Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vain noin kolmasosa suomalaisista sanoo julkaisevansa itse sisältöjä somessa. Kuvan henkilö ei liity juttuun.

Tekeekö some meistä sosiaalisempia?

Nuorista yli puolet uskoo somen auttavan ihmissuhteiden ylläpidossa. Toisaalta neljännes kaikista DNA:n Digitaaliset elämäntavat -tutkimuksen vastaajista arvioi, että he tapaisivat enemmän ystäviä, jos digipalveluita ei olisi.

DNA:n Nepa Insightilla teettämässä Digitaaliset elämäntavat -tutkimuksessa haastateltiin maaliskuussa yli tuhatta 16–74-vuotiasta suomalaista.

Kyselyyn vastanneista 16-34-vuotiaista suomalaisista yli kolmannes kertoo käyttävänsä puhelinta yli kaksi tuntia päivässä eri tavoin.

Aktiivisimpia ovat 16–24-vuotiaat, joista 39 prosenttia käyttää puhelinta näin paljon. 35–44 -vuotiaista suurkäyttäjien osuus oli 17 prosenttia ja 45–64 vuotiaista 11 prosenttia oli yhtä aktiivisia. Ikäryhmässä 65–74 vuotiaat tähän ylsi vain 4 prosenttia.

Älypyhelimen omisti 92 prosenttia ja 75 prosenttia vastaajista arvioi puhelimesta olevan hyötyä päivittäin jonkin askareen tai tehtävän hoitamisessa.

Sosiaalisen median palveluiden päivittäinen käyttö on hieman kasvanut edellisvuodesta koko vastaajajoukossa. WhatsApp ja Facebook ovat ahkerimmin käytetyt. Koko vastaajaryhmässä Facebookin päivittäinen käyttö korostuu hieman naisten keskuudessa ja YouTube miesten keskuudessa. Nuorten suosikkeja ovat Instagramia, Snapchat ja YouTube. 

Facebookin käyttäjistä puolet käyttää sitä kuten aiemminkin ja noin neljäsosa sanoo vähentäneensä käyttöä jonkin verran ja 15 prosenttia merkittävästi. 

Noin kolmasosa suomalaisista sanoo julkaisevansa itse sisältöjä somessa ja noin 60 prosenttia ei julkaise lainkaan itse sisältöjä tai tekee sitä hyvin vähän ja seuraa pääosin muiden julkaisuja. 
 

Mitä seuraavista sosiaalisista medioista käytät?

Sovelluksista käytetään päivittäin eniten WhatsAppia ja Facebookia, seuraavaksi YouTubea ja Instagramia. Kuva: DNA, Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 2019.

 

Kaikista  vastaajista 38 prosenttia kokee, että sosiaalisen median kanavat auttavat luomaan tai ylläpitämään ihmissuhteita. Toisaalta 33 prosenttia on asiasta eri mieltä ja neljäsosa taas vastaa, että he tapaisivat enemmän ystäviä, mikäli somea ja muita digipalveluita ei olisi. 

Tutkimuksessa naiset totesivat useammin, että somekanavat auttavat luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita. Nuorista puolet vastaa somesta olevan hyötyä ihmissuhteiden ylläpidossa, mutta samalla he kokevat netin ja puhelimen äärestä irrottautumisen muita ikäryhmiä vaikeammaksi.

Neljäsosa vastaajista kertoo myös rajoittaneensa internetin tai puhelimen käyttöään, esimerkiksi asettamalla itselleen käyttöaikarajoja tai keksimällä muuta tekemistä.

 

Lisää aiheesta "Oma talous"