Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Ulkosuomalaiset kokevat pankkitilin avaamisen vaikeuden Suomeen sijoittamista hankaloittavana asiana ja Suomen vetovoimaisuutta vähentävänä tekijänä. Kuva: iStock

Ulkosuomalaisten hankala saada pankkipalveluja Suomessa

Suomi-Seura on selvittänyt ulkosuomalaisille Suomessa tarjolla olevia peruspankkipalveluja. Seuran saamien yhteydenottojen mukaan monet ulkosuomalaiset kokevat olevansa epätasa-arvoisessa asemassa.

Peruspankkipalveluvelvoite ei nykyisessä muodossaan takaa tasa-arvoa: asuinpaikka määrittää pankkipalvelut. Tämä käy ilmi ulkosuomalaisia edustavan Suomi-Seuran selvityksestä, jossa kysyttiin neljältä Suomessa toimivalta pankilta, mitä peruspankkipalveluja ne tällä hetkellä tarjoavat ulkosuomalaisille.

Usein ulkosuomalaiset tarvitsevat suomalaista pankkitiliä esimerkiksi Suomessa sijaitsevan kesämökkinsä tai muun kiinteistönsä asioiden hoitamiseen tai vuokratulojen vastaanottamiseen. Tarve on tietenkin sama riippumatta siitä, asuuko ulkosuomalainen EU/ETA-alueen ulko- vai sisäpuolella.

Suomi-Seuran mukaan useat paluumuuttoa tulevaisuudessa harkitsevat ulkosuomalaiset kokevat pankkitilin avaamisen vaikeuden Suomeen sijoittamista hankaloittavana asiana ja Suomen vetovoimaisuutta vähentävänä tekijänä. Kuluvan vuoden aikana useat EU/ETA-maiden ulkopuolella asuvat ovat vastaanottaneet Suomessa toimivilta pankeilta ilmoituksen pankkitilinsä lopettamisesta. EU-maissa asuvillakin on ollut ongelmia sähköisessä pankkiasioinnissa, kun varmenneviestit eivät ole saapuneet paikalliseen puhelinliittymään. Jopa ruotsinsuomalaisilla eläkeläisillä on ilmennyt ongelmia hoitaa pankkiasioitaan etänä.

Suomi-Seuran asiantuntija- ja neuvontapalvelun tekemä selvitys on luettavissa Suomi-Seuran kotisivuilla.

Lisää aiheesta "Oma talous"