Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin tuo taloudellista turvaa. Kuva: iStock

Talouden tulkit: Asiantuntijoiden neuvot sijoitusten hajauttamiseen

Sijoitusten hajautuksen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta mitä pitäisi ottaa huomioon sijoituksia hajautettaessa? Pyysimme neljää asiantuntijaa vastaamaan.

Hajauttamisessa, kuten sijoittamisessa yleensä, on löydettävä itselleen sopiva tapa. Asiantuntijat kertovat, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun hajauttaa sijoituksiaan.

 
Sanna Hughes
Sanna Hughes
Suomen vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja

"Sijoittamisessa on aina tunnettava sen riskit, olipa kyse asuntoihin, osakkeisiin tai vaikkapa metsään tai bitcoineihin sijoittamisesta. Yksi tapa varautua riskeihin on hajauttaa sijoituksia. Asuntosijoittamisen turvana on hyvä olla myös hieman muuta varallisuutta, jota voi tarvittaessa käyttää myös esimerkiksi yllättävien vahinkojen tai vaikkapa vesivahingon sattuessa."

 

Pasi Kuoppamäki
Pasi Kuoppamäki
Danske Bankin pääekonomisti

"Sijoitusten hajauttamisessa kannattaa huomioida koko varallisuus. Jos asuntovarallisuutta on paljon, niin investointi asuntosijoitusrahastoon samalla markkinalla ei tuo merkittävää lisähajautusta. Osakesijoitukset sopivat hajauttamiseen erinomaisesti. Osakkeita löytyy eri toimialoilta ja markkinoilta, osakkeita voi ostaa sopivan kokoisissa erissä ja osakkeet ovat likvidejä, mikä mahdollistaa salkun nopean muuttamisen.

Hyvin hajautetussa salkussa on usean toimialan yrityksiä useasta maasta. Osakevalintoja tehdessä suosin osakkeita yrityksissä joiden liiketoiminta näyttää ymmärrettävältä ja sopii johonkin nousevaan trendiin. Salkusta pitää myös osata myydä pois liian suureen roolin paisuneita omaisuuseriä."

 

Ville Rajala
Ville Rajala
OP Private Etelä-Pohjanmaan sijoituspäällikkö

"Salkku kannattaa hajauttaa itselle sopivan riskitason mukaan ja valikoida sen perusteella sopivimmat sijoituskohteet sekä omaisuusluokat. Osakesijoituksia on mahdollista hajauttaa toimialoittain, tyyleittäin ja maanosittain. Omaisuusluokkahajautuksessa on mahdollista käyttää suoria kohteita tai rahastoja, esimerkiksi vaihtoehtoisrahastoja.

Sijoittamisessa yksinkertainen on usein kaunista. Salkkurakenne kannattaakin suunnitella huolella ja perustaa sijoituskohteiden valinnat hajauttamisen tavoitteisiin eli yleensä tuottoriskisuhteen parantamiseen."

 

Tuukka Kemppainen
Tuukka Kemppainen
Danske Bankin senioristrategi

"Hajauta riittävästi. Se ei välttämättä tarkoita, että pitäisi sijoittaa moniin eri kohteisiin. Joskus yksi hyvä rahasto voi tuoda riittävän hajautuksen, jos se sisältää riittävän määrän eri tyyppisiä kohteita. Hajauttamista on myös (ostojen) ajallinen hajauttaminen."

 

Talouden tulkit

Julkaisemme kesällä viikoittain Talouden tulkit -sarjaa, jossa alan asiantuntijat kertovat ajatuksistaan sijoittamiseen ja säästämiseen liittyen.

Lisää aiheesta "Oma talous"