 6 prosenttia. Erityisen vahvaa ymmärrystä omaisuuden myyntiin löytyy nuoremmista sukupolvista. Esimerkiksi 30 – 39 -vuotiaista 75 prosenttia pitää ajatusta joko kokonaan tai osittain kannatettavana.

 

Verkkokyselytutkimuksen toteutti Finanssiala ry:n toimeksiannosta Norstat Finland Oy 1.-6.1.2020.  Vastaajina oli tuhat 18 – 84–vuotiasta suomalaista. Vastaajat kiintiöintiin vastaamaan Suomen väestöä sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

Lisää aiheesta "Oma talous"