Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Palkkojen kasvu hiipui jo ennen koronakriisiä – suurin muutos rakennusalalla

Tilastokeskuksen tuoreet luvut kertovat palkkasumman kasvun hidastuneen jo viime vuonna edellisvuoteen verrattuna muutamaa toimialaa lukuun ottamatta. Palkkojen kasvu hyytyi etenkin rakentamisen alalla.

Tilastokeskuksen uusin Tieto&Trendit artikkeli kertoo palkkojen nousun hyytyneen jo ennen koronapandemiaa. 

Koronakriisiin lähdettiin vuoden 2019 jäljiltä hieman vuoden takaista heikommasta tilanteesta, sillä palkkojen kasvu hidastui viime vuoden aikana lukuun ottamatta muutamaa toimialaa. Yleisestä trendistä poikkesivat vain yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, jossa palkkasumma kasvoi 7,3 prosenttia, julkinen sektori jossa kasvua kertyi 3,6 prosenttia sekä yksityinen koulutus, jossa kasvua oli 2,4 prosenttia.

– Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkojen kasvua ainakin osin selittänee suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle, jonka takia yksityisten terveyspalveluiden tarve on kasvanut julkisen puolen jonojen vuoksi, Tilastokeskuksen yliaktuaari  Anna Mustonen pohtii.

– Myös kuntapuolen ulkoistukset sekä yksityisten hoitolaitosten lisääntyminen vaikuttavat toimialan palkkojen kasvuun. 

Palkkasumman koko vuoden muutokset vuosina 2018 ja 2019. Lähde: Tilastokeskus, palkkasummakuvaaja

 

Isoin muutos rakennusalalla

Palkkojen kasvu supistui etenkin rakentamisen toimialalla: vielä vuonna 2018 palkkasumma suureni 6,8 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna, mutta vuoden 2019 aikana kasvua oli enää 2,1 prosenttia edellisvuodesta.

Palkkasumman neljännesvuosimuutokset vuosina 2018 ja 2019. Lähde: Tilastokeskus, palkkasummakuvaaja

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma suureni rakentamisen alalla vielä 4,9 prosentin vauhdilla, mutta loppuvuotta kohden kasvu laantui ja vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen palkkasumma pieneni 0,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Myös rakentamisen alan liikevaihdossa näkyy sama trendi. Vuoden 2018 aikana liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vuonna 2019 enää 3,6 prosenttia edellisvuodesta.

– Osittain tätä selittänee viime vuosien rakennusbuumi, joka alkoi hiipua vuonna 2019. Vuoden 2018 lopulla valmistui myös isoja rakennushankkeita, kuten esimerkiksi Kalasataman Redi.

Rakentamisen liikevaihdon kehitys, koko vuoden muutokset vuosina 2018 ja 2019. Lähde: Tilastokeskus

Palkkasummaan vaikuttavat sekä työllisyydessä että palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. 

– Kehitystä selittänee työllisyyden kasvun hiipuminen vuoden 2018 loppupuolelta alkaen. Sama trendi näkyy myös ansiotasoindeksin neljänneksillä, vaikkakin ansiotasoindeksin kasvu hieman kiihtyi vuoden 2019 alkupuolella.

Ansiotasoindeksin, palkkasummaindeksin ja työllisten neljännesvuosimuutokset 2018 ja 2019. Lähde: Tilastokeskus

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"