Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vuodesta 2020 alkaen osakesäästötilin, sijoitusrahasto-osuuksien ja sijoitusvakuutusten verokohtelu on hyvin samankaltainen.

Pörssisäätiö julkaisi päivitetyn Sijoittajan vero-oppaan

Mitä sijoittajan tulee tietää verotuksesta? Vastauksia antaa Pörssisäätiön uusin Sijoittajan vero-opas, jota voi lukea maksutta verkossa.

Osakesäästötilin tulo yhtenäisti eri finanssisijoitustuotteiden verokohtelua ja samalla myös sijoitusvakuutusten verokohtelu muuttui. Vertailukohtana muutoksille toimivat sijoitusrahastot. Sijoitusrahasto-osuuksien verokohtelu säilyikin ennallaan.

–Vuoden 2020 alkaessa otettiin hieno askel pyrkimyksessä edistää osakesäästämistä ja kotimaista omistajuutta. Osakesäästötilit tulivat käyttöön 1.1.2020. Tammikuun loppuun mennessä yli 60 000 yksityishenkilöä oli avannut uuden osakesäästötilin ja tileille oli talletettu 116 miljoonaa euroa. Euroclear Finlandin tietojen mukaan uusia osakkeenomistajia tuli arvo-osuustileille ja osakesäästötileille tammikuun aikana noin 19 000 henkilöä, Suomen Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri toteaa kirjan esipuheessa.

Vuodesta 2020 alkaen osakesäästötilin, sijoitusrahasto-osuuksien ja sijoitusvakuutusten verokohtelu on hyvin samankaltainen. – Näin myös suoraan osakkeita omistavalla yksityishenkilöllä on mahdollisuus lykätä osinkojen ja luovutusvoittojen veronmaksua myöhemmäksi käyttämällä uutta osakesäästötiliä.

Sijoittajan verotuksen muut keskeiset rakenteet ja verokannat ovat pysyneet ennallaan. Vuonna 2020 pääomatuloverokanta on 30 prosenttia ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Pörssiosingot ovat 85-prosenttisesti pääomatuloveron alaisia eli pörssiosinkojen vero on 25,5–28,9 prosenttia.

Päivitettyä opasta voi lukea jo nyt maksutta verkossa.

Sen voi myös tilata myöhemmin painettuna Pörssisäätiön verkkokaupasta.

Pörssisäätiö on julkaissut Sijoittajan vero-opasta vuosittain vuodesta 1988 lähtien. Vuoden 2020 vero-oppaan tietojen päivittämisessä ovat auttaneet veroasiantuntijat Borenius Asianajotoimisto Oy:sta. Vaikka opas on pyritty laatimaan mahdollisimman ajan tasalla olevaksi, on hyvä varautua muutoksiin, joita lakien tulkinta voi aiheuttaa. 

 

 

Lisää aiheesta "Oma talous"