Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Taas tuli Suomelle sapiskaa – EU-valvoja haluaa lisää rajoituksia asuntolainoihin

Suomen tulisi hillitä kotitalouksien velkaantumista muun muassa rajoittamalla lainojen enimmäismäärää suhteessa tuloihin, suosittelee Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB).

Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) antoi Suomelle suosituksia, joilla voitaisiin vähentää asuntoluotonantoon liittyviä keskipitkän aikavälin riskejä. Komitean mukaan etenkin kotitalouksien suuri ja kasvanut velkaantuneisuus, taloyhtiölainojen nopea kasvu sekä asuntolainojen ehtojen höltyminen ovat Suomen kannalta suurimpia vaaranpaikkoja.

ESRB:n tehtävänä on tunnistaa sellaisia rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä ja haavoittuvuuksia, jotka pahimmillaan voisivat johtaa finanssikriiseihin tai muihin vakaviin häiriöihin EU-maiden talouksissa. Komitea antoi marraskuussa 2016 Suomelle varoituksen haavoittuvuuksista asuntomarkkinoilla. Nyt julkistamallaan suosituksella komitea täydentää aiempaa varoitustaan ja täsmentää toimia, joilla haavoittuvuuksia voidaan sen näkemyksen mukaan paikata.

Painavin ESRB:n suosituksista on, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön kokonaan uusi työkalu kotitalouksien velkaantumisen rajoittamiseksi: enimmäisvelkasuhde. Se tarkoittaisi, että laissa säädettäisiin enimmäisraja sille, kuinka paljon luotonottajalla voi olla velkaa suhteessa tuloihinsa tai kuinka suuret luotonottajan velanhoitokustannukset voivat olla suhteessa vuosituloihin.

Koska tällainen muutos edellyttäisi lainsäädännön muutosta, komitea suosittelee, että Finanssivalvonta soveltaisi enimmäisvelkasuhdetta ei-sitovasti jo nyt uusissa asuntolainoissa, jos lainanottajan ei arvioitaisi pystyvän hoitamaan lainaa epäsuotuisissa olosuhteissa.

Suomessa on nykyisin käytössä lainakatto, jonka mukaan asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. ESRB suosittelee, että jatkossa lainakaton määritelmässä vakuudeksi luettaisiin ainoastaan lainaa turvaavaa kiinteistö.

Lisäksi komitea suosittaa myös enimmäispituutta asuntolainojen takaisinmaksuajalle.

VM valmistelee suositusta

ESRB antoi Suomen ohella asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksia koskevia suosituksia tai varoituksia kymmenelle muulle maalle Euroopan talousalueella.

Suomelle annettujen suositusten syynä oli huoli kotitalouksien velkaantumisesta, joka on jatkanut kasvuaan. Kasvu johtuu osin taloyhtiölainojen käytöstä.

Komitea kuitenkin huomioi, että Suomi on jo ryhtynyt toimiin haavoittuvuuksien vähentämiseksi esimerkiksi kiristämällä lainakattoa, ottamalla käyttöön järjestelmäriskipuskurin ja purkamalla asuntolainojen korkovähennysoikeutta asteittain.

ESRB:lle antamassaan vastineessa Suomi yhtyi huoleen kotitalouksien velkaantumisesta. Valtiovarainministeriössä on jo käynnissä työryhmätyö, jossa selvitetään kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista. Työryhmän raportti julkistetaan 1. lokakuuta.

 

Lue lisää aiheesta Suomen Pankin blogeista.

Lisää aiheesta "Oma talous"