Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Sijoitusvarallisuuden vaikutus opiskelijan etuuksiin ei ole yksiselitteistä. Kuva: iStock

Sijoitusvarallisuus voi vaikuttaa opiskelijan tukiin

Entistä useampi opiskelija sijoittaa tulojaan ja esimerkiksi opintolainaa. Samaan aikaan valtaosa opiskelijoista kuitenkin nostaa opintotukea. Jos ei ole tarkkana, voi saada Kelalta perintäkirjeen tulorajan ylityttyä.

Opintorahan tuloraja riippuu siitä, kuinka monelta kuukaudelta nostaa opintotukea. Jokaista tukikuukautta kohti opiskelija voi tienata 696 euroa. Niinä kuukausina, jolloin tukea ei nosta, opiskelija saa tienata 2 078 euroa. Jos tukea siis nostaa joka kuukausi syyskuusta toukokuuhun, tuloraja on 12 498 euroa.

Ansiotulon lisäksi myös sijoitusten tuottoja voidaan pitää opiskelijan tulona.

Opintotuen kannalta on merkitystä, mitä kautta sijoitukset tekee. Osakesäästötili on opiskelijan kannalta armollisin vaihtoehto niin kauan, kun rahaa ei nosta ulos osakesäästötililtä.

Vain verotuksessa huomioitavat tulot vaikuttavat opintotuen määrään, ja osakesäästötilillä syntyy verotettavaa tuloa vasta siinä vaiheessa, kun rahaa siirretään tililtä pois. Opiskelija voi siis varsin huolettomasti tehdä kauppaa osakesäästötilin sisällä.

Arvo-osuustilin luovutusvoitot ja osingot ovat opiskelijalle opintotuessa huomioitavaa tuloa.

Arvo-osuustilin tuotot sen sijaan ovat verotettavaa tuloa, joten arvo-osuustilin luovutusvoitot ja osingot ovat opiskelijalle opintotuessa huomioitavaa tuloa. On hyvä muistaa myös se, ettei Kela vähennä luovutusvoitoista luovutustappioita.

Jos opiskelijan nimissä on sijoitusasunto, josta opiskelija saa vuokratuloja, myös ne huomioidaan opintotukeen vaikuttavana tulona.

Kun opiskelija ilmoittaa Verohallinnolle vuokralle annetun asennon menot ja maksut eli maksetut yhtiövastikkeet, kunnossapitokustannukset, vakuutusmaksut sekä vesi-, sähkö- ja lämmityskulut, verottaja tekee vähennykset vuokratuloista ja ilmoittaa todellisten vuokratuottojen määrän Kelalle. Velan korkoja ja lyhennyksiä ei vähennetä tuloista.

Alla olevaan taulukkoon on merkitty opiskelijan vuositulorajat tukikuukausittain.

Opintorahan vuositulorajat tukikuukausittain

Lähde: Kela

Osakesäästötilin osingot voivat vaikuttaa asumistukeen

Opiskelijoiden oli aiemmin mahdollista hakea opintotuen lisäksi opiskelijan asumistukea. Nykyään opiskelijat ovat kuitenkin yleisen asumistuen piirissä, eivätkä yleisen asumistuen ja opintotuen tulonäkemykset mene aivan yksiin.

Huomattavin ero opintorahan ja yleisen asumistuen tulorajoissa on se, että opintorahan tulorajoja tarkastellaan vuositulojen kautta ja yleinen asumistuki myönnetään kuukausitulojen perusteella. Jos kuukausittaiset bruttotulot jäävät alle 729 euron, niitä ei huomioida tuloina lainkaan.

Tulojen yläraja taas vaihtelee ruokakunnan koon sekä asuinpaikkakunnan mukaan.

Esimerkiksi yksin asuva helsinkiläinen ei voi saada yleistä asumistukea lainkaan, jos tulot ylittävät 1 901 euroa. Kahden hengen helsinkiläistaloudessa yläraja on 2 680 euroa. Muissa kaupungeissa yläraja on muutamia satoja euroja pienempiä.

Yleisen asumistuen tulorajoja voit tarkastella laajemmin Kelan sivuilta.

Asumistuessa ei yleensä huomioida luovutusvoittoja, sillä ne katsotaan satunnaisiksi tuloiksi.

Asumistuessa ei yleensä huomioida luovutusvoittoja, sillä ne katsotaan satunnaisiksi tuloiksi. Osinkotulot ja talletuskorot sen sijaan vaikuttavat asumistuen määrään, ja myös osakesäästötilin osingot huomioidaan yleistä asumistukea haettaessa.

Korko- ja osinkotulot otetaan huomioon, jos ne ovat yli 10,91 euroa kuukaudessa. Talletusten korkotulot vaikuttavat vain yleisen asumistuen määrään; lähdeveron alaisilla talletuskoroilla ei ole vaikutusta opintorahaan.

On myös tiettyjä sosiaalietuuksia ja satunnaisia tuloja, joita ei huomioida tulona yleistä asumistukea myönnettäessä. Esimerkiksi opintolainaa ei katsota opiskelijan tuloksi, joten halutessaan lainan voi nostaa ja sijoittaa, mutta kannattaa muistaa, että sijoitusten tulevat tuotot puolestaan voivat vaikuttaa tuen määrään. Sama pätee perintöihin ja lahjoihin.

Lisää aiheesta "Oma talous"