Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pääomatulojen verotusta keventäisi 12 prosenttia vastaajista.

Suomalaiset eivät halua maksaa lisää veroja

Suomalaiset vastustavat hanakasti verojen korotuksia ja enemmistö tehostaisi mieluummin julkista taloutta, EVAn teettämä Arvo- ja asennetutkimus paljastaa.

Suomalaiset eivät ole valmiita korottamaan veroja, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.

EVA kysyi suomalaisilta yhdeksän eri verolajin kohdalla, pitäisikö niitä korottaa, alentaa vai pitää ennallaan. Yhdenkään verolajin kohdalla enemmistö ei ollut valmis veronkorotuksiin.

 

77 prosenttia suomalaisista torjuu kokonaisveroasteen korottamisen ja enemmistö alentaisi perintö- ja lahjaveroa sekä ruoan arvonlisäveroa.

EVA kysyi myös suomalaisilta, maksaisivatko he mielellään henkilökohtaisesti lisää veroa. Suomalaisista vajaa neljännes olisi valmis maksamaan mielellään henkilökohtaisesti lisää veroja, mutta yli 56 prosenttia torjui korotukset.

Sen sijaan 64 prosenttia ajattelee, että verotuksen kiristämisen sijaan julkisen talouden toimintaa pitäisi tehostaa ja vain 16 prosenttia on asiasta eri mieltä.

Pääomatulojen verotusta keventäisi 12 prosenttia vastaajista ja 46 prosenttia puolestaan olisi valmis korotuksiin. 

Kiinteistöveron alentamista toivoi kolmannes vastaajista.

Taloustutkimuksen internet-paneelilla toteutetun tutkimuksen tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. 

EVAn arvopankki

Lisää aiheesta "Oma talous"