Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Kuvituskuva: iStock

Suomi saa strategian kansalaisten talousosaamisen parantamiseksi – meistä maailman parhaimpia vuoteen 2030 mennessä

Suomen Pankki on vuoden valmistelun jälkeen saanut valmiiksi ehdotuksen kansalliseksi talousosaamisen strategiaksi. Tavoitteena on, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030.

Suomen Pankin pääjohtaja  Olli Rehn luovutti viime viikolla ehdotuksen kansalliseksi talousosaamisen strategiaksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, joka ilmoitti esittävänsä sen toteutukselle rahoitusta.

Suomen Pankin tekemä ehdotus tähtää siihen, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030. Ehdotuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni ymmärtää talousosaamisen tärkeyden omassa elämässään ja pystyy tekemään taloudenpitonsa kannalta hyviä päätöksiä.

Ehdotuksessa korostetaan, että kansalaisten parempi talousosaaminen tuottaa hyvinvointia paitsi ihmiselle itselleen, myös koko kansantalouteen.

Strategian mukaan kansalaisille tarjotaan helposti löydettäviä matalan kynnyksen neuvonta- ja tietopalveluita, joista jokainen saa apua.

Suomen Pankin laatima strategiaehdotus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Suomen Pankki ja oikeusministeriö sopivat vuosi sitten, että Suomen Pankki vastaa taloudenhallintaan liittyvän kansallisen strategian kirjoittamisesta.

– Suomalaisten talousosaaminen on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta eri väestöryhmien välillä on eroja. Suunnitelmallisella ja hyvin resursoidulla talousosaamistyöllä on mahdollista parantaa laajasti kansalaisten tietoja ja taitoja ja sitä kautta ennaltaehkäistä ylivelkaantumista ja muita talousongelmia, Rehn tähdentää.

– Tässä ajassa ylivelkaantumiseen liittyvät kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia, ja kansalaisten talousosaamisen vahvistaminen on tärkeä tavoite. Olen iloinen siitä, että ehdotus keskittyy talousosaamisen ”myönteiseen puoleen” eli hyvään taloudenpitoon, säästämiseen ja sijoittamiseen, ministeri Henriksson sanoo.

Talousoppia antaville tiiviimpää yhteistyötä

Talousosaamisen edistämistä tekevät viranomaisten lisäksi monet yritykset ja kolmannen sektorin toimijat.  Strategiaehdotuksessa toimijoiden välistä yhteistyötä halutaan tiivistää. Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan perustettavaksi kentän työtä tukeva ja koordinoiva toiminto.

Strategiaehdotuksen mukaan muutaman vuoden välein laadittaisiin käytännönläheinen ja monipuolinen toimintasuunnitelma. Ensimmäinen toimintasuunnitelma valmistuisi jo tänä keväänä.

Ehdotus strategiaksi on laadittu Suomen Pankin johdolla yhdessä alan keskeisten toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Lisäksi käytettiin OECD:n talouskasvatuksen kansainvälisen verkoston ohjeistuksia ja käytiin läpi useita kansainvälisiä esimerkkejä vastaavista järjestelyistä.

Talousosaaminen on myös riskien hallintaa

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan talousosaamiselle on kaivattu strategiaa jo pitkään.

Kaupin mukaan talousosaamisessa puhuttaessa päähuomion saavat yleensä arjen rahankäyttö, ylivelkaantumisen välttäminen ja henkilökohtaisen talouden tasapaino sekä säästämisen ja sijoittamisen taidot. 

– Usein katveeseen kuitenkin jää taidot hankkia oman elämän kannalta riittävät vakuutukset ja kokonaisvaltainen ajattelu oman elämän riskienhallintataidoista, Kauppi sanoo.

Nyt luovutetussa suunnitelmassa on otettu huomioon myös riskienhallinnan ja vakuuttamisen taidot.

– Riskienhallintataitoihin sisältyy esimerkiksi kyky arvioida oman toimeentulon riittävyyttä ikääntyessä tai sairastuessa ja muissa elämän yllättävissä tilanteissa. Ymmärrys työeläkejärjestelmästä ja sen tarjoamasta turvasta ovat olennaisia, kun ihminen arvioi edessä olevaa vanhuusajan toimeentuloaan.

– Suomalaisessa yhteiskunnassa on kattavat julkiset vakuutusjärjestelmät, joita täydentävät hyvin vapaaehtoiset vakuutukset – esimerkiksi matkavakuutus ja kotivakuutus. Näiden järjestelmien ymmärtäminen on kaikille tärkeää.

Ehdotuksessa painotetaan myös yleisten digitaitojen tärkeyttä varsinkin ikäihmisille.

– Kun talouteen liittyvät palvelut siirtyvät verkkoon ja sovelluksiin, on niiden logiikassa pysyttävä perässä. 

– Digitaitojen ja petosten tunnistamisen taitojen tärkeydestä saa muistutuksia aina, kun uutisoidaan erilaisista pankkitunnuksiin tai maksukortteihin liittyvistä petoksista – oli kyse sitten rakkaushuijauksista tai esimerkiksi valepoliisina esiintymisestä.

Ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi (pdf)

 

Lisää aiheesta "Oma talous"