Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Tutkimuksen mukaan säästäminen ja sijoittaminen luovat uskoa tulevaisuuteen kaikissa tuloluokissa.

Tunnista tyyppisi – millainen säästäjä sinä olet?

Suomalaisissa on eroja paitsi säästäjinä, mutta eri alueilla suositaan eri taktiikoita vaurastua. Tunnistatko itsesi Aktian selvityksessä löytyneistä neljästä säästäjän arkkityypistä?

Suomalaisten sijoitustottumuksissa on huomattavia alueellisia eroja, kertoo Aktia Pankin keväällä teettämä tutkimus. Siinä selvitettiin suomalaisten tapoja säästää ja sijoittaa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset jakautuvat säästämisen suhteen neljään eri arkkityyppiin:

  1. Tallettaja – säästöistä ja sijoituksista 94 prosenttia on talletuksia
  2. Osakas – säästöistä ja sijoituksista 88 prosenttia on osakkeita tai rahasto-osuuksia
  3. Omistaja – sijoituksista 83 prosenttia on sijoitusasunnoissa tai metsässä
  4. Hajauttaja – varat on jaettu tasaisesti kaikkiin yllämainittuihin

Enemmistö suomalaisista lukeutuu tutkimuksen mukaan tallettajiin (29 prosenttia) sekä osakkaisiin (24 prosenttia). Niitä, joiden salkusta leijonanosa on asunto- tai metsäomistuksia, on selvästi vähemmän – omistajiin lukeutuu vain seitsemän prosenttia.

Toisaalta hajauttaminenkaan ei vaikuta olevan suosittua, sillä sijoituksensa kaikkiin luokkiin tasaisesti jakavia on vain kahdeksan prosenttia suomalaisista.

Merkille pantavaa on myös se, että tutkimuksen mukaan 31 prosentilla suomalaisista ei ole säästöjä lainkaan.

Asuinalue kertoo paljon

Sijoittamisessa on kuitenkin paljon alueellisia eroja. Esimerkiksi Turussa sijoitetaan innokkaasti, sillä varsinaissuomalaisista 44 prosenttia on tutkimuksen mukaan osakkaita ja hajauttajia.

- On ilo huomata, että Varsinaissuomessa elää vahva sijoittamiskulttuuri. Alueella menee taloudellisesti hyvin, mikä vahvistaa ihmisten tulevaisuuden uskoa. Tällä voi osaltaan olla vaikutusta sijoitusintoon ja halukkuuteen ottaa riskiä, Aktian Turun aluejohtaja Christer Nyback kommentoi tuloksia.

Pirkanmaalla taas säännöllinen säästäminen on kunniassaan. Siellä 45 prosenttia laittaa rahaa säästöön kuukausittain. Pirkanmaalla myös kuunnellaan muita useammin ammattilaisia ja 34 prosenttia vastaajista ilmoittaa tekevänsä lähes kaikki säästö- ja sijoituspäätöksensä ammattilaisten neuvojen perusteella.

Tampereen aluejohtaja Aki Selkee iloitseekin ammattilaisten neuvojen suosiosta.

- Ammattilaisen neuvot korostuvat erityisesti riskinoton kasvaessa. Säännöllinen säästäminen on paras tapa tehdä säästämisestä osa arjen rutiinia. Hyvä nyrkkisääntö olisi aina pitää vähintään yhden kuukausipalkan verran rahaa säästössä.

Myös Pohjanmaalla säästetään, mutta tähtäin on huomattavasti pidempi: jopa 73 prosenttia kertoo säästävänsä 5-10 vuoden aikajänteellä.

- Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa suuremman riskikinoton eli toisin sanoen osakepainoa voi lisätä. Samalla on hyvä huomata, että suuri osa pohjalaisista ei säästä lainkaan. Kaikkein tärkeintä säästämisessä ja sijoittamisessa on sen aloittaminen. Alkuun pääsee käytännössä millä summalla tahansa, Vaasan aluejohtaja Stefan Grönholm kannustaa.

Pääkaupunkiseudulla sijoitetaan säännöllisesti: kuukausittain tai useita kertoja vuodessa sijoituksia tekeviä on 60 prosenttia vastaajista.

- Säännöllisesti sijoittavien korkea osuus kertoo siitä, että pääkaupunkiseudulla on ymmärretty sijoittamisen ajallisen hajautuksen merkitys. Oli myös ilo huomata, että pääkaupunkiseudulla ylipäätään säästetään muuta maata useammin, Aktian Helsingin ja Vantaan aluejohtaja Oscar Taimitarha toteaa.

Lisäksi pääkaupunkiseudulla asuvilla on jonkinlaisia säästöjä muuta maata useammin – ainoastaan joka neljännellä vastaajalla ei ole lainkaan säästöjä, kun koko maan kohdalla luku on 31 prosenttia. Tutkimuksen mukaan säästäminen ja sijoittaminen luovat uskoa tulevaisuuteen kaikissa tuloluokissa.

Aktian tänä keväänä teettämän kyselyn toteutti Prior. Kysymyksiin vastasi 1 199 18–75-vuotiasta suomalaista. Kysely on kansallisesti edustava.

Lisää aiheesta "Oma talous"