Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan talouden ripeä elpyminen ja työllisyystilanteen kohentuminen selittävät suuren osan mielenrauhan noususta. Kuva: Danske Bank

Suomalaiset aiempaa optimistisempia oman taloutensa suhteen – ”Suomalainen sisu näyttää olevan voimissaan”

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on kohentunut edellisvuosista, mutta tilanne on edelleen heikompi kuin muissa Pohjoismaissa.

Danske Bankin marraskuussa julkaiseman Taloudellinen mielenrauha -raportin mukaan suomalaiset suhtautuvat muita pohjoismaalaisia useammin, että oma taloudellinen tilanne on viiden vuoden kuluttua nykyistä parempi. Näin ajattelee noin puolet suomalaisesta. Danske Bankin kyselytutkimukseen vastasi elokuussa 2021 yhteensä 8 065 pohjoismaalaista, joista 3 030 oli Suomesta.

Suomalaisten luotto oman taloustilanteen nousuun on kasvanut, ja huolet rahojen riittävyydestä ovat kääntyneet laskuun. Silti taloudellinen mielenrauha on heikompi kuin muissa Pohjoismaissa: yhdeksästä osa-alueesta koostuva indeksi on nyt Suomessa 6,4, kun se Ruotsissa on 6,5, Norjassa 6,8 ja Tanskassa 7,0. Indeksin asteikko on 1–10.

 

Suomalaiset ovat muita pohjoismaalaisia optimistisempia taloutensa kehityksen suhteen. Grafiikka: Danske Bank

Suomen muita Pohjoismaita selvästi heikompi bruttokansantuote kansalaista kohden ja heikompi ostovoima ainakin osaltaan selittävät tulosta.

– Takamatka muihin Pohjoismaihin saattaa toisaalta osaltaan selittää suomalaisten suurempaa tulevaisuudenuskoa. Muiden ottaminen kiinni nähdään mahdolliseksi, eli suomalainen sisu näyttää olevan voimissaan, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki kommentoi raportissa.

Oma talous huolettaa aiempaa vähemmän

Lähes kolmannes tutkimukseen vastanneista suomalaisista suhtautui omaan taloudelliseen tilanteeseensa pessimistisesti. Toisaalta 37 prosenttia vastaajista oli optimistisia oman taloudellisen tilanteensa suhteen. Vuosina 2019–2020 pessimistejä oli enemmän kuin optimisteja.

– Korona-aikana useimmilla jäi rahaa säästöön ja osakekurssien nousu on tehnyt suomalaisista vauraampia kuin koskaan ennen. Suuremmat arjen puskurit kohentavat mahdollisuuksia selvitä yllättävistä menoista, Kuoppamäki toteaa raportissa.

Myös Suomen Osakesäästäjien, Pörssisäätiön ja Viisas Raha -lehden syksyisen Sijoittajabarometrin mukaan vajaa kolmannes osakesäästäjistä uskoo oman taloutensa kehittyvän seuraavien kuuden kuukauden aikana. Lokakuussa 2021 tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 3 156 Suomen Osakesäästäjien jäsentä ja Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajaa.

Toisaalta pessimismiäkin on hieman ilmassa, sillä vielä keväällä Sijoittajabarometriin vastanneista 35 prosenttia uskoi oman taloutensa kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana ja viisi prosenttia uskoi oman talouden supistuvan. Nyt oman talouden supistumiseen uskoi kuusi prosenttia vastaajista.

Lue myös: Sijoittajabarometri 2/2021: ESG onkin GES

Lisää aiheesta "Oma talous"