Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakkeenostajilla on lakiin perustuva oikeus valita rakennustyön tarkkailija seuraamaan rakennushankkeen edistymistä ja sen teknistä toteutusta.

Perehdy ainakin näihin asioihin ostaessasi sijoitusasuntoa uudiskohteesta

Suomen Vuokranantajien lakimiehet Susanna-Maria Aarnivuo ja Jenni Valkama vinkkaavat, mitä kannattaa ainakin huomioida, kun harkitsee asunnon ostamista rakenteilla olevasta kohteesta. 

Sijoitusasunnon ostaminen uudiskohteesta on usein houkutteleva vaihtoehto. Uuden asunnon omistajana ei yleensä tarvitse huolehtia rakennuksessa ilmenevistä yllättävistä korjaustarpeista tai merkittävien peruskorjaushankkeiden aiheuttamasta haitasta vuokraustoiminnalle.

Huolellisen markkinointimateriaaliin perehtymisen lisäksi kannattaa kiinnittää erityistä huomiota eräisiin ostajan kannalta keskeisiin aisoihin uudiskohteen rakennusvaiheen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Suomen Vuokranantajajien lakimiehet Susanna-Maria Aarnivuo ja Jenni Valkama vinkkaavat, mitä kannattaa ainakin huomioida, kun harkitsee asunnon ostamista rakenteilla olevasta kohteesta. 

1. Tutustu erityisesti kohteen rahoitukseen ja tontin omistukseen

Selvitä, millä aikataululla asunnon myyntihinta maksetaan. Maksuerien tulisi vastata rakennuksen valmiusastetta. Huomioi myös, että usein ilmoitettu pääomavastike kattaa aluksi vain yhtiölainan korkoja, jolloin pääomavastike nousee merkittävästi yhtiölainan lyhennysvapaan loppuessa.

Jos kohde on vuokratontilla, selvitä ainakin vuokrasopimuksen keskeiset ehdot, kuten vuokra-aika, vuokran määrä ja vuokrankorotusehto. Selvitä lisäksi, onko kyse valinnaisesta vuokratontista, jonka osakkaat voivat halutessaan lunastaa tai onko tontti lunastettavissa kokonaisuudessaan taloyhtiölle ja miten lunastushinta määräytyy.

2. Ehdota rakennustyön tarkkailijan valintaa osakkeenostajien kokouksessa

Osakkeenostajilla on lakiin perustuva oikeus valita rakennustyön tarkkailija seuraamaan rakennushankkeen edistymistä ja sen teknistä toteutusta. Tarkkailijan valinta tapahtuu osakkeenostajien kokouksessa, joka rakennusaikaisen hallituksen on kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa yhtiön asuinhuoneistoista on myyty. On hyvä huomioida, että rakennusurakan valvoja ei korvaa rakennustyön tarkkailijaa, koska tarkkailijan tehtävänä on valvoa nimenomaan osakkeenostajien etua. Ostajien kannattaa kartoittaa päteviä ehdokkaita rakennustyön tarkkailijaksi ennen osakkeenostajien kokousta, jotta valinta on mahdollista tehdä kokouksessa.

3. Harkitse rauhassa vastuuvapauden myöntämistä

Asumisaikainen hallitus valitaan yhtiölle hallinnonluovutuskokouksessa. Yhtiön rakennusaikaisen hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle ilman aiheetonta viivytystä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennukset käyttöönotettaviksi. Uuden hallituksen toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen ja samalla myös rakentamisvaihe päättyy. Vastuuvapaus rakentamisvaiheen aikaiselle hallitukselle kannattaa kuitenkin myöntää vasta seuraavassa yhtiökokouksessa, jolloin uusi hallitus on ehtinyt perehtyä taloyhtiön toimintaan ja asiakirjoihin.

4. Ilmoita havaituista virheistä ajoissa

Asunnossa mahdollisesti ilmenevistä virheistä ja puutteista kannattaa ilmoittaa jo muuttotarkastuksen yhteydessä, mutta viimeistään vuositarkastuksen yhteydessä niistä ilmoittaminen eli reklamointi on välttämätöntä. Vuositarkastuksessa on ilmoitettava kaikki virheet, jotka on siihen mennessä havaittu tai olisi pitänyt havaita asunnoissa tai kiinteistön muissa osissa. Mikäli virheilmoitusta ei viimeistään tässä vaiheessa tehdä, ostaja menettää oikeutensa vedota niihin. Esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottohyväksyntä ei poista virheiden mahdollisuutta.

Vuositarkastuksen jälkeen ostaja voi vedota enää sellaisiin virheisiin, jotka paljastuvat vasta myöhemmin. Tällöinkin on tärkeää ilmoittaa havaitusta virheistä viipymättä. Virheilmoituksen voi aina tehdä osakkeiden myyjälle. Se kannattaa tehdä kirjallisesti kuten sähköpostitse ja lisäksi varmistaa, että viesti on mennyt perille vastaanottajalle esimerkiksi pyytämällä vastaanottokuittaus.

5. Huomioi vakuuden automaattinen vapautuminen

Kun uudiskohteen asuntoja tarjotaan ostettavaksi ennen rakennustyön valmistumista, myyjällä on velvollisuus asettaa vakuuksia ostajien aseman turvaamiseksi. Rakentamisen eri vaiheissa ovat voimassa rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus sekä suorituskyvyttömyysvakuus. Näitä vakuuksia voi tarvittaessa käyttää rakennustyön loppuun saattamisesta tai rakennusvirheiden korjaamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen esimerkiksi myyjän konkurssitilanteessa. Rakentamisvaiheen vakuuden ja suorituskyvyttömyysvakuuden voimassaolo on hyvä tarkistaa jo ennen asuntokauppaan sitoutumista.

Rakentamisvaiheen ja rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden vapautuminen edellyttää lähtökohtaisesti sekä taloyhtiön että osakkaiden suostumuksen, mutta on tärkeää huomioida, että vakuus voi vapautua myös automaattisesti. Vapautuminen tapahtuu viimeistään 12 kuukauden kuluttua vuositarkastuksesta, jos vakuuden vapautumista ei vastusteta. Mikäli myyjä ei ole korjannut reklamoituja virheitä, voi vakuuden vapautumisen vastustaminen olla perusteltua.

Lisää aiheesta:

Hovioikeus tuomitsi vuokranantajan korvaamaan vesivahingon - päätös korostaa vuokranantajan vastuuta lopputarkastuksessa

Vuokranantaja huolehdi vakuutuksista - viisi harhaluuloa sijoitusasunnon vakuuttamisesta

Tietosuojavaltuutettu huomautti: Vuokralaisen tietoja ei saa antaa asuntoesittelyssä ilman lupaa

Juristin viisi vinkkiä hyvän vuokrasopimuksen laatimiseksi

Vuokrankorotukseen ei riitä pelkkä ilmoitus – Tässä juristin vinkit vuokranantajalle, kuinka se tehdään oikein

TUTKIMUS: Yksityiset asuntosijoittajat ovat reiluja vuokranantajia

Vuokratulojen ilmoittaminen on unohtunut yllättävän monelta – ”Tehokkain keino lisätä vuokratulojen ilmoittamista näyttää olevan kiinnijäämisen riski”

 

Lisää aiheesta "Oma talous"