Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pikavippien uusi 10 prosentin korkokatto astui voimaan – suoramarkkinointi kiellettiin

Eduskunta laski tilapäisesti vakuudettomien luottojen korkokaton kymmeneen prosenttiin ja kielsi samalla pikavippien suoramarkkinoinnin.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi eduskunta päätti rajata vakuudettomien kuluttajaluottojen koron enimmäismäärän tilapäisesti kymmeneen prosenttiin. Päätöksen taustalla on talouskriisin aiheuttama kuluttajien talousahdinko ja huoli velkaongelmien kasvusta.

Kuluttajaluottojen väliaikainen hintasääntely on voimassa heinäkuun alusta vuoden loppuun. Koron lisäksi myöskään luotosta sovittuja maksuja ei saa korottaa sääntelyn voimassaoloaikana.

Tilapäistä korkokattoa sovelletaan sekä lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin että myös ennen lain voimaantuloa sovittuihin jatkuviin luottoihin silloin, jos kuluttaja tekee uusia nostoja tilapäisen sääntelyn aikana.

Korkokatto ei koske kuluttajahyödykeisiin sidottuja luottoja, kuten osamaksukauppaa tai luottokorttiluottoja.

Edellisen kerran pikavippien korkoja rajoitettiin viime vuoden syyskuussa, jolloin astui voimaan 20 prosentin korkokatto. Silloin sääntelyn tehokkuutta myös tehostettiin sanktiolla: Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo luottokustannusten enimmäismääriä koskevia rajoja, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa luoton korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan.

Pikavippien suoramarkkinointi kiellettiin

Heinäkuun alusta lähtien myös kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien tarjoamien palvelujen suoramarkkinointi on kielletty.

Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, joka on kohdennettu tiettyyn kuluttajaan tai kotitalouteen esimerkiksi postitse, puhelimitse tai sähköisesti. Suoramarkkinointi on kiellettyä niin uusille kuin myös nykyisille tai entisille asiakkaille.

Luottojen suoramarkkinointikielto koskee laajemmin erilaisia kuluttajaluottoja eikä vain pikavippejä. Kiellon kannalta merkitystä ei ole sillä, markkinoiko luottoja esimerkiksi luotonantaja, luotonvälittäjä vai muu taho.

Kaikeilta markkinoinnilta vaaditaan nyt myös läpinäkyvyyttä eli mainonnassa ei saa antaa harhaanjohtavaa tietoa luoton todellisesta korosta. Luoton normaali korko täytyy ilmoittaa vähintään yhtä näkyvästi kuin tilapäinen alempi korko. Mainonnassa on lisäksi varoitettava siitä, jos korko nousee tilapäisen korkokaton voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tilapäinen korkokatto raukeaa heti vuoden vaihtuessa 

Tilapäinen korkokatto voi tuoda apua lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen tilanteessa, jos kuluttaja pystyy maksamaan nostamansa luoton takaisin väliaikaisen sääntelyn voimassaoloaikana.

Vuoden vaihteen jälkeen pikavipistä voi joutua maksamaan paljon korkeampaa korkoa. 

Erityisesti ennen syyskuuta 2019 myönnettyjen luottojen uudet nostot voivat tulla erittäin kalliiksi, koska 1.9.2019 voimaan tulleella hintasääntelyllä ei rajoitettu näiden luottosopimusten kustannuksia. Siksi näistä luotoista saatetaan vaatia kohtuutonta, jopa yli 200 prosentin korkoa, kun väliaikainen hintasääntely päättyy.

 

 

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"