Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen. Kuva: Elena Thewis

Vältä virheet aurinkopaneelin asennuksessa

Keskuskauppakamarin asiantuntijat antavat vinkkejä siihen, mitä aurinkopaneelien asennuksessa kannattaa ottaa huomioon.

Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) Ari Hoikkala ja Jukka Itkonen kertovat, mitä aurinkopaneelien asennuksessa tulisi ottaa huomioon.

– Hyvin tehty suunnitelma sisältää määritykset paneelien rakennusteknisestä asennuksesta, järjestelmän vaatimukset sähköturvallisuuden suhteen sekä laitteiston komponenttien ja johdotusten määrityksen. Suunnittelulla pyritään varmistamaan järjestelmän komponenttien yhteensopivuus ja akuston riittävä kapasiteetti suunniteltuun käyttöön, Jukka Itkonen sanoo.

Paneelijärjestelmien sähköasennuksissa pitää aina käyttää ammattilaista.

– On tärkeää, että esimerkiksi johtojen vahvuudet valitaan oikein. Liian pienet johtopoikkipinnat aiheuttavat jännitehäviöitä, jolloin osa paneelilta saatavasta sähköenergiasta hukkuu matkalla. Ne ovat myös paloturvallisuusriski. Laitteistoon liittyy usein invertteri, jolla akuston 12V:n jännite muunnetaan 230V:n laitteille sopivaksi. Invertterin teho tulee valita oikein ja laite asentaa siten, että siitä ei aiheudu meluhaittaa. Akkutyypin valinnassa on hyvä käyttää asiantuntijaa ja valita akkujen sijainti niin, että siitä ei synny paloturvallisuusriskiä, Itkonen sanoo.

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen. Ari Hoikkala muistuttaa, että aurinkopaneelin asennus ei ole järkevää, jos katon korjaus tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.

Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida käyttötarpeeseen sopiva mitoitus, katemateriaalille ja kattorakenteelle sopiva paneelityyppi, sen kiinnitystapa, vedenpitävyys ja elinkaari. Veden tulee päästä poistumaan katolta esteettömästi. Myös katemateriaali, sen alusta ja kattorakenteet sekä niiden kantavuus vaikuttavat asiaan.

– Jyrkille tiilikatoille soveltuvat perinteiset piipaneelit ja loivalle bitumikatteelle, esimerkiksi kerrostaloissa paras ratkaisu saattaa olla ohutkalvopaneeli. Loivista katoista suuri osa on villa-alustaisia, joten niiden päälle ei voi laittaa mitään painavaa. Muuten paneelin kehikon alle voi tulla painaumia, joissa vesi seisoisi. Katteen pintaan asennettavilla keveillä ohutkalvopaneeleilla tätä riskiä ei ole, joten ne soveltuvat hyvin laajoille loiville kattopinnoille, Hoikkala sanoo.

Tavarantarkastajan apua tarvitaan silloin, kun huomataan asennusvirheitä, laitteistot eivät toimi suunnitellulla tavalla ja järjestelmän toimittajan kanssa ei päästä eteenpäin ongelman ratkaisemisessa. 

– Meille tulleissa yhteydenotoissa on ollut kyse paneelien ja sähkölaitteiden yhteensopivuudesta, liian pienestä johdotuksesta paneelin ja sähköjärjestelmän välillä sekä akuston kapasiteetin riittämättömyydestä, Itkonen kertoo.

 

Lisää aiheesta "Oma talous"