Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Romuttamolle poistuneiden autojen keski-ikä oli viime vuonna 21 vuotta.

Suomalaiset ajavat entistä vanhemmilla autoilla

Henkilöautokanta ikääntyi viime vuosikymmenellä lähes kahdella vuodella ja viime vuonna käytössä olevien menopelien keski-ikä nousi 12,2 vuoteen. 

Tammikuussa ensirekisteröitiin 10 798 henkilöautoa ja 1 274 pakettiautoa. Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä väheni 8,0 prosenttia ja pakettiautoja 14,7 prosenttia verrattuna vuoden 2019 tammikuuhun. 

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröintien määrää painoivat vielä viime vuoden hidas asiakastilausten kehitys ja historiallisen suuret joulukuun rekisteröintiluvut.

Henkilöautokannan keski-ikä kasvoi vuonna 2019 noin 12,2 vuoteen. Kierrätykseen poistuneiden autojen keski-ikä eli romutusikä kasvoi viime vuonna 21,0 vuoteen. Viime vuosikymmenellä henkilöautokannan keski-ikä kasvoi 1,8 vuodella ja romutusikä 1,7 vuodella.

Autokannan ikääntyminen näkyy erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa henkilöautokannan keski-ikä kohosi jo 14,2 vuoteen ja Etelä-Pohjanmaalla 13,8 vuoteen. Keski-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Lapissa Autokannan keski-ikä on noin 13,5 vuotta. Autokanta on nuorinta Uudellamaalla, jossa keski-ikä nousi viime vuonna 10,0 vuoteen edellisvuoden 9,9 vuodesta.

Autoalan tiedotuskeskus toteaa, että autokannan ikääntyminen johtuu ensisijaisesti uusien autojen ensirekisteröintien maltillisesta määrästä. Suomessa ensirekisteröitiin vuonna 2019 noin 21 uutta henkilöautoa tuhatta asukasta kohti. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava lukema on 34 autoa. Autokannan ikääntymiskehitys kääntyy laskuun, jos uusien autojen rekisteröintimäärä kasvaa yli 140 000 auton vuosittaiseen määrään ja samalla kierrätykseen palautuvien autojen määrä kasvaa.

 

*)Vuoteen 2006 saakka tilasto kuvaa rekisterissä olevien autojen keski-ikää ja vuodesta 2007 alkaen liikennekäytössä olevien autojen keski-ikää. Tilasto sisältää kaikki liikennekäytössä olevat ajoneuvot, myös museoajoneuvot. Lähde: Traficom, Tilastokeskus

 

Paketti- ja kuorma-autokannan ikääntyminen hidastui

Myös paketti-, kuorma- ja linja-autojen keski-ikä jatkoi viime vuonna kasvuaan. Kuorma-autokannan keski-ikä oli 13,9 vuotta ja pakettiautokannan 12,8 vuotta. Viime vuosikymmenellä pakettiautojen keski-ikä kasvoi 1,6 vuodella ja kuorma-autojen peräti 3,5 vuodella. Paketti- ja kuorma-autokannan keski-iän kasvu on hidastunut viime vuosina, kun uusien autojen rekisteröintien kasvu on uudistanut autokantaa.

Linja-autokannan keski-ikä oli viime vuoden lopulla 11,7 vuotta. Myös linja-autokannan keski-ikä kasvoi 0,1 vuodella edellisvuoteen nähden. Linja-autojen keski-ikä kasvoi viime vuosikymmenellä 0,3 vuodella.

 

Lisää aiheesta "Oma talous"